vee-en-eigenaars

Onze geschiedenis

World Animal Protection is al decennialang actief om dieren te beschermen. Onze geschiedenis gaat wel 70 jaar terug: in 1950 werd voorganger WFPA opgericht.

Nadat onze verre voorganger, de WFPA, werd opgericht in 1950, volgden er een fusie en naamswijzigingen. Al die jaren hebben we hard gewerkt aan het  beschermen van dieren. Onze vastberadenheid is nu groter dan ooit. We zijn gegroeid, net als onze invloed. En we weten, net als onze supporters wereldwijd, dat verandering altijd mogelijk is. 

World Animal Protection: belangrijke data

1950 - De Wereldfederatie tot Bescherming van Dieren (WFPA) wordt opgericht. 
1959 -  The International Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ISPA) wordt opgericht. 
1981 -  WFPA en ISPA fuseren samen en worden WSPA – the World Society for the Protection of Animals. 
2014 -  We worden World Animal Protection.

Nederlandse wortels

De Wereldfederatie tot Bescherming van Dieren werd opgericht door een Nederlander, dr. mr. Wim Hugenholtz (1902-1969). In 1950 nam hij het initiatief tot het houden van een wereldcongres over dierenbescherming. Dit vond plaats eind augustus van dat jaar in Scheveningen en werd bezocht door onder meer H.M. Koningin Juliana. Tijdens dit congres, waaraan werd deelgenomen door vertegenwoordigers uit veertig landen, werd besloten tot de oprichting van de Wereldfederatie tot Bescherming van Dieren. Hugenholtz zou er tot 1958 voorzitter van zijn.

Wereldwijd dieren beschermen, ons verleden en onze toekomst

We kwamen altijd in actie, daar waar de nood het hoogst was en dieren moesten worden beschermd. Zo waren we in Haïti waar we meer dan 70.000 dieren behandelden na de aardbeving in 2010, maakten we na jarenlang campagnevoeren een eind aan berendansen in India en deden we onderzoek naar dierentransporten in El Salvador. 

En terwijl we groeiden, hebben we ons gericht op het beschermen van meer dieren op meer plaatsen. Op dit moment hebben we 13 kantoren.

Ontdek meer over ons wereldwijde werk.

Een verleden vol noodhulp

Sinds ‘Operatie Gwamba’, waar we in 1964 in Suriname 10.000 dieren redden van overstromingen, hebben we al honderdduizenden dieren geholpen in rampgebieden. We kwamen in actie na aardbevingen, tsunami’s, tyfoons, tornado’s, vulkaanuitbarstingen, cyclonen en schipbreuken. We hebben dieren gered uit oorlogen in Bosnië, tot Rwanda, tot Afghanistan. En vandaag de dag reageren we sneller dan ooit om dieren in rampgebieden te beschermen. 

Bekijk hoe we dieren in rampgebieden redden.

Een verleden van campagne voeren

We voeren al decennia campagne om de levens van dieren te verbeteren. Onze campagne tegen stierenvechten, gelanceerd in 1985, heeft ertoe geleid dat bijna vijftig steden in Frankrijk en Spanje stierenvechten hebben verboden. Rond diezelfde tijd verbood India de handel in kikkerbillen, na een zesjarige campagne van onze kant, waarmee meer dan dertig miljoen kikkers per jaar van een triest lot waren gered. 

En in de jaren 90 heeft onze ‘Libearty’ campagne geholpen om berendansen te verbieden in Griekenland, Turkije en het merendeel van India. 

Een verleden vol wereldwijde actie

We brengen internationale organisaties al jaren in beweging om dieren te beschermen. Als WSPA begonnen we in de jaren 80 met lobbyen bij de EU, in 1981 kregen we een consultatieve status bij de VN en in de jaren 90 werden we vertegenwoordigd bij de Raad van Europa.

 

We zijn trots op onze geschiedenis en enthousiast over onze toekomst

samen met onze supporters gaan we op naar een betere wereld voor dieren.