Jaarverslag 2015

De Raad van Toezicht brengt met groot genoegen dit jaarverslag onder uw aandacht. Dankzij de enorme inzet van onze staf heeft World Animal Protection Nederland het afgelopen jaar veel bereikt bij het verminderen van dierenleed in de wereld. Nederland was ook dit jaar één van de belangrijkste donorlanden binnen de mondiale organisatie. De Raad ziet er zorgvuldig op toe dat elke euro ten goede komt aan het doel.

Bob van den Bos, voorzitter Raad van Toezicht

Gesterkt door de successen, zoals beschreven in dit verslag, gaan wij de komende jaren nog heel veel werk verrichten. De mondialisering en de stijgende welvaart in landen als China, India en Brazilië leiden tot grotere voedselproductie en enorme schaalvergroting van de bio-industrie. Ook bestaan er in veel landen nog dieronvriendelijke culturen en barbaarse gewoontes, waar een einde aan moet komen. Het is een zware strijd tegen economische belangen en lang gekoesterde tradities.

Pascal de Smit, directeur

Lees de belangrijkste informatie uit het jaarverslag in de hoofdstukken hieronder of download het volledige jaarverslag.

Dieren beschermen begint bij mensen. We voeren campagne op vier gebieden: dieren in de veehouderij; dieren in het wild; dieren in gemeenschappen en dieren in rampsituaties.

World Animal Protection is sinds 2014 de nieuwe naam van WSPA.

We maken onze strategische keuzes op basis van kaders, die zijn vastgelegd in een internationaal strategiedocument.

Via de afdeling Communicatie wisten we in 2015 meer dan een kwart miljoen mensen te mobiliseren.

In 2015 hebben we meer dan 4000 nieuwe vaste donateurs geworven.

Van elke euro die World Animal Protection Nederland in 2015 ontving, werd 71 cent direct aan de doelstelling besteed.