Handtekeningen worden aangeboden aan de Europese Unie

Ruim 1 miljoen handtekeningen voor verbod op handel in wilde dieren!

Nieuws

De handel in wilde dieren is wreed, niet duurzaam en brengt onze volksgezondheid in gevaar. Maar vandaag is er goed nieuws! We overhandigen vandaag de ruim 1 miljoen handtekeningen (waarvan 100.000 Nederlandse handtekeningen) voor een verbod op de handel in wilde dieren, om daar voor eens en altijd een einde aan te maken.

Onze oproep voor een verbod op de commerciele handel in wilde dieren, gericht aan de wereldleiders van de G20, kon zowel nationaal als internationaal op veel steun rekenen. En met resultaat! Vandaag overhandigen we, in aanloop naar de G20-top, een miljoen handtekeningen aan Anja Hazekamp, Europarlementariër en voorvechter van de rechten voor dieren in het Europees Parlement. Nederland wordt in de G20 namelijk door de Europese Unie vertegenwoordigd. Je kunt de overhandiging dinsdag 17 november om 14.00 uur live op ons Europese YouTube kanaal volgen. Komt dit niet uit? Je kunt de overhandiging er ook terugkijken.

Verband wilde dieren en COVID-19

World Animal Protection kwam na de uitbraak van COVID-19 in actie met deze petitie, om de wereldleiders op te roepen de commerciële handel in wilde dieren te stoppen. Wereldwijd worden dieren verhandeld alsof het producten zijn. Van beren die voor de productie van medicijnen worden gebruikt, tot olifanten voor vermaak en nertsen voor bont.

Sanne Kuijpers, campagnemanager wilde dieren bij World Animal Protection Nederland: ‘Door de corona-uitbraak kwam de aandacht te liggen op deze handel, en zagen we gezamenlijk wat de risico’s ervan zijn voor dierenwelzijn en de biodiversiteit, maar ook voor onze gezondheid en de economie. Nog steeds ondervinden we de gevolgen ervan. Laten we er samen voor zorgen dat dit niet nog eens gebeurt. De commerciële handel in wilde dieren is nergens goed voor.’ De oproep kon wereldwijd op veel steun rekenen, zo ook van biologe Jane Goodall.

pangolin

G20-top in Saudi-Arabië

Op 21 en 22 november komen de wereldleiders bijeen voor een virtuele G20-top. Hier zullen de economische grootmachten spreken over onderwerpen rond economische stabiliteit. Dit jaar zal dat vooral gaan over een gecoördineerde aanpak van de COVID-19 pandemie. Wij vinden dat hierin een plan moet worden opgenomen om een einde te maken aan de wereldwijde handel in wilde dieren. Om het welzijn van dieren te beschermen, maar ook onze eigen gezondheid. 

We zijn dan ook in alle G20-landen actief bezig geweest om dit op de agenda te krijgen. Zo namen we deel aan twee paneldiscussies tijdens de C20-top, de belangenvertegenwoordiger van burgers en maatschappelijke organisaties. Met hun stem beïnvloeden zij de G20-agenda. Door ons lobbywerk werd onze oproep voor een handelsverbod in wilde dieren opgenomen in verschillende beleidsstukken en op de radar van de G20 gezet!

Maar we bereikten meer!

  • Met jullie steun konden we 71 olifanten en meerdere beren voorzien van voedsel en medische zorg
  • We spraken op verschillende podia over een permanent verbod op de handel in wilde dieren, waaronder op YouTube.
  • Onlangs publiceerden we nieuw onderzoek naar vermaak met olifanten in Azië. Hieruit bleek dat het aantal olifanten voor vermaak in Thailand de afgelopen 10 jaar explosief is toegenomen. Biologe Jane Goodall, bekend om haar onderzoeken naar de chimpansee, schreef een waardevol commentaar over haar persoonlijke ervaring en het belang van ons onderzoek.
  • We bleven onze zorgen delen over het houden van en de handel in wilde dieren. Mede door onze lobby wordt er door de politiek gewerkt aan een ambitieus plan van aanpak om de risico’s, waaronder de handel in wilde dieren, op toekomstige pandemieën te verkleinen.
  • We rapporteerden in september over misstanden op een Nederlandse reptielenbeurs waar wilde dieren als vleermuizen en slangen werden aangeboden. Dit bericht werd opgepikt door de media alsook uitgebreid besproken door politici. Dit soort beurzen kunnen al langer niet meer. Niet voor de dieren, niet voor de biodiversiteit en de bedreiging van diersoorten, en niet voor onze gezondheid. Wij blijven pleiten voor een permanent verbod.
  • Als lid van de Dierencoalitie stuurden we de overheid een brief waarin we opriepen tot een versnelde sluiting van de nertsenfokkerijen. Inmiddels is besloten dat alle nertsenfokkerijen per maart 2021 hun deuren moeten sluiten. Deze wrede industrie komt daarmee in Nederland tot een einde. 
  • Een wereldwijd verbod op de handel in wilde dieren is er nog niet, maar de eerste stappen zijn gezet. Het is nu tijd voor onze wereldleiders om zich te laten gelden. We willen dat er een einde komt aan de handel in wilde dieren, voor eens en voor altijd.
olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

Schubdier zit op de hand van een man.

Wilde dieren zijn geen producten. Wil je weten wat we hier nog meer tegen doen?

olifant wassen

Hoe we massaal in dierenleed op reis trappen

Meer over