Orangutan in a tree - World Animal Protection - Animals in the wild

Hoe onze vlees- en zuivelconsumptie wilde dieren bedreigt

Nieuws

Tegenwoordig eten we veel dierlijke producten. Héél veel dierlijke producten. De afgelopen vijftig jaar is onze consumptie van vlees en zuivel meer dan verviervoudigd. Dat vraagt veel van onze aarde en van de dieren waar dit vlees en zuivel van afkomstig is. Maar ook wilde dieren lijden onder onze vraag naar een glas melk of een stukje karbonade.

Minder vlees en zuivel consumeren is een goed idee. Je bespaart tot 150 liter water per week, een berg aan broeikasgassen en enorm veel dierenleed, stelt de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel. Maar wist je dat niet alleen veedieren je hier dankbaar voor zijn? Door minder vlees en zuivel te eten maak je ook een groot verschil voor dieren in het wild. We leggen je uit hoe dat zit.

Minder vlees en zuivel is goed voor wilde dieren

In de afgelopen vijftig jaar is de vleesproductie wereldwijd meer dan verviervoudigd. Momenteel wordt er meer dan 320 miljoen ton vlees per jaar geproduceerd. Uitbreiding van de vleesindustrie heeft de weg vrijgemaakt voor de wrede vee-industrie – waarin elk jaar tachtig miljard dieren worden gedood voor hun vlees – maar levert ook op andere manieren een negatieve bijdrage aan ons milieu en de dieren waarmee we het delen. Dat komt door:

1. Klimaatverandering

De vee-industrie is een van de grootste veroorzakers van klimaatverandering. De aarde warmt op, en dat heeft een effect op de biodiversiteit en het leefgebied van wilde dieren. Zo is het leefgebied van ijsberen drastisch gekrompen als gevolg van onze opwarming van de aarde. De ijsbeerpopulatie zal tegen 2050 naar schattig met een derde zijn afgenomen. Er is simpelweg steeds minder ruimte voor wilde dieren om te leven. En ook bijen, essentiële bestuivers voor gewassen wereldwijd, zijn niet bestand tegen de hogere temperaturen die gepaard gaan met klimaatverandering.

A swarm of bees flying in the air.

2. Ontbossing

Volgens de International Union for Conservation of Nature worden van de 28.000 diersoorten die met uitsterven worden bedreigd, er 24.000 voornamelijk bedreigd door de vee-industrie. Dit komt omdat de helft van ’s werelds bewoonbaar land wordt gebruikt voor landbouw. En van die helft wordt 77% gebruikt voor het fokken van vee voor vlees- en zuivelproducten, waardoor leefgebied van wilde dieren verdwijnt.

Meer dan de helft van ’s werelds geschatte 10 miljoen dier- en plantensoorten leven in tropische regenwouden, waar ontbossing om plaats te maken voor de vee-industrie elke dag meer een wereldwijde crisis wordt. Door de ontbossing van regenwouden gaan elke dag ongeveer 137 dier-, planten- en insectensoorten verloren. Dat komt neer op 50.000 soorten per jaar.

3. Gebruik van pesticiden

Het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in de vee-industrie zorgt ook voor een bedreiging van wilde dieren. Mais en (vooral) soja zijn de belangrijkste ingrediënten voor veevoer, omdat ze een goedkope manier zijn om dieren in onnatuurlijk snel tempo aan te laten komen. Maar de productie van mais en soja is wereldwijd goed voor ongeveer 49% van alle verkochte zeer gevaarlijke pesticiden.

Pesticiden worden gebruikt zodat insecten die de gewassen aantasten worden gedood. Maar insecten zijn nu eenmaal onmisbaar voor het leven op aarde. Ook lekken de pesticiden weg in waterwegen, en vergiftigen zo vissen en andere waterdieren. De enorme inzet van dit soort middelen zorgt. voor blijvende problemen, zoals het wegstromen van chemicaliën in waterwegen. Dit komt terecht in het leefgebied van wilde dieren. Daarnaast zorgen de pesticiden ervoor dat vitale diersoorten, zoals vlinders en hommels, wegblijven.

A swarm of bees flying in the air.

Indirecte gevaren

En dan zijn er nog de gevaren voor wilde dieren die indirect door de vee-industrie worden veroorzaakt. Bossen op Sumatra waar olifanten en tijgers leven, worden vernietigd om plaats te maken voor palmolieplantages waar onder meer voer voor veedieren worden gemaakt. In Tanzania vormt het grazen van de dieren in de grootschalige veehouderij een gevaar voor de diversiteit aan grassen en de voedselvoorziening voor zebra’s, gnoes, olifanten, giraffen en neushoorns. En volgens wetenschappers is tegen 2080 tot 80 procent van de resterende orang-oetanhabitat vernietigd door klimaatverandering en de afname van leefgebied door de vee-industrie, door bijvoorbeeld toegenomen droogte, bosbranden en voedselschaarste.

Kom op voor dieren: eet minder dierlijke producten!

Hoewel er veel manieren zijn om wilde dieren te beschermen, kan het verband tussen het beschermen van wilde dieren en veedieren niet worden genegeerd. Door ervoor te kiezen minder vlees en zuivel te eten, bescherm je zowel veedieren als dieren in het wild. Een kleine moeite voor jou, een groot effect voor de dieren! Door plantaardige voeding in ons dieet te introduceren en de vraag naar vlees- en zuivelproducten te verminderen, kunnen we de van de wrede vee-industrie een duurzamer voedselsysteem maken. En dat betekent een mooiere toekomst voor iedereen.

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

A sloth in a tree

Ontvang het laatste dierennieuws

Meer over