Jaarverslag 2016

Ook in het afgelopen jaar heeft World Animal Protection Nederland op een breed front zeer actief bijgedragen aan de verbetering van het lot van dieren op mondiale schaal. Daarom beveelt de Raad van Toezicht u het jaarverslag 2016 van World Animal Protection Nederland van harte aan. 

Bob van den Bos, voorzitter Raad van Toezicht

We willen mensen meenemen in onze visie en ze op een creatieve manier prikkelen in actie te komen. We willen Nederland laten zien dat World Animal Protection dé internationale, breedgeoriënteerde dierenbeschermingsorganisatie is die ervoor staat dat élk dierenleven telt. Zo stralen we hernieuwde ambitie uit met een team dat zin heeft om te bouwen aan de toekomst.

Pascal de Smit, directeur

Lees de belangrijkste informatie uit het jaarverslag in de hoofdstukken hieronder of download het volledige jaarverslag.

We richten ons op dieren: in de veehouderij; in het wild; in gemeenschappen en in rampsituaties.

World Animal Protection is sinds 2014 de nieuwe naam van WSPA.

We maken onze strategische keuzes op basis van kaders, die zijn vastgelegd in een internationaal strategiedocument.

De afdeling Fondsenwerving & Communicatie werkt nauw samen met de afdeling Programma’s aan de grote campagnes.

We eindigden 2016 op een totaal aan inkomsten van € 5,6 miljoen.

Van elke euro die World Animal Protection Nederland in 2016 ontving, werd 67 cent direct aan de doelstelling besteed.