Nerts in een nertsenfokkerij

Ruiming nertsen door corona: 'sluit geruimde nertsenfokkerijen permanent'

Nieuws

Na het nieuws dat nertsen in nertsenfokkerijen in Nederland waren besmet met COVID-19, besloot de overheid gisteren dat negen locaties geruimd gaan worden. Het betekent dat tienduizenden nertsen, wilde dieren die in Nederland worden gehouden voor bontproductie, vervroegd worden gedood. Samen met andere organisaties in Nederland pleiten we voor een versnelde afbouw van de sector, om nog meer leed te voorkomen.

Onlangs werd bekend dat nertsen op twee locaties in Nederland COVID-19 hadden overgedragen op mensen (nadat zij zelf waarschijnlijk in eerste instantie besmet werden door besmette medewerkers). Gisteren gaf de Nederlandse overheid de opdracht om tienduizenden nertsen op negen verschillende locaties snel te ruimen, om te voorkomen dat COVID-19 zich verder verspreid en om de volksgezondheid te beschermen. Vrijdag worden de eerste nertsen al gedood.

Sanne Kuijpers, onze Campagnemanager Wilde dieren: 'Het is ongelofelijk dat we dit dierenleed in Nederland nog steeds toestaan en we zijn dan ook extra geschokt over deze beslissing om tienduizenden nertsen te doden vanwege de corona-uitbraak in diverse fokkerijen. We roepen de overheid op om de nertsenindustrie versneld uit te faseren. Als lid van de Dierencoalitie stuurden we vandaag een open brief aan de overheid waarin we vragen om alles in werking te stellen om de uitfasering van deze sector te versnellen en geruimde bedrijven permanent te sluiten. Deze wrede industrie, waarbij wilde dieren worden gefokt en gedood voor een onnodig en on-ethisch luxe- of modeproduct, moet tot een einde komen, en we moeten het lijden van volgende generaties nertsen voorkomen.'

Het kabinet gaat aansturen op een 'vrijwillige' eenmalige uitkoopregeling. Die moet wel eerst Europees worden goedgekeurd. Dat is niet voldoende. We vinden dat de geruimde nertsenfokkerijen per direct dicht moeten.

Nertsen lijden voor bont

Nertsen worden in Nederland, China, Denemarken en Zweden nog veel gehouden voor hun pels. Per 1 januari 2024 is het fokken, houden en doden van nertsen (en andere dieren) voor bont in Nederland verboden. Aan dit verbod op de bontfokkerij ging jarenlang campagnevoeren en lobbyen vooraf door Bont voor Dieren, met steun van World Animal Protection (toen nog WSPA) en de Dierenbescherming. Dat wat zich nu aandient, laat zien dat we onze ogen moeten openen en niet kunnen wachten tot 2024: deze fokkerijen moeten hun deuren versneld sluiten. 

Kuijpers: 'Deze gebeurtenis laat eens te meer de risico's zien van onze omgang met wilde dieren, en het houden van wilde dieren voor hun bont. Niet alleen vormt het een risico voor de gezondheid van mensen; het brengt het welzijn van de dieren zelf in gevaar. Besmette nertsen ervaren problemen met ademhalen en hebben maag- en darmklachten. Sterftecijfers zijn hoog.'

Wereldwijde handel in wilde dieren

Wereldwijd worden wilde dieren verhandeld alsof het producten zijn. Zoals deze nertsen, voor bont, maar ook andere dieren worden verhandeld voor entertainment, consumptie, medicijnen, of om als huisdier te houden. Niet alleen tast het het welzijn van dieren aan; het vormt ook een gevaar voor de volksgezondheid. De gezondheid van mensen en dieren is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wilde dieren, zoals nertsen, zijn geen eigendom van mensen. Het zijn wilde dieren die in het wild horen. Dit Nederlandse voorbeeld toont eens te meer aan dat er een einde moet komen naar de wereldwijde handel in wilde dieren en dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor de oplossing. Dat is de enige manier waarop we toekomstige pandemieën zoveel mogelijk kunnen voorkomen. 

Teken de petitie, en roep onze wereldleiders van de G20 op tot een verbod op de handel in wilde dieren. 

Teken de petitie

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

Schubdier zit op de hand van een man.

Wilde dieren zijn geen producten. Wil je weten wat we hier nog meer tegen doen?

Kangaroe moeder met jong

Vijf wilde dieren die eindigen als product

Meer over