Een afgebrand bos in Australië

Hoe jouw steun de dieren in Australië helpt

Nieuws

De verwoestende bosbranden in Australië hebben onomkeerbare gevolgen voor de dieren en de natuur in het land, maar de steun van onze supporters geeft ons hoop. We vertellen je graag wat we met jouw support doen voor de dieren in nood.

Omdat de branden nog niet volledig zijn gedoofd, is de exacte schade nog niet duidelijk, maar experts schatten in dat meer dan een miljard dieren zijn omgekomen door de bosbranden dit seizoen. Daarnaast hebben de branden door het hele land miljoenen hectaren aan natuurgebied verwoest.

Herstel van een ramp van deze omvang is complex en kan maanden of zelfs jaren duren. Wanneer alle branden zijn gedoofd, zijn de dieren zeker nog niet geholpen. Hun leefgebied moet hersteld worden, zodat ze een veilige plek hebben om naar terug te keren.

Kangoeroe in een afgebrand gebied

Op deze manier helpt jouw support de dieren in Australië

Op dit moment zijn lokale organisaties hard aan de slag om gewonde dieren te helpen. De overlevende dieren hebben hun leefgebied moeten verlaten. Velen lijden aan brandwonden, verwondingen en infecties door het inademen van giftige rook. Het is van cruciaal belang dat deze dieren worden opgevangen en verzorgd en dat hun leefgebied wordt hersteld. We ondersteunen lokale organisaties met medische hulpmiddelen waarmee zij getroffen dieren kunnen helpen. Zo hielpen we een mobiele zorgbus met de verzorging van kleine kangoeroes. 

Kleine kangoeroe kreeg hulp na de bosbranden in Australië

Ook hielpen we met de zoektocht naar overlevenden in een getroffen gebied door middel van een drone met warmtebeeldcamera. We vonden geen dieren, maar hoorden wel vogels fluiten, wat een goed teken is. 

De komende weken zullen we de impact van de bosbranden op Australische dieren evalueren om steun op lange termijn te bepalen.  

World Animal Protection medewerker onderzoekt afgebrand gebied in Australië

Ook ondersteunen we het opbouwen van mankracht voor lokale geneeskunde studenten, professionals en lokale natuur- en dierenorganisaties met behulp van ons PrepVet programma. Met dit programma delen we onze kennis over noodhulp: hoe kun je je voorbereiden op een ramp die ook dieren treft en hoe zorg je voor dieren tijdens zo'n ramp. Voor lokale gemeenschappen, zowel getroffen gemeenschappen als risico gemeenschappen, zijn speciale trainingen beschikbaar, zodat ook zij adequaat kunnen handelen bij nood. 

Daarnaast roepen we de Australische overheid op om actie te ondernemen als het gaat om reageren op natuurrampen. Alleen zo kunnen we de unieke dieren, planten en het milieu in Australië beter beschermen.  

Door onze 50 jaar ervaring in rampenbeheer weten we dat het moeilijkste werk nog moet komen. In de komende maanden zullen we werken aan het wijzigen van plannen, beleid en conventies om ervoor te zorgen dat dieren worden opgenomen in rampenplanning.

Namens de dieren, bedankt

Dieren zijn vaak de vergeten slachtoffers van natuurrampen, daarom is de wereldwijde steun die Australië heeft gekregen extra overweldigend. Heb je nog niet gedoneerd en wil je graag bijdragen aan deze belangrijke werkzaamheden? Jouw steun is nog steeds hard nodig. 

Ons werk zou niet mogelijk zijn zonder supporters zoals jij, die geven om dieren in nood. Bedankt! 

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

Meer over