Ontmoeting tussen Sabine Zwiers en de locoburgemeester van Constanta

Nieuwe hoop voor Constanta’s straathonden

Nieuws

Elke twee uur maakt de Roemeense stad Constanta een straathond af, dat zijn er meer dan 4.000 per jaar. Dit komt door het beleid dat de stad lanceerde in een poging om het aantal honden op straat te verminderen.

Het stadsbestuur huurde hiervoor bedrijven in die de honden moesten vangen en doden, zonder ze nog een kans op leven te geven door bijvoorbeeld adoptie. World Animal Protection, Save the Dogs en lokale verenigingen Terraviva en Ozyhouse, waren op een bijeenkomst met locoburgemeester Babu Dumitr. Ze vroegen het stadsbestuur, namens 60.622 mensen uit Brazilië, Australië, Nederland, Denemarken en Zweden, om de aanpak van straathonden te veranderen in een diervriendelijke, effectieve manier waarvan zowel honden als mensen profiteren.

Doden is geen oplossing

Ondanks het grote aantal straathonden dat jaarlijks wordt afgemaakt, is de populatie niet kleiner geworden. Het is dus duidelijk dat vangen en doden geen oplossing biedt. Er is veel geld verspild, terwijl effectieve manieren om hondenpopulaties wel degelijk bestaan. Die zijn bijvoorbeeld al ingevoerd in de gemeente Cernavoda. Tijdens de bijeenkomst op woensdag 14 september riepen World Animal Protection en Save the Dogs burgemeester Decebal Fägädäu op tot een noodzakelijke positieve verandering door het invoeren van diervriendelijk populatiebeheer. Sabine Zwiers, de Europese Campagnemanager van World Animal Protection, zei: “Essentieel is dat honden niet op straat worden geboren, aangezien pups nauwelijks de barre omstandigheden daar kunnen overleven. De waarheid is dat de straathonden in Constanta afkomstig zijn van mensen die hun hond afdanken, omdat ze er niet meer voor willen zorgen. Dat is het probleem dat de stad moet aanpakken door een nieuw beleid dat zich richt op efficiënte controle van de hondenpopulatie.”

De belofte van de locoburgemeester

Tijdens de bijeenkomst beloofde locoburgemeester Babu Dumitru om een plaatselijk plan te ontwikkelen en in te voeren voor straathondencontrole en een regeling die gehandhaafd zou moeten worden. Hij gaat er ook zorgen dat hondeneigenaren hun dieren gratis kunnen laten steriliseren, dat het chippen van honden wordt bevorderd en dat de periode waarin gevangen honden in de opvang blijven, alvorens afmaken wordt overwogen, wordt verlengd van veertien naar tenminste dertig dagen, zodat er voldoende tijd komt voor adoptie.

Dumitru beloofde om het gemeentelijk asiel binnen zes maanden te heropenen, maar nu met een duidelijke focus op een effectief adoptieprogramma dat hij met de hulp van plaatselijke dierenwelzijnsorganisaties wil ontwikkelen. Hij accepteerde ook het aanbod van Save the Dogs om de plaatselijke hondenvangers, de werknemers van het asiel en de lokale autoriteiten te trainen. Omdat verantwoordelijk omgaan met huisdieren cruciaal is om het probleem van straathonden op te lossen, ging de locoburgemeester ook akkoord met het invoeren van het nationale educatieprogramma dat door het ministerie van Onderwijs wordt ondersteund.

“We zijn blij dat locoburgemeester Babu Dumitru nu met de hulp van plaatselijke ngo’s diervriendelijkere methoden van hondenbeheer gaat invoeren”, is het commentaar van Sabine Zwiers van World Animal Protection. “We vroegen deze toezeggingen op schrift, zodat de inwoners van Constanta de burgemeester eraan kunnen houden. Het is belangrijk om te onderstrepen dat, wanneer de stad het openbare asiel heropent, dat alleen moet doen met het doel om honden te kunnen laten adopteren en dat het dus om een beperkt aantal honden gaat.” Filippo Agostino, directeur van Save the Dogs, voegde daaraan toe: “We gaan door met hulp verlenen, zoals we al gedaan hebben, door onze kennis en het trainen van autoriteiten en personeel – zoals de politie. Het is van belang voor de stad om de echte oorzaak van het probleem te begrijpen en wij kunnen adviseren bij de ontwikkeling van beheer van de hondenpopulatie.”

A sloth in a tree

Ontvang het laatste dierennieuws

Meer over