Dolfijnen in het Dolfinarium

Waarom we niet staan te juichen om de 'aanpassingen' van het Dolfinarium

Nieuws

Groots kondigde het Dolfinarium in een persconferentie maandag 19 april aan te gaan veranderen. Het park zegt educatiever te worden en minder onnatuurlijk gedrag van de dolfijnen te vragen. 3 redenen waarom we niet staan te springen om de aankondigingen van het Dolfinarium (en jij dat ook niet zou moeten doen). 

1.Fokken met dolfijnen in het Dolfinarium

Het Dolfinarium zegt sinds 2017 gestopt te zijn met het 'actief' voortplanten van dolfijnen. Dat betekent alleen niet dat de dolfijnen zich niet kunnen voortplanten. Het Dolfinarium voorkomt niet actief dat er babydolfijnen worden geboren. Daarnaast zegt het Dolfinarium zelf fokken in de toekomst niet uit te sluiten. Het park vindt hun eigen voorbestaan belangrijk, en als het daarvoor nodig is om weer te fokken met dolfijnen, dan zullen ze dat doen. Dolfijnen worden gefokt voor de bevoorrading van dolfinaria, niet voor soortbehoud. De tuimelaar (de dolfijnsoort die in het Dolfinarium wordt gehouden) niet met uitsterven wordt bedreigd en heeft dus helemaal geen baat bij fokprogramma's. 

Wij pleiten voor een uitfasering. Zodat er geen nieuwe dolfijnen meer bijkomen, en er gezocht wordt naar een goede oplossing voor de dolfijnen die nu nog in het Dolfinarium leven.

2. 'Educatieve' dolfijnenshows in het Dolfinarium

Op verschillende plekken lazen we dat het Dolfinarium de dolfijnen geen 'kunstjes' meer laat doen vanaf nu. Dat is helaas niet het geval. Het Dolfinarium zegt dat er nog wel onnatuurlijk gedrag vertoond wordt als het onderdeel uitmaakt van de verzorging van de dieren of als het onnatuurlijk gedrag bijdraagt aan het overbrengen van een 'educatieve' boodschap. Gelukkig wordt er door de medewerkers niet meer gesurfd op de dolfijnen, maar deze aanpassingen aan de dolfijnenshows zijn minimaal. Dolfijnenshows zijn per definitie niet educatief. Is het daadwerkelijk educatief als we een dolfijn salto's zien en op de achtergrond op een scherm lezen over de plastic soep? Het heeft niets met dierenwelzijn te maken, terwijl juist dat voorop zou moeten staan. Dolfijnenshows leren kinderen niet over het echte leven van een dolfijn in het wild, terwijl er hele mooie alternatieven zijn. Van natuurdocumentaires tot een virtual reality-bril waarbij het lijkt alsof je tussen de dolfijnen in het wild zwemt. Of bekijk dolfijnen in het wild, zodat je echt kunt zien hoe een dolfijn zich gedraagt en waar hij eigenlijk leeft. Natuurlijk moeten de dolfijnen, zo lang zij nog in gevangenschap leven, wel worden verrijkt om te voorkomen dat ze zich niet vervelen. 

3. Dolfijnen Dolfinarium verhuizen naar China

Het Dolfinarium verkoopt acht tuimelaars, twee walrussen en twee Californische zeeleeuwen aan China onder het mom dat ze zo meer ruimte geven aan de resterende dieren. De dieren gaan naar een nieuw park, het Hainan Ocean Paradise. Dolfinaria schieten in China als paddenstoelen uit de grond, een zorgwekkende ontwikkeling. 

We zijn er verontrust over deze voorgenomen verhuizing. Onze algemeen directeur Dirk-Jan Verdonk zegt hierover: 'Dit is een bezuinigingsmaatregel over de rug van de zeezoogdieren. Er bestaat geen enkele garantie dat met deze dieren in China niet wordt gefokt of dat ze niet worden ingezet voor dieronwaardig entertainment. Niet het welzijn van de dieren staat voorop, maar geld.' Daarnaast maken we ons grote zorgen over het transport en de omstandigheden waaronder de dieren in China zullen leven. We zetten ons in om dit te voorkomen.

Ook voor de overgebleven dolfijnen betekent het niet dat ze veel meer extra ruimte krijgen. De ruimte die de dieren hebben in het Dolfinarium is maar een fractie van hun natuurlijke leefomgeving. Dat ze die met acht dieren minder hoeven te delen, betekent helaas niet dat ze het veel beter zullen krijgen. Nog altijd slijten ze hun leven in een klein bassin, dat niet in de buurt komt van hun natuurlijke habitat.

 

Wat dan wel? Uitfaseren van dolfijnen in gevangenschap

Wat is nu echt goed voor de dolfijnen? Uitfaseren. Wilde dieren, zoals dolfijnen, horen in het wild. Maar we begrijpen dat de dolfijnen die nu in het Dolfinarium leven, niet zomaar kunnen worden uitgezet. Daarom pleiten we voor een uitfasering, met als eerste stap een fokverbod dat in de wet wordt vastgelegd. Zo weten we zeker dat er geen nieuwe dolfijnen meer bijkomen in het Dolfinarium ter vermaak van mensen of als handelswaar.

Klinkt jou dit ook goed in de oren? Teken dan de petitie voor een fokverbod.

Teken de petitie

21/04/2021

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

dolfijn_in_gevangenschap_-_world_animal_protection

Fokverbod voor dolfijnen

Dolfijnen in de zee

Dolfijnen in gevangenschap

Meer over