varken, vee

VN-top Rio+20: ook dierenwelzijn telt

Nieuws

Nieuw onderzoek in opdracht van WSPA ter voorbereiding van de duurzaamheidstop van de VN Rio+20 laat de verkeerde gevolgen zien voor milieu, banen, klimaatverandering en watergebruik van de dieronvriendelijke wijze waarop de 64 miljard dieren jaarlijks als voedsel worden geteeld.

In april dit jaar heeft WSPA haar best gedaan om ervoor te zorgen dat duurzame veeteelt op de agenda van de VN duurzaamheidstop Rio+20 terecht zou komen. Tijdens de topconferentie zal WSPA de VN en regeringen oproepen om het belang en de voordelen van diervriendelijke veeteelt te erkennen voor het duurzaam voeden van de wereldbevolking.

Enorme gevolgen

Het onderzoek van WSPA heeft opnieuw uitgewezen dat de verdere intensivering van veeteelt en de consumptie van vlees en zuivelproducten enorme gevolgen heeft; niet alleen voor het welzijn van de dieren maar ook voor het milieu en voor onze samenlevingen.

Als er niet wordt ingegrepen, is de verwachting dat de mondiale vraag naar vlees, eieren en melk tussen 2000 en 2050 zal verdubbelen en dat zal een enorme uitwerking hebben op het wereldwijde gebruik van land en energie. Het merendeel van die groei dreigt te worden veroorzaakt door de intensieve veehouderij. Die wordt gekenmerkt door maximalisering van de productie door dieren op stal te houden met weinig bewegingsruimte, door fokken alleen gericht op groei  en door voeding gebaseerd op granen en oliehoudende zaden. 

Wereldbevolking

De kosten daarvan zijn hoog voor mens en dier. “Om er zeker van te zijn dat we de groeiende wereldbevolking kunnen voeden, moet als uitkomst van Rio+20 het belang en de voordelen van diervriendelijke veeteelt worden erkend. De ontwikkeling van diervriendelijke veeteelt is cruciaal voor de samenleving om milieu- en ontwikkelingskwesties  aan te pakken zoals klimaatverandering, beheersing van rampen, ontbossing, vervuiling en water- en voedselzekerheid. We willen ervoor zorgen dat het welzijn van vee centraal komt te staan bij mondiaal en nationaal beleid voor voedselzekerheid en -veiligheid  en bij duurzame ontwikkeling”, aldus dr Mike Appleby, hoofd wetenschappelijk adviseur van WSPA voor diervriendelijke duurzame landbouw.

Miljarden dieren

Als het aantal dieren in de veeteelt, waarvan de meerderheid binnen de intensieve veehouderij, inderdaad zal verdubbelen rond 2050, zullen miljarden dieren meer moeten lijden. Tenzij diervriendelijke methodes op brede schaal zullen worden toegepast.  In de intensieve veehouderij kunnen varkens, kippen en runderen zich niet vrijelijk bewegen, frisse lucht inademen of de zon op hun lijf voelen. Miljarden dieren vertonen tekenen van een slechte gezondheid, zoals verlamming en ademhalingsproblemen. Ook kunnen ze zich niet bewegen, voedsel zoeken, hun vleugels uitslaan of zelfs zich omdraaien.

70% cultuurland

Maar de intensieve veehouderij leidt niet alleen tot dierenleed maar zorgt ook voor voedselonzekerheid en heeft grote gevolgen voor het gebruik van het land en voor het milieu. Zo neemt veeteelt 70% van het cultuurland in beslag en leidt het tot voortgaande ontbossing. En alleen de productie van veevoer vergt een kwart van de wereldwijde voorraad aan zoetwater.  Veeteelt is ook een van de grootste vervuilers. Het veroorzaakt vervuiling van land en water met fosfor, stikstof en pesticiden.

Meer weten over WSPA en Rio+20? Ga dan naar www.wspa-international.org (Engels talig)  

Verwante artikelen:

  • Rio20: praat wereldtop ook over dierenwelzijn?
  • WSPA wint duurzame campagne voor de dieren!
  • Dieren en Rio+20
  • Meer dan 100.000 mensen vragen VN diervriendelijke toekomst landbouwdieren
  • Grote steun voor Rio+20 campagne WSPA
A sloth in a tree

Ontvang het laatste dierennieuws

Meer over