Koeien in sneeuw

Bestuur, toezicht en statuten

World Animal Protection kent een scheiding tussen bestuur en toezicht. De directie is bestuurlijk verantwoordelijk onder toezicht van de Raad van Toezicht.

 

Het bestuur zet het beleid uit, de Raad van Toezicht houdt toezicht. Door vastlegging van de rollen, bevoegdheden en wederzijdse verantwoordelijkheden streven we er als stichting naar om belangenverstrengeling tussen de twee rollen te voorkomen en tegen te gaan. World Animal Protection heeft corporate governance hoog in het vaandel staan.