Jaarverslag 2016 - Fondsenwerving

Fondsenwerving is een belangrijk onderdeel van het werk van de Nederlandse organisatie; zonder geld kunnen wij geen dieren beschermen. We ontvangen geen subsidies van de overheid en zijn afhankelijk van donaties van particulieren, bedrijven en stichtingen. 

In het jaarplan 2016 staat een aantal belangrijke doelstellingen voor acquisitie en behoud, waar we de volgende resultaten van behaalden:

  • Minder opzeggingen van donateurs ten opzichte van vorig jaar. Dit komt mede dankzij het in 2016 speciaal hiervoor gemaakte programma.
  • De onderwerpen van de special appeals worden gekoppeld aan de onderwerpen van de campagnes zodat er meer eenheid in onze communicatie is.
  • Inzetten van rapid responses om extra inkomen te generen uit onze bestaande donateurs.
  • We kregen 257.000 reacties dankzij verschillende campagnes zoals Wildlife. Not entertainers, honden- en kippencampagne en Direct Response TV-spots. Hieruit kregen we een totaal van 11.948 van eenmalige giften en donateurs. Dat betekent een groei tot 92.000 donateurs in totaal. 

De financiële doelstellingen voor 2016 waren zeer ambitieus. We namen ons voor te groeien van € 6,0 miljoen in 2015 naar € 6,2 miljoen in 2016. Gedurende het jaar is dit doel bijgesteld naar € 5,5 miljoen, met name door een aanpassing in de acquisitiedoelen. We eindigden 2016 op een totaal aan inkomsten van € 5,6 miljoen.

Behoud en ontwikkeling
Het behouden van bestaande donateurs is al een aantal jaar prioriteit. In 2016 zijn de al eerder toegepaste middelen ook weer ingezet. 

Het behoud- en ontwikkelprogramma bestond uit de volgende onderdelen:

Special appeal programma
Dit jaar hebben we zes special appeals gestuurd, waarin elke keer een ander onderwerp onder de aandacht is gebracht met een extra giftvraag.

Telemarketingcampagne re-activatie
Met onze telemarketingcampagne voor re-activatie proberen we ‘oude’ relaties weer bij ons werk te betrekken en hen te vragen om een structurele machtiging. Dat lukte vooral goed bij voormalige donateurs.

Bijdrage verhogen
Met onze telemarketingcampagne conversie en upgrade vragen we bestaande donateurs of ze hun financiële bijdrage willen verhogen. Deze campagne liep boven verwachting goed. Veel bestaande donateurs staan open voor deze gesprekken en willen graag bijdragen. Door de positieve resultaten zijn via deze campagne veel meer inkomsten gegenereerd dan was gebudgetteerd.

Loyaliteit
Door middel van onderzoek hebben we meer inzicht gekregen in de huidige mate van loyaliteit en in wat onze supporters belangrijk vinden op dat gebied. De komende jaren willen we ons richten op meer persoonlijke en nog relevantere communicatie, zodat de loyaliteit met onze organisatie groter wordt, waarmee hopelijk ook de geefbereidheid stijgt.

Acquisitie

We hebben in 2016 veel verschillende acquisitie campagnes gehouden. Een paar hoogtepunten:

Ticketverkoop Dolfinarium
De makers van RamBam meenden – met ons - dat het Dolfinarium voor een groot deel een circus is. Dat betekent dat het onterecht is dat zij nog een vergunning hebben voor het houden van wilde dieren. Er ontstond veel publiciteit en wij zijn er bovenop gesprongen met een petitie tegen bedrijven die kaarten verkochten voor het Dolfinarium. 

Dat leidde tot 15.218 petitietekenaars waarvan 3.716 mensen die nog niet voorkwamen in ons adressenbestand.  

Vaccineren van honden
We hebben ook een actie gehouden die niet het doel had om nieuwe donateurs te werven, maar die bestond uit een directe giftvraag: Schenk een vaccinatie. We hebben deze alleen onder de eigen achterban uitgezet op Facebook.  Resultaat: 165 donaties, waarvan 143 eenmalig (31 nieuw) en 22 structureel (5 nieuw).

Change for Chickens
Internationaal kreeg Change for Chickens veel aandacht. Voor ons Nederlandse kantoor is dit een lastig onderwerp: ten eerste omdat we in Nederland het in vergelijking met veel andere landen goed doet op dit gebied en bovendien is Wakker Dier heel actief bezig met dit onderwerp. Dus kunnen wij onze focus beter op andere acties leggen. Wel hebben we uiteraard aandacht besteed aan de internationale petitiesite. 

Door alle activiteiten samen hebben we 7.010 nieuwe donateurs geworven. Hierdoor zijn we ietwat gegroeid naar 83.849 donateurs (waarvan 74.416 met doorlopende machtiging en 9.433 enkele giften). Dat is exclusief de sms’jes. We ontvingen in 2016 4.976 meer sms’jes dan in het voorgaande jaar.

 

Nalatenschappen
We willen de mogelijkheid om na te laten aan World Animal Protection meer en beter onder de aandacht brengen van onze achterban. Daarom is dit jaar geïnvesteerd in een nieuw wervingsplan voor nalatenschappen. Er zijn interviews gehouden met mensen die overwegen ons op te nemen in hun testament om meer inzicht te krijgen in hun achtergrond en motieven. In november zijn we begonnen met een telemarketingcampagne onder 4.900 mensen uit onze database. Dit leverde 552 nieuwe brochure-aanvragen op, 76 mensen die hebben toegezegd World Animal Protection in hun testament op te nemen en 21 waren zeer in geïnteresseerd in de mogelijkheid. 
 
In totaal hebben we dit jaar 21 nalatenschappen mogen ontvangen, die samen goed waren voor ruim 500.000 euro. De afhandeling van deze dossiers is in handen van Bureau Nalatenschappen. Eind 2016 is een nieuwe medewerker geworven, die het nieuwe wervingsplan in 2017 verder gaat uitrollen.

 

DOWNLOAD

Download een PDF van het volledige hoofdstuk Fondsenwerving.

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp