Hondje

Oproep en petitie: zet dierenartsen en -verzorgers op lijst cruciale beroepen

Nieuws

Samen met andere dierenorganisaties in Nederland doen we een dringende oproep aan de overheid: voeg dierenartsen, dierverzorgers en dierenambulancemedewerkers toe aan de lijst met cruciale beroepen. Nu al komt de zorg voor dieren steeds meer in het gedrang. Mocht er sprake zijn van een lockdown, dan kunnen deze beroepsgroepen hun werk niet meer uitoefenen. Roep samen met ons de overheid op, en teken de petitie.

Teken de petitie

Veel Nederlanders werken sinds de uitbraak van corona in Nederland thuis, of moeten hun werk helemaal staken. Alles om ervoor te zorgen dat we samen de verspreiding van het virus tegengaan. Toch zijn er ook veel mensen die hun werk moeten blijven doen. Denk aan mensen in de zorg, of in de voedselketen. Voor deze mensen stelde de overheid midden maart een lijst op met cruciale beroepen, om deze beroepsgroepen te helpen hun werk te blijven uitoefenen tijdens de corona-uitbraak. Mensen met een zogenoemd cruciaal beroep, zoals arts of verpleger, kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op de kinderopvang: zij mogen hun kinderen nog wel naar de opvang brengen. 

Tot onze grote verbazing en zorg, staan dierenartsen, dierverzorgers, dierenwelzijnsinspecteurs en dierambulancemedewerkers niet op deze lijst. Het betekent dat zij zich in principe moeten houden aan alle door de overheid opgestelde maatregelen tegen het coronavirus, en dus ook dat zij bijvoorbeeld geen gebruik kunnen maken van de kinderopvang. In een lockdown-situatie betekent het zelfs dat zij hun werk niet meer kunnen uitoefenen. Het zou betekenen dat huisdieren in Nederland geen toegang meer hebben tot medische zorg en medicatie, maar ook tot voeding en vervoer. Ook wilde dieren die worden opgevangen, zoals bij stichting AAP, zouden aan hun lot overgelaten moeten worden. 

Kat

Zorg voor dieren is cruciaal

Afgelopen weken hebben we samen met de Dierencoalitie, Stichting AAP, Dierenbescherming, Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, Nederlandse Federatie voor Dierenopvang Organisaties en Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland gesprekken gevoerd met RIVM en de betrokken ministeries. In alle ons omringende landen zijn dierverzorgers en dierenartsen wel erkend als cruciale beroepen. Zelfs de noodverordening in New York noemt hen van essentieel belang.

In Nederland hebben de gesprekken nog niet geleid tot het toevoegen van de dierenartsen, dierverzorgers, dierenwelzijnsinspecteurs en dierenambulancemedewerkers aan de lijst cruciale beroepen. Dat terwijl nu al veel dierenartsen en -verzorgers merken dat het lastige situaties oplevert. Het is essentieel dat deze professionals tijdens de crisis hun werk kunnen blijven doen. De zorg voor dieren is dagelijks nodig, het is vaak specialistisch werk en leidt tot onaanvaardbare risico’s als dit niet door ervaren personeel kan worden gedaan. De bezettingsgraad staat echter onder steeds grotere druk door ziekte en/of beperkende corona-maatregelen. Naast huisdieren is het voor dieren in nood, in opvangcentra, asiels, kinderboerderijen en dierentuinen letterlijk van levensbelang dat ze noodzakelijke zorg blijven krijgen.

Petitie

Help je mee ervoor te zorgen dat de zorg voor onze dieren gewoon door kan gaan? Teken dan deze petitie. Ook wij hebben de petitie getekend; zo roepen we samen de overheid op om het besluit te heroverwegen. Garandeer het welzijn van de dieren in Nederland: neem onze dierenartsen, dierverzorgers en dierenambulancemedewerkers op op de lijst cruciale beroepen. 

Teken de petitie

A sloth in a tree

Ontvang het laatste dierennieuws

Meer over