dieren-in-rampsituaties

VN zegt steun toe aan dieren bij rampen

Nieuws

Terwijl ons noodhulp team zich bezighoudt met de behoeften van de dieren in Vanuatu, zijn er op de VN-Wereldconferentie over vermindering van risico’s bij rampen grote stappen voorwaarts gezet voor de bescherming van dieren.

Na twee jaar lobbyen bij de Verenigde Naties  zijn dieren niet langer een bijzaak in plannen ter zake. Voor de eerste keer is de bescherming van dieren opgenomen in het wereldwijde raamwerk voor nationale plannen voor risicoreductie. 

Afhankelijk

Meer dan een miljard van de armste mensen ter wereld zijn afhankelijk van dieren voor hun voedsel, transport en levensonderhoud. Voor dergelijke kwetsbare gemeenschappen is het van belang dat aan de bescherming van dierenvoldoende aandacht wordt geschonken. Niet alleen humanitaire hulporganisaties krijgen er meer oog voor, maar het zal overheden en gemeenschappen helpen om dieren op te nemen in de voorbereiding op rampsituaties en zo hun lijden verminderen. 

Prioriteiten

Pascal de Smit, directeur van World Animal Protection Nederland, zegt: "Het kwijtraken van dieren bij rampen is natuurlijk in de eerste plaats vreselijk voor de dieren zelf. Het kan ook een groot verlies voor gemeenschappen en gezinnen betekenen. Nu de dieren zijn opgenomen in het raamwerk dient door regeringen te worden erkend dat bij een ramp het redden van mensenlevens de eerste prioriteit is, maar het beschermen van hun dieren een goede tweede.  Het lijden van deze mensen wordt bekort als we hun huisdieren en vee redden. " 

Oplossingen

Om de risico’s bij een ramp te beperken, werkt World Animal Protection met overheden om oplossingen ter bescherming van dieren te creëren. Dit werk vindt plaats over de hele wereld - van Bolivia en Mexico, tot de Filippijnen en Vanuatu, waar ons noodhulp team momenteel werkt om dieren die getroffen zijn door de cycloon Pam te beschermen. Hier vind je meer informatie over ons werk om het risico van rampen vooraf te beperken en, wanneer ze toeslaan,  om dieren te beschermen. 

A sloth in a tree

Ontvang het laatste dierennieuws

Meer over