varkens, vee-industrie

Petitie overhandigd aan Ministerie Buitenlandse Zaken

Nieuws

Deze week overhandigden we 29.025 handtekeningen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken: het resultaat van onze petitie vorig jaar tegen overheidssteun aan dieronvriendelijke vee-industrie in het buitenland.

Massaal lieten jullie je stem horen en riepen jullie minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op om deze overheidssteun te stoppen. Dit naar aanleiding van ons rapport Merchants of misery, waaruit blijkt dat de overheid Nederlandse bedrijven helpt die bijdragen aan dieronvriendelijke vee-industrie in landen als Rusland, Oekraïne en China. Minister Kaag is hiervoor politiek verantwoordelijk. De onderzoekers van het rapport, Dirk-Jan Verdonk en Jenske Vos, bezochten met de stem van alle supporters het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Namens de minister nam Delphine Pronk, Directeur Internationaal Ondernemen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de handtekeningen in ontvangst. 

180906_delphine_pronk_petitie_world_animal_protection_forum_5474

De handtekeningen worden overhandigd aan Delphine Pronk, Hoofd Internationaal Ondernemen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Onderzoek naar overheidssteun

Tal van Nederlandse bedrijven dragen in het buitenland bij aan dieronvriendelijke vee-industrie: aan varkens die in ligboxen zitten, leghennen in batterijkooien en plofkipfabrieken. De Nederlandse overheid helpt deze bedrijven – en helpt daarmee dit dierenleed te vergroten en in stand te houden. In ons rapport Merchants of misery doen we aanbevelingen over hoe de overheid ervoor kan zorgen dergelijk onwenselijk gebruik van belastinggeld te stoppen en daarvoor in de plaats haar invloed ten positieve aan kan wenden.

Gesprek

Hoofd programma’s Dirk-Jan Verdonk: 'We hebben onze aanbevelingen tijdens een gesprek gepresenteerd, maar toezeggingen zijn er helaas nog niet. Ook was het jammer dat de minister de bijna 30.000 handtekeningen niet zelf in ontvangst nam. We zijn er dus nog lang niet en blijven er bovenop zitten.'

Kamervragen

Naar aanleiding van het rapport werden er in mei dit jaar al wel Kramervragen gesteld door GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, VVD en D66. In juli kwam minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met schriftelijk antwoord. We gaan ervanuit dat er in de Tweede Kamer in november moties worden ingediend naar aanleiding van het rapport. Wordt vervolgd dus... 

A sloth in a tree

Ontvang het laatste dierennieuws

Meer over