Olifant aan het eten

Nieuwe voorzitter World Animal Protection Nederland

Nieuws

Henk Smid is sinds deze week de nieuwe voorzitter van onze Raad van Toezicht. Hij neemt het stokje over van oud-Europarlementariër en -senator dr. Bob van den Bos, die deze rol de afgelopen 9 jaar met verve vervulde.

Henk Smid, tot voor kort directeur van ZonMw, de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie, en oud-voorzitter van Eurogroup for Animals, kijkt ernaar uit om ons in zijn rol van voorzitter van de zeskoppige Raad van Toezicht te helpen met het verwezenlijken van onze missie, plannen en doelen. Goed toezicht op het reilen en zeilen van de organisatie is daartoe een belangrijke voorwaarde, net als het bijstaan van het bestuur met advies.

 Smid: ‘Al mijn hele leven ben ik gefascineerd door dieren. Helaas worden overal in de wereld dieren gruwelijk behandeld. Om daar iets aan te doen is internationale actie nodig. Dit is de reden waarom ik me vanuit een toezichtsfunctie ga inzetten voor World Animal Protection Nederland.’

 Onze algemeen directeur Dirk-Jan Verdonk over het doorgeven van de voorzittershamer: ‘Bob van den Bos heeft met zijn grote bestuurlijke ervaring, gedrevenheid en onvoorwaardelijke betrokkenheid bij het lot van de dieren vele jaren een belangrijke bijdrage aan de organisatie en haar missie geleverd. Het was dan ook niet makkelijk een opvolger van hetzelfde kaliber te vinden, maar dat is met het aantreden van Henk Smid gelukt. We kijken uit naar de samenwerking met Smid om verder te bouwen aan een diervriendelijke wereld.’

A sloth in a tree

Ontvang het laatste dierennieuws

Meer over