coronavirus

Het coronavirus en ons werk

Nieuws

Het coronavirus dat COVID-19 (een afkorting van Corona Virus Disease 2019) veroorzaakt, is een zoönose. Dat wil zeggen: het is een ziekte die overgaat van dier op mens. COVID-19 lijkt afkomstig van vleermuizen, maar hoe het virus is overgesprongen op mensen is nog niet zeker. Waarschijnlijk via een ander, nog onbekend dier dat ‘tussengastheer’ is geweest. Belangrijk te weten: veel maatregelen die goed zijn voor dierenwelzijn helpen de risico’s van zoönosen te beperken.

Praktijken die schadelijk zijn voor wilde dieren vormen een risico op zoönosen, en dus een gevaar voor de volksgezondheid.

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

Meer over