Eerlijke Geldwijzer, klimaat

Slecht nieuws voor dieren: banken doen te weinig voor het klimaat

Nieuws

Nederlandse banken doen veel te weinig voor het klimaat. Uit onderzoek van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer blijkt dat ING en ABN Amro afgelopen twee jaar minstens zoveel geld staken in olie-, kolen-, en gasbedrijven als voorheen.

De banken gebruiken zo het geld van hun klanten om het Klimaatakkoord van Parijs te ondermijnen. Volgens Dirk-Jan Verdonk, Hoofd Programma's bij World Animal Protection, is dat slecht nieuws voor dieren: 'Veel diersoorten kunnen zich niet snel genoeg aanpassen aan de klimaatverandering. Concreet betekent dat in veel gevallen dieren niet genoeg voedsel vinden en aan uitputting bezwijken. Voor dieren die voor voedselproductie worden gehouden, is er verhoogde kans op hittestress en verspreiding van veeziekten. Extreme weersomstandigheden leiden bovendien tot overstromingen, droogtes en bosbranden waarvan dieren slachtoffer worden.'

1021330

De Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer, waar World Animal Protection lid van is, onderzocht investeringen van Nederlandse banken en verzekeraars in energie. Gekeken is naar hoeveel geld zij staken in duurzame energie en in olie-, kolen-, en gasbedrijven.Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse banken flink aan de slag moeten. ABN en ING investeerden van begin 2016 tot eind 2017 maar liefst 11,4 miljard euro in fossiele energiebedrijven en slechts 2,4 miljard in duurzame energie.

Uit het rapport, dat verschijnt aan de vooravond van de VN-Klimaatconferentie in het Poolse Katowice, blijkt verder dat de onderzochte verzekeraars voor 12,4 miljard euro belegden in aandelen van fossiele bedrijven. Zij steken minder dan één tiende van dat bedrag in duurzame energiebedrijven.

banner_-_website_-_background

Duurzame investeringen

De banken Volksbank (waaronder ASN Bank) en Triodos Bank lieten zien dat het wél kan, deze banken financieren namelijk alleen duurzame energiebedrijven. NIBC financierde geen van de onderzochte energiebedrijven of – projecten.

Ook ABN Amro bank en ING Groep en Rabobank en sommige verzekeraars hebben aangegeven bezig te zijn met een duurzaam beleid. In juni 2018 tekenden meerdere banken en verzekeraars de  ‘Spitsbergen-ambitie. Hierin beloofden zij het klimaatimpact van hun financieringen te meten en te publiceren, en nieuwe doelstellingen op te stellen om te voldoen aan het klimaatakkoord in Parijs. Rabobank is al gestopt met het financieren van kolenbedrijven en kolencentrales. ING wil in 2025 geen kolenbedrijven meer financieren. Er worden dus al stappen ondernomen in de goede richting.

wind-turbine-1149604_1920

‘Dit bewijst dat het kan’, zegt Evert Hassink, woordvoerder van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer, ‘maar ik mis bij de grote banken en verzekeraars de urgentie. Banken en verzekeraars moeten die mooie ambities ook waarmaken. Dit rapport van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer houdt hun een spiegel voor: klimaatverandering is niet vrijblijvend. Banken en verzekeraars moeten nu echte stappen gaan zetten.’

Wat kun jij doen?

Jouw bank of verzekeraar investeert misschien ook wel in fossiele energiebedrijven. Bedrijven die helaas bijdragen aan klimaatverandering, ten koste van de dieren en de natuur. Kom in actie. Check de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer en vraag jouw bank of verzekeraar om in actie te komen.

Eerlijke BankwijzerEerlijke Verzekeringswijzer

A sloth in a tree

Ontvang het laatste dierennieuws

Meer over