Pictured: A rescued serval at a sanctuary.

Hoera, de positieflijst is er!

Nieuws

Vandaag komt de overheid met de positieflijst; een lijst met zoogdieren die in Nederland als huisdier mogen worden gehouden. Staat een dier niet op de lijst? Dan is het verboden om die diersoort als huisdier te hebben. Zo mag een dier als de serval nu niet meer in huis worden gehaald. We zijn enorm blij dat de positieflijst er eindelijk is, want dat voorkomt veel dierenleed.

Op de nieuwe lijst staan nog 30 diersoorten die als huisdier gehouden mogen worden.

Het gaat om:

Afrikaanse dwergrelmuis
Algerijnse gerbil
Alpaca
Bleke gerbil
Bruine rat
Bunzing
Cavia
Chinese dwerghamster
Chinese waterree
Dwergrenmuis
Ezel
Fret
Geit
Goudhamster
Grote Egyptische renmuis
Harrington's gerbil
Hond
Huiskat
Huismuis
Kameel
Konijn
Lama
Mongoolse gerbil
Noordafrikaanse renmuis
Paard
Rund
Schaap
Varken
Waterbuffel
Woestijnslaapmuis

‘We zijn ontzettend blij dat de positieflijst er eindelijk is', vertelt onze campagnemanager Sanne Kuijpers. 'Dit is een historisch moment. Het werd hoog tijd dat deze lijst er kwam, want momenteel mag vrijwel iedere diersoort in Nederland als huisdier worden gehouden. Exotische dieren hebben vaak zeer complexe voedings-, zorg- en huisvestingsbehoeften waarin de gemiddelde eigenaar niet kan voorzien. Ook schuilt er een enorme handel achter het houden van exotische huisdieren. Het houden van zulke wilde dieren als huisdier heeft enorm dierenleed tot gevolg, en brengt schade aan lokale ecosystemen en de biodiversiteit. Ook kan het gezondheidsrisico’s voor mensen met zich meebrengen.  Dat deze lijst er nu is, betekent dat al deze gevolgen voor mens en dier worden beperkt.'

De positieflijst is een effectieve, efficiënte, transparante, overzichtelijke en goed te handhaven manier en is al in meerdere EU-lidstaten met succes geïmplementeerd. We gaan ons de komende tijd verdiepen in de lijst, maar zijn sowieso blij te zien dat de lijst beperkt is en dat servals, kangoeroes en stokstaartjes niet meer gehouden mogen worden. 

In zijn besluit meldt Henk Staghouwer: 'Het invoeren van de huis- en hobbydierenlijst is een grote stap. De diersoorten die
niet op lijst staan, zijn soorten waarvan het niet wenselijk is om het houden hiervan voor eenieder mogelijk te maken, gelet op het welzijn van de dieren of 
het gevaar dat het houden van de dieren voor de mens oplevert. Dit zijn veelal diersoorten die als exotisch worden gezien. Een voorbeeld hiervan is de serval, welke onder andere een gevaar voor de mens oplevert. Ook het stokstaartje en de luiaard staan bijvoorbeeld niet op de lijst. Op deze diersoorten zijn onder andere risicofactoren van toepassing uit de categorieën ruimtegebruik, voedselopname en thermoregulatie.'

Positieflijst voor reptielen, amfibieën en vogels

Toch zijn we er nog niet. Deze positieflijst geldt namelijk alleen nog voor zoogdieren. Dieren als kaaimannen en grijze roodstaartpapegaaien mogen nog altijd worden aangeschaft als huisdier. We roepen daarom de minister van LNV op om ook direct de ontwikkeling van de positieflijsten voor reptielen, amfibieën en vogels te starten. 

1019575

Een eerdere positieflijst kwam er in 2015. In 2017 werd de besluitvorming over die lijst in twijfel getrokken: het voldeed volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven onder meer niet aan vereiste objectiviteit. Naar aanleiding daarvan werd de lijst uit 2015 buiten werking gesteld. Maar, nu is het dan eindelijk zo ver: er is een positieflijst waarop een beperkt aantal diersoorten staat. 

De nieuwe lijst voor 'huis- en hobbydieren' zou volgens minister Henk Staghouwer in werking moeten treden op 1 januari 2024. Er komt een overgangsregeling voor mensen die al een dier hebben van een soort die niet op de lijst staat. Zij mogen het dier houden totdat het overlijdt.

Maatregelenpakket 

We hebben al die tijd gepleit voor een nieuwe positieflijst. In de eerste plaats omdat we vinden dat het dierenleed voorkomt. Maar ook gezondheidsrisico's worden ingeperkt. Zo stelden we tijdens de coronacrisis samen met de Dierencoalitie (met onder meer stichting AAP en IFAW) en stichting SPOTS een maatregelenpakket op voor de overheid om het risico op een volgende pandemie te voorkomen. De handel in exotische dieren vormt een gevaar voor de volksgezondheid; wilde dieren kunnen zoönosen overdragen aan mensen. Een onderdeel van ons maatregelenpakket voor de overheid was het instellen van de positieflijst. 

 

A sloth in a tree

Ontvang het laatste dierennieuws

Meer over