Stop het leed van dolfijnen in het Dolfinarium

Stop het leed van dolfijnen in het Dolfinarium

Nieuws

Dolfijnenshows staan in de top 10 van ’s werelds wreedste toeristische attracties. Die zijn er niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland.

De uitzending van het tv-programma Rambam (3 maart 2016) bevestigt het beeld van het leed in het Dolfinarium des te meer. Dolfijnen zijn intelligente en sociale zoogdieren die hun dagen niet horen te slijten met het doen van kunstjes en het zwemmen in chloorbaden.

Dolfijnen zijn niet geschikt voor een leven in gevangenschap

In het Dolfinarium in Harderwijk worden verschillende zeezoogdieren gehouden. Het wetenschappelijke rapport ‘The Case against Marine Mammals in Captivity’ van World Animal Protection (voorheen WSPA) en HSUS (Humane Society of the United States) toont aan dat dolfijnen niet geschikt zijn om te leven in gevangenschap. Zo blijkt dat dolfijnen in gevangenschap over niet meer dan één tienduizendste procent (0,000001%) van de ruimte beschikken die zij in hun natuurlijke leefomgeving hebben en dat dolfijnen in gevangenschap vaak stereotype gedrag vertonen als gevolg van verveling en stress. Het betonnen bassin biedt de zeer intelligente en onderzoekende dieren bovendien geen prikkels die hun nieuwsgierigheid kunnen bevredigen. Ook zijn dolfijnen zeer sociaal en leven zij in het wild in grote groepen, maar in gevangenschap is hun sociale leven beperkt tot slechts enkele dieren in hetzelfde bassin. De dolfijnen hebben in gevangenschap evenmin de mogelijkheid om zich natuurlijk te gedragen omdat ze juist worden getraind om onnatuurlijke en vaak zelfs risicovolle stunts uit te voeren. Het onderzoek bevestigt volgens World Animal Protection dat een leven lang in gevangenschap de dolfijnen onaanvaardbaar veel mentaal en fysiek leed bezorgt.De Nederlandse samenvatting van het rapport is hier te lezen. 

Kom in actie

Wij hebben diverse organisaties aangeschreven en hun gevraagd te stoppen met het aanbod van (korting op) kaarten voor het Dolfinarium. World Animal Protection pleit voor een verantwoorde uitfasering van dolfinaria, waarbij zij ervoor zorgen dat er geen nieuwe dieren meer bijkomen en de dolfijnen die niet terug kunnen naar het wild een grotere en natuurlijkere habitat krijgen in een afgesloten stuk zee. Dit betekent dat dolfinaria moeten stoppen met het fokken van dieren. Uiteraard is ook wildvangst uit den boze. Als dolfinaria een toekomst hebben, dan is dat als centrum voor opvang en uitzetting van zeezoogdieren en/of educatie. Tot het zover is roepen wij bedrijven op geen kaartjes voor dolfinaria te kopen.

Jij kan ons hierbij helpen. Kom samen met ons in actie tegen het dolfijnenleed in het Dolfinarium

Lees ook ons artikel over het leven van een dolfijn in gevangenschap of bekijk de veelgestelde vragen.

''Het onderzoek bevestigt volgens World Animal Protection dat een leven lang in gevangenschap de dolfijnen onaanvaardbaar veel mentaal en fysiek leed bezorgt.''

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

dolfijn_in_gevangenschap_-_world_animal_protection

Fokverbod voor dolfijnen

Dolfijnen in de zee

Dolfijnen in gevangenschap

Meer over