DutchGalgoLobby

In the spotlight: DutchGalgoLobby

Nieuws

Elk jaar worden er in Spanje tienduizenden galgo’s aan hun lot overgelaten – of erger. Het opvangen en adopteren van deze windhonden is noodzakelijk, maar lost het probleem niet op. Er moet een structurele oplossing komen! Voor dat laatste is stichting DutchGalgoLobby opgericht.

Opgericht in april 2011, werkt DutchGalgoLobby al bijna zes jaar om het onderwerp van de massale mishandeling en moord op de galgo’s onder de aandacht te brengen van publiek en beleidsmakers. Voorzitster Wilma van der Wel: "Zelf hadden we galgo’s geadopteerd en waren we ook betrokken geraakt met de stichting die de dieren overbracht. Maar we wilden het probleem ook bij de wortel aanpakken. En dat betekent dat we bij de politiek moeten aankloppen. Dáár hebben we DutchGalgoLobby voor opgericht."

Concreet betekent het dat de stichting het onderwerp onder de aandacht brengt van Nederlandse, Spaanse en Europese politici. Van der Wel: “Het is toch onacceptabel dat zulk schrijnend en grootschalig hondenleed binnen de Europese Unie wordt gedoogd?” Maar men beroept zich op het subsidiariteitsbeginsel en stelt dat dit geen kwestie is voor de EU, maar voor de lidstaat Spanje. Ook het Verdrag van Lissabon zou niet toepasbaar zijn omdat het jagen met windhonden een culturele traditie is. Van der Wel: "Bij beide aannames plaatsen wij onze vraagtekens. Wij zijn op zoek naar een mogelijkheid om deze juridisch te weerleggen."

Om de politieke druk op te voeren, ondersteunde DutchGalgoLobby de protestmars naar de Spaanse ambassade die vorig jaar, op 21 mei, werd gehouden. "Nu proberen wij te achterhalen aan wie de vertegenwoordiger van de ambassade de aangeboden documenten heeft overgedragen en wat er daarna mee gebeurt."

Daarnaast werkt DutchGalgoLobby aan educatie. Zo heeft het verscheidene jaren billboards in Spanje geplaatst die aandacht vroegen voor de problematiek en mensen ter plekke aan het denken zetten. Ook promootte het de vertoning van de documentairefilm Febréro van Irene Blanquez die aan de galgo-problematiek is gewijd. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een lesprogramma voor Spaanse basisscholen.

En natuurlijk steunt DutchGalgoLobby onze petitie waarmee ook wij het probleem bij de wortel willen aanpakken. En hopelijk met heel veel (meer) stemmen de druk zodanig kunnen opvoeren dat er daadwerkelijk iets veranderd. 

DutchGalgoLobby bestaat geheel uit vrijwilligers en heeft behoefte aan mensen die zelfstandig activiteiten kunnen ontplooien en specifieke vaardigheden kunnen inbrengen (b.v. dierenrecht, algemene juridische kennis, beheersing van de Spaanse taal enz.).

Voor meer informatie: www.dutchgalgolobby.org

Van der Wel: "Het is toch onacceptabel dat zulk schrijnend en grootschalig hondenleed binnen de Europese Unie wordt gedoogd?"

A sloth in a tree

Ontvang het laatste dierennieuws

Meer over