Jaarverslag 2016 - Campagnes

World Animal Protection krijgt mensen in beweging om dieren te helpen. We beïnvloeden beleid, houden ons bezig met lobbywerk en we zetten grote publiekscampagnes op. Zo bereiken we politici, beslissers in het bedrijfsleven en de consument. Samen kunnen we dieren beschermen. 

Dieren in de veehouderij

De wereldwijde veehouderij staat met stip op nummer één waar het gaat om aanhoudend, soms ernstig dierenleed van enorme aantallen dieren. We hebben het over zo’n zeventig miljard dieren en dat aantal stijgt nog steeds. World Animal Protection zet zich in voor een diervriendelijkere veehouderij. 

Enkele mooie resultaten
Concrete resultaten boekten we onder meer voor vleeskippen bij een paar grote productiebedrijven. Dankzij onze samenwerking met het bedrijf BRF bijvoorbeeld kregen 43 miljoen kippen in Brazilië een beter leven. 

En bij het Thaise bedrijf Betagro hebben we knelpunten bekeken en oplossingen aangedragen, waardoor hun kippen betere leefomstandigheden hebben gekregen. Bij datzelfde bedrijf boekten we bovendien succes voor varkens. Betagro schakelt namelijk over op groepshuisvesting voor deze dieren.

In Nederland richten we ons wat betreft veeteelt sinds 2012 vooral op de koeien in ons land. Een groot deel van hen komt immers nooit buiten. Net als in voorgaande jaren publiceerden we een supermarkttelling om te kijken hoe groot het percentage zuivelproducten in de schappen is dat gegarandeerd afkomstig is van koeien die kunnen grazen in de wei. We zien eindelijk langzaam maar zeker vooruitgang.

Ook brachten we in 2016 weer een rapport uit dat inzoomt op een bepaalde productgroep, dit keer toetjes. Conclusie: het aanbod van toetjes op basis van weidemelk is beperkt.

De koeiendans die we organiseerden was weer een groot succes: zo’n vierhonderd mensen zagen hoe uitgelaten de dieren waren om weer in de wei te komen na een winter op stal te hebben gestaan.

We startten samen met Zweden een petitie tegen de productie van foie gras, waarbij ganzen en eenden wreed worden mishandeld. We overhandigden de 6.587 handtekeningen aan de Franse overheid. 

Dieren in gemeenschappen

Hoewel mensen van dieren houden, hebben de dieren die in gemeenschappen leven lang niet altijd een goed leven. Integendeel zelfs. Zo zijn de problemen die bijvoorbeeld honden plagen talrijk: van doorgefokte rashonden en illegale handel in honden die als huisdier worden gehouden tot barbaarse uitroeiingspraktijken van zwerfhonden. World Animal Protection brengt daar verandering in.

Een kleine greep uit wat we deden:

  • Miljoenen zwerfhonden worden jaarlijks op brute wijze gedood uit angst voor hondsdolheid. Dat is ineffectief en onnodig. Er bestaat een diervriendelijk alternatief dat veel beter werkt: vaccineren. We begonnen in 2011 met onze campagne. In 2016 gaven we de miljoenste vaccinatie.
  • In Europa zien we met name in Roemenië problemen met zwerfhonden. We richtten een petitie aan de burgemeester van Constanta, een stad waar veel honden werden afgemaakt. Meer dan 60.000 mensen ondertekenden die petitie. Hiervan haalden we er 33.808 op in Nederland.
  • De petitie die we hielden in het kader van onze belangrijke ‘Fok off’-campagne in 2015, die gericht was aan Europarlementariërs, betaalde zich uit: op 25 februari 2016 nam het Europees Parlement een motie aan tegen de illegale hondenhandel.

Dieren in het wild 

Mensen houden niet alleen van dieren, maar ook van vakantie. Helaas worden wilde dieren hier regelmatig het slachtoffer van. Bijvoorbeeld omdat ze worden gebruikt voor kunstjes, als lastdier, of omdat het ‘leuk’ is om met ze op de foto te gaan. De lijst van dieren die hieronder lijden is eindeloos. Wij willen af van al dat zogenaamde vermaak met wilde dieren. Wilde dieren horen in het wild. Wildlife. Not entertainers.

Een paar hoogtepunten:

  • Eind april lanceerden we een publiekscampagne waarbij we Tripadvisor vroegen te stoppen met het profiteren en stimuleren van wrede attracties met wilde dieren. Dankzij 558.000 handtekeningen wereldwijd, waarvan 38.377 uit Nederland, kondigde het bedrijf een half jaar later aan te stoppen met de verkoop van kaarten voor attracties waar mensen direct contact hebben met wilde dieren. De organisatie beloofde bovendien betere voorlichting te gaan geven aan haar klanten. 
  • Tripadvisor was niet de enige. Het aantal reisorganisaties dat geen olifantenritten meer aanbiedt groeide van ruim tachtig naar over de honderd. Steeds meer van die organisaties beloven bovendien dat ook andere wilde dieren gaan profiteren van de verandering in beleid. 
  • In januari publiceerde de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) de diervriendelijke richtlijnen voor de Nederlandse reisbranche. Een mooie mijlpaal waar World Animal Protection jarenlang hard aan heeft meegewerkt. 
  • Bereikten we in Nederland in 2015 een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen, een belangrijke groep was daarvan uitgezonderd: dolfijnen. Die moeten nog steeds in betonnen bassins leven en op gezette tijden kunstjes vertonen. Wij kwamen in actie en benaderden bedrijven die kaartjes voor het Dolfinarium verkopen met het dringende verzoek hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en daarmee te stoppen. Met succes.
  • Naast wilde dieren die worden misbruikt voor toeristisch vermaak, hebben we ons ingezet voor andere wilde dieren. Op het land deden we dat onder meer voor beren. En onder de naam ‘Sea Change’ pakken we problemen van dieren in het water aan. Zo brengen we in kaart hoe groot het probleem van rondzwervend vistuig is en welke oplossingen uitkomst bieden. Dit doen we door samen te werken met partners uit het bedrijfsleven en de overheid.

Dieren in rampsituaties 

Een belangrijke pijler van ons werk is het hulp bieden aan dieren die getroffen worden door natuurrampen. We waren actief in tien landen en gaven directe hulp aan meer dan 600.000 dieren!

Bovendien verzorgden we in een aantal landen een training om mensen voor te bereiden op rampsituaties. Dat deden we, net als in 2015, in Mexico, Kenia en India. 
 
Lobby en beleidsbeïnvloeding

Een belangrijke manier om dieren te helpen, is ervoor te zorgen dat wetgeving en ander beleid het welzijn van dieren bevordert. Dat doen we wereldwijd, op het niveau van Europa én in Nederland. Het is werk dat vooral bestaat uit het deelnemen aan lange vergaderingen, lobbygesprekken voeren, suggesties doen voor beleidsdocumenten, brieven schrijven en contacten leggen.

DOWNLOAD

Download een PDF van het volledige hoofdstuk Campagnes

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp