Luipaardgekko's op reptielenbeurs Houten

Oproep aan minister Staghouwer: maak een einde aan beurzen met wilde dieren in Nederland

Nieuws

Exotenbeurzen zijn in Nederland aan de orde van de dag. Van slangendagen en Europa’s grootste vogelbeurzen tot Terraria in Houten, zoals afgelopen weekend nog. We vinden het ontzettend triest dat vogels, reptielen en amfibieën nog steeds op grote schaal worden verhandeld op beurzen in Nederland. Samen met International Fund for Animal Welfare (IFAW), Stichting SPOTS, Stichting AAP en de Dierencoalitie roepen we daarom minister Staghouwer van LNV met klem op hier een einde aan te maken.

We bezochten onlangs diverse exotenbeurzen, zoals afgelopen weekend in Houten, en maakten daar opnames van. We zijn niet te spreken over het feit dat deze beurzen nog altijd doorgang vinden, met het oog op dierenwelzijn én het risico dat handel in wilde dieren – en het particulier bezit ervan – brengt voor de volksgezondheid. Daarnaast worden rondom deze beurzen beschermde diersoorten illegaal verhandeld.

Sanne Kuijpers, onze campagnemanager Wilde dieren, vertelt: ‘Op de beurzen afgelopen maanden zagen we weer opgepropte slangen, gestreste hagedissen en varanen in plastic bakken. We zagen stuk voor stuk prachtige dieren, maar we moeten ons realiseren dat het gaat om wilde dieren die in het wild horen, en niet in een bamibakje op een Nederlandse beurs. De dieren ervaarden duidelijk stress, werden voortdurend opgepakt en verplaatst, worden extreem beperkt in hun bewegingsruimte, hebben geen schuilmogelijkheden en krijgen tape om hun bek om te voorkomen dat ze bijten. Kortom, beurzen met wilde dieren zijn ronduit dieronvriendelijk en er moet een eind aan komen.’

Een kaaiman met dicht getapete bek 2

Een kaaiman met dichtgetapete bek, in een plastic opbergbak.

Kaaimannen en varanen

Op dit moment mogen veel reptielen-, amfibieën- en vogelsoorten nog worden gehouden door particulieren, bij het gebrek aan positieflijsten voor deze soorten. Onlangs presenteerde de overheid wel een positieflijst voor zoogdieren, maar dieren als pythons, kaaimannen, varanen en ara’s mogen daarom nu nog in Nederland gewoon worden verhandeld. In Nederland vinden jaarlijks tientallen beurzen plaats met deze diersoorten. Het aantal reptielen, amfibieën en vogels dat hierop wordt verhandeld, wordt niet bijgehouden. Wel is bekend dat tussen 2014 en 2019 ruim 83 miljoen levende wilde dieren door Nederland werden geïmporteerd. Een deel daarvan wordt vervolgens verhandeld op beurzen. Daarnaast worden er wilde dieren illegaal geïmporteerd en tijdens de beurzen verkocht, vaak in hotelkamers en op parkeerplaatsen.

We bundelen als dierenorganisaties de krachten en roepen minister Staghouwer op vaart te maken met het geplande onderzoek, gericht op de gezondheids- en welzijnsrisico’s op beurzen. Ook pleiten we voor een snelle invoer van positieflijsten voor reptielen, amfibieën en vogels.

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

Schubdier zit op de hand van een man.

Wilde dieren zijn geen producten. Wil je weten wat we hier nog meer tegen doen?

olifant wassen

Hoe we massaal in dierenleed op reis trappen

Meer over