De White Oak Pastures ranch

Dit is een boerderij met een aanpak die niet alleen het vee ten goede komt. De diervriendelijke manier waarop men hier landbouw bedrijft heeft opzienbarende neveneffecten, zoals: vlees van hoge kwaliteit voor de Amerikaanse consumenten die letten op hun gezondheid, een stabiele bron van inkomsten voor de lokale werknemers, en minder vervuiling in het omringende platteland.

White Oak Pastures is een ranch in Georgia in de VS, waar op de graslanden rundvee wordt gefokt. Het belangrijkste principe van dit familiebedrijf is respect voor de dieren en het land. Op deze basis heeft zich een dier- en milieuvriendelijke onderneming ontwikkeld – die nog steeds groeit – met een aantal bijkomende voordelen. 

Een natuurlijk leven. Het vee van White Oak Pastures mag op natuurlijke wijze in de eigen kudde grazen en opgroeien, zwervend over de rijke weidegronden. Ze hoeven nooit in de kleine weitjes te staan waar vleeskoeien dicht op elkaar gepropt worden afgemest, op een onnatuurlijk dieet van calorierijk graan. 

Een vaste baan. White Oak Pastures wordt al vijf generaties lang door dezelfde familie geleid en heeft meer dan 60 mensen in dienst – een aantal dat nog steeds toeneemt. Omdat ze niet afhankelijk zijn van kostbaar veevoer en omdat er per dier veel mensen werken, is op dit bedrijf zowel het dierenwelzijn als de lokale werkgelegenheid in goede handen. 

Gezond vlees. Het beleid van ‘geen hormonen en geen antibiotica’ zorgt ervoor dat White Oak Pastures niet bijdraagt aan de zorgwekkende toename van bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica en mensen die niet meer reageren op medicijnen. Het streven is om de klanten te voorzien van veilig, gezond, biologisch rundvlees. En de markt in het oostelijk deel van de VS snakt naar dit product, dat al diverse prijzen in de wacht heeft gesleept. 

Rentmeesterschap. Het motto van de White Oak Pastures is: “Zorg goed voor het land en de dieren, en zij zullen goed voor jou zorgen.” De boerderij beschikt over uitgestrekte landerijen, en dat betekent dat de mest geen milieuverontreinigende stof is, maar de grond juist vruchtbaarder maakt. Doordat het vee geen graan gevoerd krijgt en de weiden begraast, is dit een heel efficiënt, gesloten systeem. 

Dit goed geleide, milieuvriendelijke en economisch succesvolle bedrijfsmodel laat zien dat dierenwelzijn verstrekkende voordelen heeft voor de dieren, de mensen en onze planeet als geheel. 

Met uw steun kunnen we de wereldleiders overtuigen hoe belangrijk betere landbouwmethodes kunnen zijn bij het bouwen aan een betere wereld. En de wereld kan niet wachten. Nu is het moment om in actie te komen, samen met World Animal Protection.

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp