Jaarverslag 2016 - Organisatie

World Animal Protection is sinds 2014 de nieuwe naam van WSPA. Wij zijn een wereldwijd opererende organisatie met een hoofdkantoor in London. In 2011 openden we vijf regiokantoren: Europa, Afrika, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Azië & Oceanië. De verwachtingen die we hadden van deze nieuwe structuur, werden helaas niet waargemaakt. Dat heeft begin 2016 tot het besluit geleid deze kantoren weer op te heffen.

Directie
Pascal de Smit is sinds 14 juli 2014 directeur van World Animal Protection Nederland. Hij heeft geen relevante nevenfuncties, maar was formeel nog eigenaar van Tumult Fundraising BV, waarin sinds zijn aantreden geen activiteiten meer plaatsvinden. In 2016 is dit bedrijf opgeheven en uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel.

De beloning van onze directie gebeurt volgens de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland. Het salaris van Pascal de Smit was, op basis van 0,9 fte, € 83.008 (bruto, inclusief vakantiegeld), benevens SV-lasten € 9.608 en pensioenlasten € 7.647.

Leden Raad van Toezicht:

Bob van den Bos, voorzitter
sinds: november 2012 (lid sinds augustus 2003)

Michel Kuik, penningmeester
sinds: maart 2012

Laurette Bloem, secretaris
sinds: augustus 2011

Annet van Gerwen, lid
sinds: april 2016

Lucie Wigboldus, lid
sinds: 2013  

Ruud Tombrock, lid
sinds: september 2014 (namens Internationaal)
sinds september 2016 onafhankelijk lid

Medewerkers
Het Nederlandse World Animal Protection kantoor is gevestigd in Den Haag. Eind 2016 werkten er 21 betaalde krachten (2015: 17) en drie stagiaires (2015: 0). De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden.

Door de jaren heen ziet de verdeling van medewerkers van World Animal Protection er als volgt uit:

In 2016 zagen wij twee medewerkers vertrekken en begroetten wij vijf nieuwe collega’s waarvan een over is gekomen van het Europese Regiokantoor. Eind december namen we verder nog afscheid van twee van onze gewaardeerde collega’s die op 31 december nog wel in dienst waren en dus nog in bovenstaande overzichten staan.

Personeelsbeleid
Ons ziekteverzuim was in 2016 5,8 procent. Dat is net als in 2015 hoog en boven het landelijk gemiddelde van vier procent. (2015: 6,2 procent en 2014: 6,8 procent). Net als voorgaande jaren hadden we te maken met medewerkers die voor een langere periode niet in staat waren te werken. In 2016 was dit bij één persoon het geval. Ons korte verzuim was in 2016 met 3,25% hoger dan voorgaande jaren en hoger dan het landelijk gemiddelde van twee procent.

World Animal Protection werkt in de regel niet met eindejaarsuitkeringen of bonussen. In 2016 werd er dan ook geen extra uitkering aan het personeel gedaan. Omdat nog steeds veruit de meeste werknemers en het bestuur van World Animal Protection Nederland de afspraken over de arbeidsvoorwoorden voldoende vinden, zien we geen aanleiding aansluiting te zoeken bij een cao. 

Sinds 2015 heeft World Animal Protection een Personeelsvertegenwoordiging (PVT). Dit is een mini-ondernemingsraad met beperkte bevoegdheden voor organisaties met minder dan dertig personeelsleden, conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De PVT overlegde in 2016 driemaal met de directie over arbeidsvoorwoorden en –omstandigheden en de (voorgenomen) afschaffing van de regiokantoren.

Vrijwilligersbeleid en -inzet
World Animal Protection Nederland is geen vrijwilligersorganisatie. In Nederland hebben we geen eigen opvangreservaten, dierenklinieken of teams om straathonden in te enten tegen hondsdolheid. Onze behoefte aan vrijwilligers is dus bescheiden. Toch zijn er situaties waarin ook wij vrijwillige medewerkers hard nodig hebben. We zijn dan ook blij dat ons totale vrijwilligersbestand inmiddels op 237 vrijwilligers staat! Bij lange na niet alle vrijwilligers zijn actief geweest in het afgelopen jaar, maar degene die dat wel zijn geweest, hebben zich ingezet bij actiemomenten en events zoals de Koeienuitzwaaidagen, Koeiendans en de Vakantiebeurs. Ook hadden wij afgelopen jaar ondersteuning van een vrijwilliger op kantoor die ons ondersteund heeft bij diverse werkzaamheden voor de afdeling Fondsenwerving en Communicatie. 

We koesteren de mensen die zich belangeloos voor ons inzetten. En natuurlijk betalen we reis- en onkosten.

DOWNLOAD

Download een PDF van het volledige hoofdstuk Organisatie

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp