Vacatures

Met een enthousiast en gemotiveerd team werken we dagelijks aan het verbeteren van dierenwelzijn wereldwijd vanuit ons kantoor in Den Haag. Wil jij ook jouw steentje bijdragen aan het beschermen van dieren? Bekijk hieronder onze openstaande vacatures.

(voor drie of vier dagen per week)

Ben jij een enthousiaste en accurate duizendpoot met een groot hart voor dieren? Kom dan ons team versterken als Medewerker Supporter Services!

Als Medewerker Supporter Services sta je in direct contact met onze achterban. Je beantwoordt vragen van donateurs en supporters per telefoon, e-mail en op social media. Door goed en warm te communiceren inspireer je mensen om zich te blijven inzetten voor dierenwelzijn wereldwijd. Je betrekt onze supporters bij onze organisatie en waardeert hen voor hun steun.

Je weet goed te schakelen tussen veel verschillende taken en bewaart daarbij het overzicht. Eenvoudige vragen van onze achterban worden opgevangen door ons inbound telemarketingbureau. Lastigere vragen worden doorverbonden naar jou en jij zorgt dat deze goed en tijdig afgehandeld worden. Daarnaast ben je een actieve schakel tussen het Fondsenwerving & Communicatieteam en onze donateurs. Relevante informatie wordt gedeeld en indien nodig wordt er actie op ondernomen.

Zo kom jij op voor de bescherming van dieren:

Je voelt je verbonden met de organisatie waarvoor je werkt en het werk dat je doet. Je helpt je collega’s en ondersteunt hen wanneer dat nodig is, waarbij je rekening houdt met hun behoeften en belangen. Hierbij ben je je ervan bewust dat de taken of plichten van zowel jezelf als anderen in de organisatie naar behoren moeten worden uitgevoerd. Je bent een zelfstandige werker die verantwoordelijkheid voelt en goed onder druk kan werken in een snel veranderende omgeving. Je hebt hart voor de zaak en spant je in om de doelen te behalen die de organisatie nastreeft.

Taken & verantwoordelijkheden

Donateurscontacten 40%

 • Je handelt op een prettige en heldere wijze vragen en verzoeken van donateurs en supporters af via Facebook, e-mail, telefoon en post;
 • Je koppelt proactief reacties van donateurs en supporters met betrekking tot acquisitie-, behoud- en upgradecampagnes terug aan de fondsenwervers en indien nodig onderneem je actie;
 • Je ondersteunt bij het opstellen van FAQ’s bij campagnes.

Administratieve en organisatorische werkzaamheden 40%

 • Je verwerkt veranderingen van donateursgegevens in de database (adreswijzigingen, opzeggingen, uitval van betalingen en storneringen);
 • Je verzorgt de schriftelijke communicatie met (nieuwe) donateurs zonder e-mailadres;
 • Je verricht administratieve ondersteunende werkzaamheden m.b.t. nalatenschappen en finance;
 • Je registreert klachten en handelt deze af volgens de geldende richtlijnen;
 • Je stelt rapportages op m.b.t. activiteiten van supporter services;
 • Je geeft opvolging aan opmerkingen en uitval via ons telemarketingbureau.

Coördinatie vrijwilligers 10%

 • Je stelt een jaarplan op voor de inzet van vrijwilligers in lijn met de strategie van World Animal Protection;
 • Je organiseert diverse activiteiten en events waaraan onze vrijwilligers kunnen bijdragen;
 • Je beheert het budget voor vrijwilligerswerkzaamheden;
 • Je rapporteert over deze activiteiten aan je leidinggevende.  

Overige taken en verantwoordelijkheden 10%

 • Je onderhoudt contacten met relevante externe relaties;
 • Je neemt deel aan projectteams binnen World Animal Protection Nederland;
 • Alle overige taken in opdracht van het Hoofd Fondsenwerving & Communicatie.

Wij zijn World Animal Protection

We beschermen dieren, wereldwijd. Wilde dieren, dieren in gemeenschappen, dieren in de vee-industrie en dieren in rampsituaties. We leveren directe (nood)hulp, voeren campagne, geven voorlichting en lobbyen voor betere wetten en regels. Onze naam is in 2014 veranderd van WSPA (World Society for the Protection of Animals) in World Animal Protection. We zijn ruim veertig jaar actief op het gebied van dierenwelzijn en werken vanuit veertien landen.

Jij versterkt ons strijdbare en zorgzame team, bestaande uit zesentwintig personen. We zorgen niet alleen goed voor dieren, maar ook voor elkaar. Dat doen we door successen en verjaardagen te vieren en zo nu en dan samen een borrel te drinken. Jouw toekomstige manager is Hilje Wolfson, Hoofd Fondsenwerving & Communicatie.

Waarmee bescherm jij dieren wereldwijd?

Door je proactieve houding, je schrijfvaardigheden en kennis van zaken weet je jouw eigen resultaten en de gezamenlijke doelen te behalen. Met je efficiënte en accurate werkwijze lukt het je ook om deze binnen de gestelde termijnen te bereiken.

