Varken met snuit in de zon

WSPA zet dierenwelzijn op de agenda van de Earth Summit 2012

Nieuws

Twintig jaar na de invloedrijke VN Earth Summit van 1992, die ook in Rio plaatsvond, zullen onze wereldleiders opnieuw samenkomen om een mondiaal akkoord te sluiten over duurzame ontwikkeling.

WSPA spant zich in om diervriendelijke, duurzame veeteelt centraal te stellen tijdens deze VN-conferentie, ook wel Rio+20 genoemd, die van 4 tot 6 juni 2012 plaatsvindt. 

Succes in Bonn

Een belangrijke evenement in voorbereiding op “Rio+20” was de 64e jaarlijkse conferentie van het  VN-departement publieksvoorlichting (DPI) voor niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) die begin september plaatsvond in Bonn, Duitsland. Tijdens de conferentie in Bonn heeft WSPA, samen met andere organisaties en wetenschappers, een bijeenkomst georganiseerd en voorgezeten waarin het belang van dierenwelzijn voor de duurzame landbouw en voedselproductie werd besproken. En met succes, want WSPA slaagde erin om dierenwelzijn en duurzame landbouw te laten opnemen in de zogenaamde ‘Verklaring van Bonn’. Deze zal als input dienen voor de agenda en voorbereidingsteksten van de Earth Summit in juni 2012.In de Verklaring van Bonn is vastgelegd dat dierenwelzijn gegarandeerd moet worden binnen een groene economie. Het document vermeld dat “duurzame ontwikkeling alleen mogelijk is wanneer de burger, geleid door verstandig overheidsbeleid, overgaat op een diervriendelijke, duurzame en klimaatvriendelijke levenswijze, en duurzame middelen van bestaan zoekt.”In de Verklaring wordt tevens de ambitieuze doelstelling geformuleerd dat “De landbouwproductie over de hele wereld in 2030 is overgeschakeld van industrieel naar duurzaam…. Dit doel houdt in dat er duurzame en diervriendelijke productiesystemen moeten worden gecreëerd, die gezond voedsel leveren dat voldoet aan de hedendaagse behoeften, terwijl ze tegelijkertijd zorgen voor een blijvend gezond ecosysteem, veerkrachtige boerenbedrijven en een hoge graad van gezondheid en welzijn van mens en dier. Op deze wijze, door ecologische landbouwsystemen, kunnen ook de komende generaties worden gevoed met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu.”

WSPA actief deelnemer aan Rio+20

WSPA zet zich actief in om dieren en hun welzijn centraal te stellen tijdens het debat dat op Rio+20 door onze wereldleiders wordt gevoerd. Ons doel is om dierenwelzijn een belangrijk onderdeel te laten uitmaken van de resoluties die op Rio+20 worden aangenomen. Als u meer wilt weten over onze inbreng op andere bijeenkomsten ter voorbereiding van de Earth Summit conferentie, klik dan hier en hier.

Verwante artikelen:

  • Dierenwelzijn is essentieel voor een duurzame wereld
  • Armoede en vee-industrie
A sloth in a tree

Ontvang het laatste dierennieuws

Meer over