Dolfijn in gevangenschap als entertainer

Nieuwe fase voor dolfijnencampagne tegen reisorganisaties

Nieuws

Afgelopen maanden voerden we samen met onze supporters campagne om de reisindustrie bewust te maken van het leed achter vermaak met dolfijnen. We riepen organisaties zoals Expedia Group op om te stoppen met de kaartverkoop van dolfijnenattracties. Vanwege alle ontwikkelingen rondom het coronavirus, is deze campagne tijdelijk gepauzeerd in de huidige vorm, en gaat het een nieuwe fase in.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus hebben we besloten dat de campagne in de huidige vorm niet door kon gaan. De prioriteit van reisorganisaties is het veilig thuisbrengen en te woord staan van Nederlanders in het buitenland. We willen reisorganisaties hier alle ruimte voor geven.

Dat betekent niet dat we het werk voor dolfijnen stopzetten. Sterker nog: we zijn vastberaden om onze werkzaamheden voort te zetten om dit de laatste generatie dolfijnen in gevangenschap te laten zijn. Want waar wij onze dagen momenteel veelal slijten binnenskamers, de muren soms op ons afkomen, gaat deze periode uiteindelijk voorbij. Dolfijnen in gevangenschap verblijven hun hele leven in een veel te klein bassin.

We hebben de SMS-actie gericht aan Expedia Group nu stopgezet. De petitie 'Stop de kaartverkoop van dolfijnenattracties' blijft beschikbaar, en ondertekenen heeft nog altijd zin. Achter de schermen blijven we uiteraard in gesprek met reisorganisaties, en hoe meer mensen laten weten dat ze tegen dolfijnenattracties zijn, hoe meer Expedia en andere reisorganisaties de druk zullen voelen. 

Onze focus ligt de komende tijd op de volgende werkzaamheden:

  • We dringen wereldwijd aan op een verbod van de commerciële handel in wilde dieren. Na Ebola, SARS en MERS is ook het coronavirus COVID-19 zeer waarschijnlijk ontstaan door wilde dieren. Het coronavirus Covid-19 ontstond waarschijnlijk door overdracht van een vleermuis op een tussengastheer, mogelijk een schubdier, dat het virus heeft overgedragen op de mens. Het coronavirus is dus een zoönoseeen infectieziekte die kan worden overgedragen van dier op mens. Om mogelijke toekomstige pandemieën zoveel mogelijk te voorkomen, pleiten we ervoor om de handel in wilde dieren zo veel kunnen in te perken en dieren in het wild te houden. Daarbij ondersteunen we en motiveren we overheden.  
  • We gaan door met onze eerdere bewustwordingscampagnes en proberen mensen bewust te maken van de risico's van zoönosen voor de mens en het leed dat schuilgaat achter de handel in exotische huisdieren om op deze manier de vraag naar wilde dieren te verminderen.
  • Voorlichting: het zijn lastige en, voor sommigen ook angstige, tijden. Er komen veel vragen, ook bijvoorbeeld over huisdieren. We assisteren daar door heldere antwoorden te geven waar nodig.
  • Wilde dieren in het toerisme zijn slachtoffer van het coronavirus. Toeristen blijven weg en dus vallen op veel plekken inkomsten weg. Denk aan een olifantenopvang, of een berenopvang. Op korte termijn onderzoeken we waar we hulp kunnen bieden. Op langere termijn toont deze crisis weer aan hoe belangrijk het is om als toerist niet bij te dragen aan vermaak met wilde dieren.
  • Werken aan beter dierenwelzijn in de veehouderij, draagt bij aan het voorkomen van pandemieën. Dieren die onder slechte omstandigheden worden gehouden, zijn vaak chronisch gestrest. Denk aan varkens in krappe stallen. De dieren zijn dan ook vatbaarder voor ziektes en verspreiden meer ziektekiemen. Onderzoek naar stress bij varkens bijvoorbeeld wijst uit dat ze meer salmonella verspreiden. Als we het dierenwelzijn verbeteren, draagt dat dus ook bij aan het voorkomen van toekomstige uitbraken.

 

Teken de petitie tegen dolfijnenattracties  

Steun ons werk met een donatie

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

dolfijn_in_gevangenschap_-_world_animal_protection

Fokverbod voor dolfijnen

Dolfijnen in de zee

Dolfijnen in gevangenschap

Meer over