Jongen met pony

Universele Verklaring voor Dierenwelzijn

De toekomst van dierenwelzijn begint bij de erkenning van regeringen wereldwijd dat dieren gevoel hebben en kunnen lijden. World Animal Protection streeft naar deze erkenning in de vorm van een Universele Verklaring voor Dierenwelzijn (Universal Declaration on Animal Welfare, UDAW). 

Een verklaring over onze plicht om dieren te beschermen en de behoeften die ze hebben te respecteren, heeft op lange termijn een beslissende invloed op het welzijn van miljarden dieren en mensen over de hele wereld: het zet regeringen aan in hun wetten en beleid met de belangen van dieren rekening te houden. 

Wat is het?

In een Universele Verklaring voor dierenwelzijn wordt overeengekomen dat:

  • dieren een bewustzijn hebben en kunnen lijden; 
  • de behoeften die dieren hebben voor hun welzijn moeten worden gerespecteerd; 
  • aan wreedheid jegens dieren voor altijd een einde moet komen.

Wat bereiken we ermee?

Het aannemen van een Universele Verklaring voor Dierenwelzijn door de Verenigde Naties zal veranderingen inspireren op nationaal, regionaal en internationaal niveau:

  • het betekent de erkenning dat dierenwelzijn een internationaal vraagstuk is;
  • het biedt een basis voor dierenwelzijnswetgeving in landen die deze momenteel nog niet hebben;
  • het moedigt bedrijven aan die gebruikmaken van dieren om hun welzijn voorop te stellen;
  • het mobiliseert en verenigt een wereldwijde dierenwelzijnsbeweging achter een gemeenschappelijk doel;
  • het verschaft een belangrijk raamwerk om dierenwelzijn te verbinden met duurzame ontwikkeling;
  • het inspireert positieve verandering in de houding van mensen ten opzichte van dieren. 

Dierenwelzijn ook goed voor mensen

Levensonderhoud - Ongeveer een miljard van de armste mensen zijn afhankelijk van dieren voor voedsel en inkomen. Het welzijn van hun dieren is essentieel voor hun levensonderhoud. 

Milieubescherming - Verantwoordelijke omgang met dieren heeft positieve gevolgen met betrekking tot landgebruik, klimaatverandering, waterverbruik, biodiversiteit en de bescherming van natuurgebieden.. 

Volksgezondheid - Goede zorg voor dieren verkleint de kans op voedselvergiftiging en van ziektes die van dier op mens overgaan. 

Gezelschap - Rond de hele wereld houden mensen dieren voor gezelschap. Het is bewezen dat dergelijke mens-dierrelaties een therapeutisch effect hebben.