Jaarverslag 2015

De Raad van Toezicht brengt met groot genoegen dit jaarverslag onder uw aandacht. Dankzij de enorme inzet van onze staf heeft World Animal Protection Nederland het afgelopen jaar veel bereikt bij het verminderen van dierenleed in de wereld. Nederland was ook dit jaar één van de belangrijkste donorlanden binnen de mondiale organisatie. De Raad ziet er zorgvuldig op toe dat elke euro ten goede komt aan het doel.

Bob van den Bos, voorzitter Raad van Toezicht

Gesterkt door de successen, zoals beschreven in dit verslag, gaan wij de komende jaren nog heel veel werk verrichten. De mondialisering en de stijgende welvaart in landen als China, India en Brazilië leiden tot grotere voedselproductie en enorme schaalvergroting van de bio-industrie. Ook bestaan er in veel landen nog dieronvriendelijke culturen en barbaarse gewoontes, waar een einde aan moet komen. Het is een zware strijd tegen economische belangen en lang gekoesterde tradities.

Pascal de Smit, directeur

Lees de belangrijkste informatie uit het jaarverslag in de hoofdstukken hieronder of download het volledige jaarverslag.