pup-red-collar

Het uitroeien van hondsdolheid op Bali

Nieuws

Na een uitbraak van rabiës op het Indonesische eiland Bali hebben WSPA, de BAWA (Bali Animal Welfare Association) en de Indonesische regering de handen ineengeslagen. Gezamenlijk hebben we een baanbrekend project gelanceerd om honderdduizenden honden in te enten.

Daarmee wordt de menselijke bevolking beschermd en stellen we een voorbeeld hoe rabiës in Azië op humane wijze kan worden bestreden. 

  

Voordat WSPA ingreep, reageerden de autoriteiten op de uitbraak door honden massaal af te maken. Dat betekende dat meer dan 130.000 honden een lange, gruwelijke doodstrijd door strychninevergiftiging hebben moeten doormaken. Deze wrede en ineffectieve manier om de hondenpopulatie te reguleren willen WSPA en de BAWA vervangen door een humane en duurzame oplossing.

Wat we tot dusver hebben bereikt

Het project voor massavaccinatie van de honden is in oktober gestart, met de steun van de Yudisthira Swarga Foundation, Indonesian Animal Welfare, en het International Fund for Animal Welfare. De eerste fase van de campagne ging van start in Jembrana, een van de negen regentschappen op Bali. Daar werd de eerste vaccinatieronde georganiseerd; er zal er nog ten minste één volgen. Dit was een vervolg op de proefvaccinaties van tienduizenden honden in de regentschappen Gianyar en Bangli. BAWA begon onmiddellijk met het trainen van extra vaccinatieteams. Tot dusver hebben ze 40 nieuwe teams gerecruteerd, elk van maximaal zeven mensen. Daarmee zitten ze ruim boven het aanvankelijk gestelde doel van 30 extra teams. Tegen de tijd dat de eerste fase is voltooid, hoopt BAWA meer dan 350 inwoners van Bali te hebben aangeworven voor het behandelen van de honden, voor educatie en voor het werk in de inspectieteams – hun actie heeft echt lokaal gehoor gekregen. Dankzij deze toegewijde mensen heeft BAWA in iets meer dan drie maanden 91.199 honden kunnen vaccineren – en dan zijn de 42.500 dieren die in de pilot in Gianyar zijn gevaccineerd nog niet eens meegeteld.  

De uitdagingen die ons nog te wachten staan

Maar de strijd is nog niet gewonnen. Massale vaccinatie is de enige duurzame oplossing, maar het is geen wondermiddel. Om de ziekte onder controle te krijgen moeten er tenminste twee vaccinatierondes worden gegeven. Bovendien kan niet verwacht worden dat er van het ene moment op het andere geen slachtoffers meer onder de mensen vallen, omdat de incubatietijd van rabiës heel lang kan zijn. En het zijn juist vaak menselijke slachtoffers die de aanleiding vormen voor wrede slachtpartijen onder honden. Bali is wat dat betreft geen uitzondering. Sinds oktober zijn er 25 slachtoffers onder de mensen gevallen. Elke dode is een tragedie - voor de inwoners van Bali en voor de familie van het slachtoffer. Gelukkig zijn er al signalen dat de toekomst voor de mensen op Bali er beter uitziet. Zo is geen van deze 25 slachtoffers gestorven aan een beet die is toegebracht nadat ons project is gestart. Bovendien zijn er in de regentschappen waar we de eerste fase van het project hebben afgerond – Bangli en Jembrana – geen doden gevallen. Maar desondanks zijn er berichten geweest over geïsoleerde gevallen waarbij honden zijn afgemaakt op verzoek van dorpshoofden, in reactie op sterfgevallen door rabiës. Zelfs al gaat het hier om veel kleinere aantallen dan bij de massale slachtpartijen die de regering uitvoerde voor wij met ons project waren begonnen, toch zijn dit tragische gebeurtenissen. In één geval bleek uit de tests dat letterlijk alle gedode honden vrij waren van rabiës. Het is heel begrijpelijk dat men de neiging heeft om mensen tegen deze vreselijke ziekte te beschermen, maar het blijkt telkens weer dat het massaal afmaken van honden niet werkt. En dat terwijl de oplossing van WSPA niet alleen humaan is, maar ook bewezen heeft effectief te zijn. De voortdurende dreiging dat er nog meer slachtpartijen worden aangericht, maakt het nog urgenter om de autoriteiten op Bali van dat feit te overtuigen. De eerste vaccinatieronde  moet begin april voltooid zijn, en volgens de planning zal de tweede fase in mei van start gaan. De komende paar maanden zullen essentieel zijn om de regering van Bali te overtuigen dat ze moeten vasthouden aan hun toezegging een humane en duurzame oplossing toe te passen, zowel voor de honden als de mensen op het eiland. Uw bijdrage aan het verstrekken van vaccinaties in de eerste fase van de campagne is dan ook van groot belang voor het succes ervan. 

Verwante artikelen:

Bali start historische campagne om rabiës uit te bannen

WSPA-opiniepeiling: nieuw kabinet moet beter zijn best doen voor dierenwelzijn

Vijf feiten die u moet weten over hondsdolheid

Hondenvlees niet meer op het menu!

A sloth in a tree

Ontvang het laatste dierennieuws

Meer over