Fondsenwervingsbeleid

Achtergrond

De aandacht voor dierenwelzijn neemt toe. Tegelijkertijd zien we dat dierenwelzijn erger onder druk staat dan ooit. Het aantal dieren dat leeft en sterft in de industriële veehouderij is nog nooit zo groot geweest en groeit nog steeds. Wilde dieren zitten in steeds zwaarder weer door de aantasting van hun leefomgeving, jacht en exploitatie voor toerisme of gebruik als exotisch huisdier. Grote populaties zwerfdieren zijn in veel delen van de wereld nog steeds een probleem. Natuurrampen - die verergeren door klimaatverandering -   eisen hun tol in het dierenrijk. De lijst is lang en maakt de urgentie voelbaar nóg betere bescherming te bieden aan dieren.

 World Animal Protection Nederland zet zich – als één van de 17 landenkantoren – met hart en ziel in voor de bescherming van dieren. Hoewel veel dierenleed zich in andere uithoeken van de wereld afspeelt, worden juist in Nederland veel fondsen geworven. Voor onze activiteiten ontvangen wij geen structurele subsidie van de overheid, maar zijn wij afhankelijk van donaties van individuen en organisaties. Ons kantoor houdt zich hierbij aan internationaal vastgesteld beleid (zie: ‘’Fundraising policy, mei 2018’’). Ons fondsenwervingsbeleid wordt hieronder verder toegelicht.

Samen het welzijn van dieren verbeteren

World Animal Protection is een campagneorganisatie die impact wil hebben op het welzijn van zoveel mogelijk dieren. Om invloed uit te kunnen oefenen is het belangrijk dat we namens zoveel mogelijk mensen spreken. Hoe meer mensen we vertegenwoordigen, hoe serieuzer we worden genomen.

Ruim driekwart van de Nederlanders geeft aan dierenwelzijn belangrijk te vinden. Voor een kwart is dit zelfs zéér belangrijk. Deze laatste groep van ca. 4 miljoen mensen vormt onze belangrijkste doelgroep. Samen met deze groep willen we een beweging op gang krijgen naar een wereld zonder dierenleed.

We streven ernaar om in 2022 meer dan een miljoen mensen in Nederland aan ons te binden: mensen die ons steunen door het tekenen van een petitie, het delen van een bericht of het doen van een donatie. 

Om deze aantallen te bewegen is het allereerst nodig om ons te richten op het vergroten van onze naamsbekendheid onder Nederlanders die van dieren houden. Om de groei van onze achterban te meten, nemen we als uitgangspunt iedereen die in 2016 of 2017 actief betrokken is geweest bij World Animal Protection. Dit betekent dus onze donateurs (de mensen die ons financieel steunen) én onze supporters (mensen die ons op een andere manier steunen).

We gaan de komende jaren ook doelen meten die iets zeggen over de waardering voor onze organisatie, de mate van bereidheid om zich bij ons aan te sluiten en de betrokkenheid en loyaliteit van onze donateurs.

Hoe willen we dit bereiken?

We inspireren

We laten duidelijk zien waar we voor staan en welke successen we behalen. We willen met onze verhalen ook mensen inspireren zelf diervriendelijk te handelen. Dat betekent dat we ook moeten durven loslaten en accepteren dat mensen eigen acties ondernemen waar onze naam niet aan verbonden is.

We communiceren

We bieden allerlei mogelijkheden om in actie te komen, niet alleen financieel. Een vraag om financiële steun stellen we pas nadat we mensen hebben overtuigd en gemotiveerd om via ons een steentje bij te dragen. Ons streven is dat supporters zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.
We willen weten wat er leeft onder onze onder onze achterban om directer en meer op maat met hen te kunnen communiceren. Dit vergt een andere aanpak en expertise dan de traditionele communicatie.

We activeren

We trekken sámen op met onze supporters. We delen onze kennis in de hoop om verandering teweeg te brengen. En we laten onze supporters bij al onze campagnes zien wat ze kunnen doen om te helpen.

We hebben focus

We zijn resultaat gericht en maken duidelijke keuzes in wat we wel en niet doen. We richten ons op een beperkt aantal thema’s per jaar. Onze focusgebieden voor de komende jaren zijn dieren in de veehouderij, wildlife, zwerkhonden en noodhulp.

Onze aanpak

Donateurs vinden en behouden wordt steeds lastiger in de goede doelen markt. Onze donateurs zijn heel belangrijk voor ons, ze vormen immers de basis van onze organisatie. Daarom blijven we werken aan manieren om donateurs te werven én te behouden. We hebben tot nu toe als organisatie veel succes geboekt met onze online leadsgeneratie. Dat betekent dat we onze supporters en donateurs vooral via internet werven. We blijven deze methode verbeteren, waarbij we ons uiteraard ook houden aan de geldende wetgeving op het gebied van privacybescherming. Maar we zijn ook gefocust op het testen van nieuwe concepten om hiermee ons risico te spreiden en verrassend en interessant te blijven voor onze achterban.

Uit onderzoek onder Nederlanders die van dieren houden blijkt dat 23% van de mensen die ons kent, (zeer) bereid is om ons in de toekomst te steunen. Dit is een hoog percentage in vergelijking met andere goede doelen. Onze naamsbekendheid is daarvoor heel belangrijk: hoe meer mensen ons kennen, hoe meer potentiële donateurs we bereiken. Merkbekendheid is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om dierenleed uit de wereld te helpen.

Uiteraard informeren we onze achterban over ons werk, maar we werken ook aan programma’s die ervoor moeten zorgen dat donateurs zich realiseren hoe belangrijk ze voor ons zijn en hoezeer ze door ons gewaardeerd worden.

We zien grote kansen liggen in de markt van de bijzondere giftgevers. Dit zijn particulieren die een bedrag van meer dan € 750,- per jaar aan ons overmaken en bedrijven of fondsen die een hoog of vast bedrag doneren. Ook in het aantal nalatenschappen die wij mogen ontvangen zijn op de lange termijn een groei mogelijk.

Oktober 2018

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp