Vacatures

Samen met onze supporters en donateurs beschermen we dieren, wereldwijd.

Met een enthousiast en gemotiveerd team werken we dagelijks aan het verbeteren van dierenwelzijn wereldwijd vanuit ons kantoor in Den Haag. Wil jij ook jouw steentje bijdragen aan het beschermen van dieren? Bekijk hieronder onze openstaande vacatures.

 

Als Programmamanager Voedselsysteem draag je bij aan een beter leven voor dieren in de veehouderij. Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van ons programma gericht op het voedselsysteem. Je streven? Een gezond en duurzaam voedselsysteem waarin het aandeel van dierlijke eiwitten in 2040 is gehalveerd.

Dat doe je op verschillende manieren. Je vertegenwoordigt ons in de Eerlijke Geldwijzer, je draagt bij aan onze lobby gericht op bedrijven, financiële instellingen en de overheid, je bent woordvoerder en je overlegt met verschillende stakeholders. Je bent als projectmedewerker betrokken bij onze campagnes en neemt namens het Nederlandse kantoor deel aan werkgroepen van de internationale organisatie.

Klinkt jou dit als muziek in de oren? En zou jij dit willen doen voor de periode van 5 à 6 maanden, vanaf medio april 2022 ter vervanging van onze collega die met zwangerschapsverlof gaat? Solliciteer dan vandaag nog! 

 

Zo kom jij op voor de bescherming van dieren:

PROGRAMMA INHOUDELIJK (30%)

 • Je bent de vakinhoudelijk specialist binnen World Animal Protection Nederland op het gebied van dierenwelzijn in de vee-industrie en de noodzaak voor de eiwittransitie. Je deelt deze kennis actief met collega’s.
 • Je voert de regie over de uitvoering van programma’s en bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van programma-activiteiten.
 • Je initieert, coördineert en neemt deel aan internationale werkgroepen en stemt af met andere Ngo’s.
 • Je bent de coördinator van benodigde onderzoeksrapporten als onderdeel van programmaplannen.
 • Je bent de contactpersoon en vertegenwoordiger van het Nederlandse kantoor voor het internationale food system team en andere interne stakeholders.

 

CAMPAGNEPROJECTEN (30%)

 • Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor het programmaverhaal in campagnes. Daarnaast is het behalen van programmadoelstellingen in campagnes jouw verantwoordelijkheid.
 • Je bent de sparringpartner in de conceptontwikkeling van campagnes, inclusief doorvertaling van internationale campagnes, propositieontwikkeling en het opstellen van een call-to-action.
 • Je ondersteunt de projectleider bij het opstellen van een projectplan en de totstandkoming van begroting en (periodieke) rapportages voor het programmadeel van een campagne.
 • Je bent verantwoordelijk voor (indien nodig en mogelijk) publieksmobilisatie en het genereren van publiciteit ondersteunend aan het programmawerk en projectdoelstellingen. Je doet hiervoor ook de woordvoering.
 • Je bent projectmedewerker en vertegenwoordiger van het Nederlandse kantoor binnen internationale food system campagnes en werkgroepen.

 

BELEIDSBEINVLOEDING (30%)

 • Je voert relevante beleidsbeïnvloedingstrajecten uit
 • Je bouwt en onderhoudt relaties met stakeholders, met name vertegenwoordigers van financiële instellingen, bedrijven, de overheid, collega-Ngo’s en kennisinstituten.

 

OVERIGE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (10%)

 • Het inhoudelijk controleren van relevante externe communicatie.
 • Het bieden van de inhoudelijke bijdrage aan fondsenwervende aanvragen.
 • Het bieden van ondersteuning bij relevante vragen van donateurs en media.
 • Het bijdragen aan het kennisniveau binnen de organisatie over het werk van World Animal Protection en de rol van de financiële sector bij het bevorderen van dierenwelzijn. 
 • Het vertegenwoordigen van de organisatie tijdens interne en externe aangelegenheden.
 • Het opstellen, bewaken, analyseren en beheren van het relevante programmabudget. Bij dreigende overschrijdingen of onderbesteding rapporteren aan het Hoofd Programma’s.
 • Het (indien nodig) aansturen van stagiairs en vrijwilligers.

 

Waarmee bescherm jij dieren wereldwijd?

Je vergaart en analyseert relevante kennis voor diverse complexe dossiers en rapporteert hierover moeiteloos op een toegankelijke manier. Je denkt in kansen en je houdt van samenwerken met collega’s van verschillende afdelingen en gelijkgestemden bij andere organisaties. Verder neem je mee:

 • Minimaal een hbo-opleiding;
 • Bij voorkeur meer dan vijf jaar relevante werkervaring;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met beleidsbeïnvloeding, programmawerk en dierenwelzijn;
 • Uitstekende communicatieve, organisatie- en onderzoeksvaardigheden
 • Een zelfstandige, efficiënte en accurate werkhouding;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en goede beheersing van de Engelse taal;
 • Strategisch inzicht en analytisch vermogen;
 • Aantoonbare affiniteit met onze doelstellingen.

 

Wij zijn World Animal Protection

We beschermen dieren, wereldwijd. Wilde dieren, dieren in gemeenschappen, dieren in de vee-industrie en dieren in rampsituaties. We leveren directe (nood)hulp, voeren campagne, geven voorlichting en lobbyen voor betere wetten en regels. Onze naam is in 2014 veranderd van WSPA (World Society for the Protection of Animals) in World Animal Protection. We zijn ruim veertig jaar actief op het gebied van dierenwelzijn en werken vanuit veertien landen. Je versterkt tijdelijk ons professionele en gezellige team, bestaande uit 35 personen. We zorgen niet alleen goed voor dieren, maar ook voor elkaar.

De Programmamanager Voedselsysteem maakt deel uit van de afdeling Programma’s en legt verantwoording af aan het Hoofd Programma’s. Namens het Nederlandse kantoor maak je onderdeel uit van het internationale integrated campaign team.

 

Jouw werkplek bij World Animal Protection

Op dit moment werken we door de coronasituatie voornamelijk vanuit huis en maximaal 50% op kantoor. Ons kantoor in Den Haag is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

 

We belonen je voor je inzet

Omdat het gaat om een zwangerschapsvervanging ontvang je een contract van zes maanden voor vier of vijf dagen per week. Het aantal dagen is in overleg en hangt mede af van de ervaring die je meebrengt. Verder bieden we op fulltime basis (37,5 uur per week):

 • Het salaris is marktconform en afhankelijk van kennis en ervaring;
 • Flexibele werktijden;
 • 100% vergoeding van je reiskosten met het openbaar vervoer, óók als je op de fiets komt;
 • Een uitstekende pensioenregeling, waarbij we 70% betalen;
 • Een nabestaandenpensioen dat we volledig betalen;
 • 25 vakantiedagen en negen vrije dagen - deels flexibel, deels op (nationale) feestdagen;
 • Een laptop en telefoon(vergoeding) van de zaak.

 

Zet jij je samen met ons in voor de bescherming van dieren?

Grijp dan je kans en stuur je motivatie en cv naar Dirk Jan Verdonk, Hoofd Programma’s via hrm@worldanimalprotection.nl.

Doe dit zo snel mogelijk, maar graag uiterlijk 6 februari 2022 want het eerste gesprek is al op 14 of 15 februari, dat bij succes wordt gevolgd door een tweede gesprek op 17 februari. Heb je nog vragen over de functie? Mail dan naar onze medewerker HR op hrm@worldanimalprotection.nl of bel naar 0619652982.

We zoeken bij voorkeur een tijdelijke medewerker in het team. Indien ZZP’ers reageren dan met aparte vermelding van beschikbaarheid en uurtarief.

De Medewerker HR draagt zorg voor de juistheid en volledigheid van de personeelsadministratie. Daarnaast zorg je voor het tijdig, correct en volledig zelfstandig bijhouden van de wijzigingen t.b.v. de salarisadministratie, welke uitbesteed is aan een extern salarisadministratiekantoor. Tot slot is het opvolgen en voldoen aan wet Poortwachter en arbeidsomstandigheden een belangrijke taak van de Medewerker HR.

Klinkt jou dit als muziek in de oren? En ben jij per maart (later in overleg) beschikbaar? Solliciteer dan vandaag nog! 

 

Zo kom jij op voor de bescherming van dieren: 

De Medewerker HR zorgt ervoor dat de personeelsadministratie up to date is en dat wijzigingen die invloed hebben op het salaris, tijdig doorgegeven worden aan het salarisadministratiekantoor. Hiernaast ben jij vraagbaak van de medewerkers en leidinggevende van World Animal Protection over personele aangelegenheden. Ook houd jij vinger aan de pols indien een medewerker ziek is en draagt bij aan een zo soepel mogelijk hersteltraject.

 

Administratie voeren

 • Actualiseert en verwerkt personeelsgegevens (waaronder persoonsgegevens, arbeidscontracten, opleidingen, verlof, etc.).
 • Verzamelt, controleert en verifieert salaris- en pensioengegevens, in samenwerking met externe kantoren.
 • Voorziet externe kantoren van relevante gegevens en documenten.
 • Controleert betaallijsten en loonstroken en bereidt maandelijkse loonjournaalposten voor.

 

HR en preventie uitvoeren

 • Draagt zorg voor de uitvoering van de wet- en regelgeving en Arbo richtlijnen (waaronder de RI&E uitvoering) en verzuimpreventie.
 • Rapporteert en analyseert verzuimgegevens (waaronder verzuimcijfers, burn-outs en ongevallen).
 • Vervult de rol van Casemanager Verzuim en bespreekt met medewerkers passende manieren om weer aan het werk te kunnen.
 • Adviseert de leidinggevende en/of de Directie over de genomen en de te nemen maatregelen gericht op het tot stand brengen van een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid en verzuimpreventie.

 

Ondersteuning bieden

 • Voorziet de interne organisatie van informatie en documentatie met betrekking tot het toegewezen op het gebied van HR en voorziet de leidinggevende van relevante rapportages en overzichten.
 • Fungeert als vakinhoudelijk expert en adviseur bij algemene en/of inhoudelijke vragen.
 • Volgt nationale en internationale ontwikkelingen van het toegewezen aandachtsgebied.
 • Signaleert knelpunten in werkprocessen (binnen het toegewezen aandachtsgebied), bespreekt dit met betrokken medewerkers en initieert acties ter verbetering.
 • Geeft ondersteuning aan collega’s binnen de afdeling bedrijfsvoering waar nodig.

 

Waarmee bescherm jij dieren wereldwijd? 

Jij zet je beste been voor om de interne organisatie op HR vlak zo goed mogelijk te ondersteunen. Naast deze ondersteuning signaleer je knelpunten en bespreek je deze met je leidinggevende.

Naast jouw vakinhoudelijke kennis, ben je een integer persoon, werk je nauwkeurig en graag samen. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Verder neem je mee: 

 • MBO+ werk- en denkniveau, met een achtergrond in HR
 • Ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking
 • Kennis van personeels- en salarisadministratie en HR onderwerpen
 • Kennis van casemanagement, verzuim en preventie
 • Kennis van Arbo richtlijnen en relevante wet- en regelgeving
 • Kennis van MS Office

 

Wij zijn World Animal Protection 

We beschermen dieren, wereldwijd. Wilde dieren, dieren in gemeenschappen, dieren in de vee-industrie en dieren in rampsituaties. We leveren directe (nood)hulp, voeren campagne, geven voorlichting en lobbyen voor betere wetten en regels. We zijn ruim veertig jaar actief op het gebied van dierenwelzijn en werken vanuit veertien landen.  Je versterkt ons professionele en gezellige team, bestaande uit 35 personen. We zorgen niet alleen goed voor dieren, maar ook voor elkaar.  

De medewerker Finance maakt deel uit van de afdeling Bedrijfsvoering en legt verantwoording af aan Hoofd Bedrijfsvoering van World Animal Protection Nederland. 

 

Jouw werkplek bij World Animal Protection 

Op dit moment werken we door de coronasituatie voornamelijk vanuit huis. In de toekomst gaan we naar verwachting weer voor de helft van de tijd naar kantoor. Ons kantoor in Den Haag is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 

 
We belonen je voor je inzet 

Je ontvangt in eerste instantie een jaarcontract. De intentie is om deze daarna om te zetten naar een vast dienstverband. Het aantal dagen is in overleg en hangt mede af van de ervaring die je meebrengt. Verder bieden we op fulltime basis (37,5 uur per week): 

 • Het salaris is marktconform en afhankelijk van kennis en ervaring;
 • Flexibele werktijden;  
 • 100% vergoeding van je reiskosten met het openbaar vervoer, óók als je op de fiets komt; 
 • Een uitstekende pensioenregeling, waarbij we 70% betalen; 
 • Een nabestaandenpensioen dat we volledig betalen; 
 • 25 vakantiedagen en negen vrije dagen - deels flexibel, deels op (nationale) feestdagen; 
 • Een laptop en telefoon(vergoeding) van de zaak. 

 
Zet jij je samen met ons in voor de bescherming van dieren?  

Grijp dan je kans en stuur je motivatie en CV naar Joke Hoekstra, hoofd Bedrijfsvoering via hrm@worldanimalprotection.nl. Graag lezen we in je motivatie per wanneer je beschikbaar bent.

Doe dit zo snel mogelijk, maar graag uiterlijk 13 februari. Gesprekken worden zo snel mogelijk ingepland, mogelijk al voor 13 februari. Na een eerste succesvol gesprek volgt binnen een week een tweede gesprek.

Heb je nog vragen over de functie? Mail dan naar onze medewerker HR op HRM@worldanimalprotection.nl of bel naar 06-19652982.