Dolfijnen tijdens dolfijnenshow in Dolfinarium

Nieuwe actie: Roep de Tweede Kamer op tot een fokverbod voor dolfijnen

Nieuws

Het is vandaag Dolphin Day! De perfecte dag om in actie te komen voor dolfijnen in Nederland. Samen met onze dierenvrienden roepen we de Tweede Kamer op tot een fokverbod voor dolfijnen; een cruciale eerste stap om een einde te maken aan vermaak met dolfijnen in Nederland. Doe je mee?

Dolfijnen lijden in gevangenschap. Ze hebben veel te weinig ruimte, raken verveeld, gestrest of zelfs depressief. Dolfijnen zijn geen circusartiesten om shows mee te doen; ze horen in het wild. 

Daarom lanceren we onze nieuwe campagne Over de datum: dolfijnencircus Harderwijk, met een petitie aan de Tweede Kamer. Er moet een wetswijziging komen om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe dolfijnen meer bijkomen in Het Dolfinarium en de dolfijnen die niet meer terug kunnen naar het wild een groter en natuurlijker leefomgeving krijgen. 

Laten we er samen voor zorgen dat er geen dolfijnen meer worden geboren voor een leven in het Dolfinarium. De generatie dolfijnen die nu in dolfinaria leeft, moet de laatste zijn. Roep de Tweede Kamer op tot een fokverbod op dolfijnen.

Teken de petitie

Dolfijnen als circusartiesten

Sanne Kuijpers, onze Campagnemanager Wilde dieren, zegt: ‘Shows met wilde circusdieren zijn sinds 2015 verboden. Maar onder het mom van educatie zijn shows en directe interacties met dolfijnen nog wel toegestaan in het Dolfinarium in Nederland. Dat is heel krom. Net als andere wilde dieren lijden dolfijnen in gevangenschap. Ze hebben veel te weinig ruimte, raken verveeld, gestrest of zelfs depressief. Het Dolfinarium is over de datum, en daarom roepen we de Nederlandse Tweede Kamer op om in actie te komen en dit te veranderen. Vermaak met dolfijnen moet stoppen.’

Dolfijnen in het Dolfinarium

Een fokverbod vergt een wijziging van de huidige wetgeving. Tot nu toe voert het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gesprekken met het Dolfinarium om de situatie op punten aan te passen. De minister lijkt (nog) niet van plan het beleid echt te veranderen. Gelukkig kunnen partijen in de Tweede Kamer ook een wetswijziging indienen en daarvoor een meerderheid in Tweede en Eerste Kamer krijgen. De stem van onze supporters is hierin erg belangrijk! Hoe meer draagvlak voor een fokverbod (en dus: hoe meer handtekeningen), hoe eerder dat verbod er ook daadwerkelijk komt. 

Trend tegen vermaak met wilde dieren

Wereldwijd komen landen en organisaties in actie tegen vermaak met dolfijnen. Zo stelden Canada, Frankrijk en het Brussels Gewest een verbod in op het houden van zeezoogdieren in gevangenschap, raadt reiskoepel ANVR dolfijnenattracties af en schrapte reisorganisatie Corendon dolfijnenvermaak uit hun aanbod. Ook tonen de al jaren dalende bezoekersaantallen van het Dolfinarium aan dat de maatschappelijke acceptatie van entertainment met dolfijnen afneemt.

‘Daarom roepen we de Tweede Kamer op om nú te handelen’, benadrukt Sanne. ‘Een dolfijn die vandaag wordt gefokt, kan in 2060 nog in leven zijn. Met dalende maatschappelijke acceptatie en teruglopende bezoekersaantallen kan geen enkel bedrijf die zware verantwoordelijkheid waarmaken. Er moet nu een fokverbod voor walvisachtigen in gevangenschap komen om problemen later binnen de perken te houden.’

Teken de petitie, of lees hier meer over het fokverbod voor dolfijnen in Nederland. 

14/04/2021

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

dolfijn_in_gevangenschap_-_world_animal_protection

Fokverbod voor dolfijnen

Dolfijnen in de zee

Dolfijnen in gevangenschap

Meer over