Canada, dolfijn, vermaak, wilde dieren, entertainment

Winst voor dolfijnen en walvissen in Canada

Nieuws

Een historisch moment voor alle dolfijnen en walvisachtigen die in Canada in gevangenschap leven: het land heeft een verbod aangekondigd op het fokken, in gevangenschap houden en tentoonstellen van deze dieren voor vermaak!

Het voorstel Bill S-2013, dat beter bekend is als Free Willy Bill, is eerder deze maand aangenomen door het Canadees Lagerhuis. Het is een belangrijke wet: door deze beslissing zullen er in de toekomst geen dolfijnen en walvisachtigen, zoals orka's, meer gebruikt worden in dolfinaria. De dieren die nu nog in gevangenschap leven in Canada, zullen dus de laatsten zijn. De wet gaat gelden voor ‘nieuwe’ dieren, waarmee gekozen is voor een uitsterfbeleid.

Ons Canadese team heeft deze wet mede mogelijk gemaakt. Het team lobbyde jaren om een einde te maken van het houden van zeezoogdieren in gevangenschap en zorgde er bijvoorbeeld voor dat leden van het Lagerhuis ons rapport Case Against Marine Mammals in Captivity (CAMMIC) hadden om op terug te vallen bij het nemen van hun besluit. De wet gaat in zodra de Koningin van Engeland die heeft bekrachtigd en schrijft voor dat overtreders een boete kunnen krijgen van $200,000. 

Zeezoogdierenexpert Dr. Naomi Rose legt uit wat er mis is met het houden van dolfijnen en walvisachtigen in dolfinaria:

Een verbod op deze mooie zeezoogdieren is een geweldige besluit van het Lagerhuis dat past in deze tijd. Een groeiend aantal landen heeft een verbod ingesteld op dolfijnenshows en het fokken, transport en houden van dolfijnen en walvissen. Steeds meer mensen vinden het onacceptabel dat zulke intelligente en sociale dieren in gevangenschap worden gehouden ter vermaak. Ook in Nederland is dat het geval: een overweldigende meerderheid van onze supporters gaf op social media aan dat we ook in Nederland geen dolfijnen in gevangenschap moeten houden. 

Wil je weten wat we nog meer doen voor dolfijnen in gevangenschap en wat jij voor hen kan betekenen? Lees dan hier verder.

Meer over