 • MBO werk- en denkniveau;
 • Minstens twee jaar ervaring als service support medewerker of een vergelijkbare functie;
 • Klantvriendelijke houding en goede luistervaardigheden;
 • Kennis van en ervaring met het werken met donateursdatabases;
 • Ervaring met en gevoel voor webcare van social media kanalen;
 • Affiniteit met dierenwelzijn;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 • Kennis met en ervaring bij goede doelen organisaties is een pré.

We belonen je voor je inzet

Naast een groep professionele en gezellige collega’s krijg je bij ons veel ruimte voor inbreng van eigen initiatieven en ontwikkeling. Verder bieden we op fulltime basis (37,5 uur per week):

 • Een bruto startsalaris tussen de €2200,- en de 2600,-;
 • Flexibele werktijden, thuiswerk mogelijkheden;
 • 100 % vergoeding van je reiskosten met het openbaar vervoer, óók als je op de fiets komt;
 • Een uitstekende pensioenregeling, waarbij we 70 % betalen;
 • Een nabestaandenpensioen dat we volledig betalen;
 • 25 vakantiedagen en negen vrije dagen - deels flexibel, deels op (nationale) feestdagen;
 • Een laptop en telefoon(vergoeding) van de zaak.

Zet jij je samen met ons in voor de bescherming van dieren?

Ben jij die accurate en klantvriendelijke Medewerker Supporter Services die ons helpt om wereldwijd dieren te beschermen en dierenwelzijn te verbeteren? Grijp dan je kans en stuur je motivatie en cv naar Hilje Wolfson, Hoofd Fondswerving & Communicatie via hrm@worldanimalprotection.nl.

Doe dit zo snel mogelijk, maar graag uiterlijk vrijdag 22 januari 2021. Heb je nog vragen over de functie? Bel dan met Hilje Wolfson: 06 - 10665068. Eerste gesprekken staan gepland op woensdag 27 januari.

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn zoekt de Raad van Toezicht van internationale dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection Nederland een nieuwe voorzitter per januari 2021.

Organisatieprofiel

World Animal Protection (voorheen bekend als WSPA) is al bijna veertig jaar actief op het gebied van internationale dierenbescherming. Met publiekscampagnes, lobbyactiviteiten, educatie en training maken we een blijvend verschil in het leven van grote aantallen dieren. Samen met onze supporters en andere dierenvrienden, collega-organisaties, overheden en bedrijfsleven, zetten we dierenwelzijn op de agenda en beschermen we dieren wereldwijd. 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de belangrijke, officiële functie van toezichthouder. De taken zijn: toezicht en controle op het bestuur van de organisatie, werkgeverschap van de bestuurder, toetsing van de besluitvorming, goedkeuring van de jaarstukken en gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder.

De Raad van Toezicht komt minimaal vijf keer per jaar online of op ons kantoor in Den Haag samen. Aanstelling van leden geldt voor een periode van maximaal vier jaar. Leden zijn eenmaal herbenoembaar voor een periode van opnieuw maximaal vier jaar. De Raad handelt vanuit een collectieve verantwoordelijkheid en is zodanig samengesteld dat de leden gezamenlijk beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om beleid en strategie, organisatie en bedrijfsvoering, in algemene zin te kunnen beoordelen. Het lidmaatschap van de Raad is een vrijwilligersfunctie. World Animal Protection biedt de leden een vacatieregeling.

De voorzitter

 • de voorzitter ziet toe op het goed functioneren van de Raad van Toezicht;
 • de voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor het bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerste aanspreekbare lid;
 • de voorzitter bewaakt dat de leden van de Raad van Toezicht tijdig de informatie ontvangen die noodzakelijk is voor de goede uitoefening van hun taak;
 • de voorzitter bewaakt dat er voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Toezicht;
 • de voorzitter ziet erop toe dat de commissies van de Raad van Toezicht naar behoren functioneren;
 • de voorzitter zorgt voor de voorbereiding van de besluitvorming over de arbeidsvoorwaarden van het bestuur;
 • de voorzitter initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en van het functioneren van (de leden van) het bestuur;
 • de voorzitter vervult zo nodig extern een rol in het belang van World Animal Protection Nederland.

Wij vragen

van de voorzitter:

 • affiniteit met de doelstellingen van World Animal Protection;
 • het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 • een verbindende, diplomatieke persoonlijkheid met de juiste achtergrond om een leidende rol te vervullen bij mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 • bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in een internationale omgeving;
 • inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en het bestuur;
 • een goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren;
 • een relevant politiek en/of bestuurlijk netwerk;
 • voldoende tijd om adequaat invulling te kunnen geven aan het voorzitterschap;
 • een goed gevoel voor kansen en groeimogelijkheden;
 • inhoudelijke kennis op het gebied van dierenwelzijn (is een pré);
 • een groot dierenhart;
 • collegiale omgangsvormen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels.

Reageren

Reacties inclusief motivatie en cv graag vóór 14 januari 2021 sturen naar de sollicitatiecommissie via hrm@worldanimalprotection.nl.

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.