World Animal Protection: 35 jaar voor dieren

World Animal Protection: 35 jaar voor dieren

Nieuws

Op 4 juni 2016 is het 35 jaar geleden dat World Animal Protection, toen nog WSPA genaamd, werd opgericht. Dat gebeurde door de fusie van de Europese World Federation for the Protection of Animals (WFPA) met de Brits-Amerikaanse International Society for the Protection of Animals (ISPA).

De Federation stamde uit 1950, toen de Nederlandse advocaat Willem Hugenholtz besloot tot de oprichting ervan tijdens een internationaal congres in Scheveningen. Dat congres werd niet alleen bijgewoond door de toenmalige koningin Juliana maar ook door honderden vertegenwoordigers van dierenbeschermingsorganisaties uit veertig landen, die vaak ook hun ambassadeurs hadden gestuurd. Hugenholtz werd president en bleef dat acht jaar. In die tijd gaf hij ook de stoot die leidde tot een moderne dierenbeschermingswet in ons land.

Kikkerbillen uit India

Het werk van de jonge organisatie begon met een campagne tegen de export van kikkerbillen uit India. Miljoenen dieren werden voor deze winstgevende handel doormidden gesneden. Levend. Onder publieke druk besloot de regering van India dit in 1987 te verbieden. Andere campagnes uit die beginjaren richtten zich tegen stierenvechten en het dragen van bont. Er was aandacht voor het transport en de slacht van vee. En natuurlijk was er noodhulp voor dieren na natuurrampen.

Een einde aan dansberen in Griekenland en Turkije

In 1992 kreeg de organisatie veel publiciteit door haar campagne tegen berendansen in Griekenland en Turkije. Dankzij het concept van een berenasiel werd het voor overheden praktisch mogelijk om, na een wettelijk verbod, de dieren ook daadwerkelijk in beslag te nemen en ze naar onze opvang over te brengen. Tegelijkertijd werd de publieke opinie in de betreffende landen bewerkt. Het resultaat: in 1996 waren er geen dansende beren meer in Griekenland en Turkije. Later hielpen we ook bij de stichting van berenasiels in Roemenië en Pakistan die nog steeds operationeel zijn.

Onze werkgebieden

Inmiddels is ons werk ondergebracht in vier hoofdactiviteiten:

Onze strategie is om mensen en organisaties, waaronder ook regeringen en het internationale niveau, proberen zover te krijgen dat ze het leven van dieren – zowel individueel als groepsgewijs – verbeteren en veraangenamen. We zoeken daarbij in de eerste plaats het redelijke gesprek op, waarbij we onze argumenten op tafel leggen – uitgaande van de wetenschap dat dieren gevoelens hebben - en voorstellen doen ter verbetering. Wanneer overleg wordt geweigerd of tot niets dreigt te leiden, kunnen we kiezen voor acties die uiteenlopen van publiciteit maken, handtekeningen verzamelen, advertenties plaatsen, de straat op gaan, vragen of debatten in het parlement uitlokken etc. 

Huidige campagnes

Voorbeelden van recent werk zijn onze campagne ‘Wilde dieren. Geen entertainers.’ die zich richt tegen het misbruik van wilde dieren in toerisme en vermaak, afspraken met ’s werelds grootste voedingsbedrijf, Nestlé, over betere behandeling van dieren in zijn productieketen (groepshuisvesting van varkens, geen eieren meer uit legbatterijen), deelname aan de coalitie ‘Wilde Dieren de Tent Uit’ die in 2015 haar doel bereikte en de campagne ‘FOK OFF!’ tegen zieke fokpraktijken met honden, met name in Oost-Europa.

Inmiddels hebben we een mondiaal netwerk van partnerorganisaties en wereldwijd vijftien kantoren plus een internationaal hoofdkwartier in Londen. Dankzij onze miljoenen donateurs kunnen we in Azië en Afrika voorkomen dat honden uit vrees voor rabiës volstrekt zinloos worden afgemaakt, kunnen we in Zuidoost-Azië steeds meer mensen duidelijk maken dat het aftappen van berengal voor ‘traditionele medicijnen’ onethisch en zinloos is en dat er plantaardige alternatieven bestaan. We adviseren de Verenigde Naties en bemoeien ons met de onderhandelingen over het TTIP-verdrag. ‘Alles voor de dieren’ is onze interne strijdkreet op ons kantoor in Den Haag.

We hebben 35 jaar achter de rug met concrete resultaten, we hebben een lange toekomst voor ons waarin we streven naar een wereld zonder dierenleed.

>> Lees ook ons interview met oud-directeur Wim de Kok.

''Een jubileum voor World Animal Protection!''

A sloth in a tree

Ontvang het laatste dierennieuws

Meer over