Kangaroe familie tijdens bosbrand in Australië

Help dieren van de vuurzee in Australië

Nieuws

Australië staat in brand. De dierenwereld wordt zwaar getroffen: al meer dan 500 miljoen dieren kwamen om in de verwoestende vlammenzee. De dieren die overleven hebben onze hulp hard nodig. Help je mee?

Kangoeroes die vluchten voor het vuur, koala’s met hevige brandwonden, dieren die het vuur niet konden ontvluchten en prachtige natuurgebieden die in vlammen opgaan. De beelden van de verwoestende branden in Australië staan op je netvlies gebrand. De snelle verspreiding van het vuur wordt veroorzaakt door de enorme hitte in Australië. Nooit eerder was het zo lang zo heet en droog op het continent. En de zomer is nog niet afgelopen. Prachtige natuurgebieden gaan in vlammen op; een gebied 3 keer zo groot als Nederland is al verwoest. 

Kangaroe in vuurzee

De vlammen grijpen zo snel om zich heen dat dieren nauwelijks de tijd hebben om te vluchten. De snellere dieren zoals vogels en kangoeroes weten soms te ontsnappen, maar langzame dieren zoals koala’s maken geen schijn van kans. Onderzoekers stellen dat meer dan 500 miljoen dieren zijn overleden als gevolg van deze vreselijke branden. De iconische koala wordt het hardst geraakt, geschat wordt dat een derde van de populatie in de afgelopen vier maanden is omgekomen.

De overlevende dieren, moeten hun leefgebied verlaten. Ze hebben honger en dorst en zijn op zoek naar een veilige plek om te schuilen. Velen lijden aan brandwonden, verwondingen en infecties door het inademen van giftige rook. Het is van cruciaal belang dat deze dieren worden opgevangen en verzorgd en dat hun leefgebied wordt hersteld, zodat ze een veilige plek hebben om terug te keren.

Hulp voor dieren

Lokale dierenorganisaties in Australië doen ongelooflijk goed werk om overlevende dieren een kans te geven. Prioriteit is de zorg voor deze dieren, daarna moet worden gewerkt aan het herstel van kostbare dierenpopulaties. De wereldwijde steun voor lokale organisaties om de bosbranden te blussen en directe hulp aan dieren te bieden is overweldigend. Onze collega's in Australië hebben onderzocht waar onze hulp nu het hardst nodig is, en dat is de overlevende dieren helpen te herstellen. En hier hebben ze hard hulp bij nodig. 

Help jij mee?

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

Meer over