Iconische jaguar wordt bedreigd door de Braziliaanse vlammenzee

Onderzoek: Rabobank faciliteert lobby van Braziliaanse ontbossers met miljarden

Nieuws

De drie grootste banken van Nederland financierden tussen 2019 en 2023 bijna 2 miljard dollar aan 18 hoofdrolspelers binnen de agrilobby in Brazilië. Nieuw onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer, waar wij ook deel van uitmaken, legt voor het eerst de lobbypraktijken in Brazilië door de zakelijke klanten van Nederlandse banken bloot.

Rabobank blijkt de grootste financier en faciliteert daarmee ontwikkelingen die niet in lijn liggen met hun eigen milieu- en sociale standaarden. Met het faciliteren van deze lobbypraktijken dragen Rabobank, ABN AMRO en ING fors bij aan ontbossing, milieuvervuiling en mensenrechtenschendingen in Brazilië. 

Naar het onderzoek

De agrilobby-grootbedrijven dwarsbomen belangrijke initiatieven van de Braziliaanse president Lula da Silva om milieustandaarden en sociale rechten te verbeteren. Julia Bakker, onze campagnemanager veehouderij en woordvoerder namens de Eerlijke Bankwijzer: ‘De studie laat zien dat Rabobank, ABN AMRO en ING hun klanten beter moeten monitoren en in hun beleid uiteen moeten zetten hoe ze omgaan met dit soort lobbypraktijken. Als grootste Nederlandse financier in Brazilië heeft Rabobank hier het voortouw te nemen.’ 

Machtig lobbykanaal

Ons onderzoek analyseert de Nederlandse financiering van 18 hoofdrolspelers in de agrilobby in Brazilië, zoals vleesgiganten JBS, Marfrig en Minerva. Tussen 2019 en 2023 hebben Nederlandse banken bijvoorbeeld alleen al 138,7 miljoen dollar aan deze drie wereldleiders in de vleesexport verstrekt. Rabobank heeft hier met 60% het grootste aandeel in. 

Een belangrijk lobbykanaal voor deze 18 kernspelers is het Agribusiness Parliamentary Front: een machtige, partij-overstijgende groep parlementariërs die bijna twee derde van het Braziliaanse congres verenigt. Dat zij veel macht hebben, blijkt onder meer uit een recente nederlaag van President Lula. Door een recent wetsvoorstel werden grootgrondbezitters in de agribusiness beschermd, ondanks het illegaal verkrijgen van hun grond. Afgelopen Oktober sprak Lula hierover een veto uit. Dit veto werd weggestemd door een 2/3de meerderheid in het congres georkestreerd door het FPA. Meer dan een miljoen mensen uit inheemse gemeenschappen kunnen nu hun aanspraak op hun eigen land verliezen.  

Lobby gaat lijnrecht in tegen milieu- en sociaal beleid

De lobby van de vleesgiganten staat op gespannen voet met de milieu- en sociale standaarden die de drie Nederlandse banken hanteren. De Rabobank eist bijvoorbeeld dat bij grote projecten vrijwillige, voorafgaande, en geïnformeerde toestemming wordt verkregen van betrokkenen. Tegelijkertijd zien we dat grote handelaren in agrarische producten bij de Braziliaanse regering via de FPA lobbyen voor versnelde aanleg van de Ferrogrão-spoorlijn, die het grondgebied van zes inheemse bevolkingsgroepen doorkruist. Hierdoor komt het recht op vrijwillige, voorafgaande, en geïnformeerde toestemming onder druk te staan. Daarmee financiert de Rabobank praktijken die niet in lijn zijn met eigen standaarden. 

Strengere normen voor lobby-activiteiten nodig

We roepen, samen met de Eerlijke Bankwijzer, de betrokken banken op om transparant beleid op te stellen dat eist dat ook de lobbypraktijken van hun klanten in lijn zijn met hun milieu- en sociale standaarden. De banken, en in het bijzonder Rabobank, dienen snel in gesprek te gaan met zakelijke klanten die wetgeving rond ontbossing, milieuvervuiling, landrechten en mensenrechten in Brazilië proberen af te zwakken of ondermijnen.  

Wil jij meer weten over de beleidsscore van jouw bank? Ga naar de Eerlijke Geldwijzer en stuur een compliment of klacht.  

Meer over diervriendelijke geldzaken

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

Schubdier zit op de hand van een man.

Wilde dieren zijn geen producten. Wil je weten wat we hier nog meer tegen doen?

A sloth in a tree

Ontvang het laatste dierennieuws

Meer over