Dieren in rampsituaties

We komen snel in actie om dieren getroffen door rampen te beschermen. We verminderen hun lijden en helpen lokale gemeenschappen en overheden bij herstelwerkzaamheden en hun wederopbouw.

50 jaar ervaring met rampen

Wanneer rampen toeslaan zijn ze verwoestend voor dieren en de mensen die van hen afhankelijk zijn. Al meer dan 50 jaar helpen we daarom gemeenschappen en overheden om zich voor te bereiden op rampen. Zo kunnen mensen, naast zichzelf, ook hun dieren beter beschermen en de impact van de ramp te verkleinen. Tientallen miljoenen mensen wereldwijd zijn afhankelijk van hun dieren - voor voedsel, om de kost te verdienen, om gezond te blijven, als gezelschap, voor status en voor hun veiligheid. Het leven van dieren en mensen zijn dan ook fundamenteel met elkaar verbonden.

Internationale rampenbestrijding

Wij hebben een wereldwijd netwerk van noodhulpteams, zodat onze mensen binnen slechts enkele dagen op de plaats van de ramp kunnen zijn. Eenmaal ter plekke, brengen we met lokale partners in kaart wat er nodig is en zetten we snel en efficiënt hulpprogramma's op. Door snel te handelen, kunnen we de hulp leveren die nodig is. Dit kan het verlenen van dringende medische zorg zijn, het distribueren van voedsel, het evacueren van dieren in nood, of het hereniging van dieren met hun eigenaars.

We komen niet alleen in actie op het moment dat een ramp toeslaat, maar helpen overheden en gemeenschappen ook bij de voorbereiding op een eventuele ramp. 

De kracht van voorbereid zijn

Door ons werk met overheden, internationale organen, andere NGO's en lokale en nationale partners, stellen we gemeenschappen die in rampgevoelige gebieden wonen in staat zich beter voor te bereiden op wat komen gaat. Dit doen we bijvoorbeeld door: 

  • het trainen van mensen om voor dieren te zorgen tijdens en na rampen
  • het ontwikkelen van noodplannen waarin ook dieren zijn opgenomen
  • het opzetten van systemen voor vroegtijdige waarschuwing
  • mensen te helpen bij het opslaan en beschermen van voedsel en drinkwater
  • het laten zien hoe je dieren veilig kunt evacueren uit het rampgebied
  • het bouwen, versterken en het veilig stellen van schuilplaatsen voor dieren
  • het verzorgen van vaccinatieprogramma's
  • publieksvoorlichting over de zorg van dieren tijdens en na een ramp

Dieren helpen, helpt mensen

In sommige gebieden kan het snel in actie voor dieren de noodzaak voor hulp op langere termijn verminderen. Als landbouw- en werkdieren gered worden, kunnen families zelfvoorzienend blijven en zijn ze beter voorbereid op toekomstige rampen. Bij het verlies van hun dieren, raken ze vaak ook een van hun belangrijkste bronnen van inkomsten kwijt. Dan blijven ze achter zonder een manier om hun leven weer op te bouwen. Dat is waarom het verlies van dieren het herstel van hele gemeenschappen kan belemmeren. 

Steun ons werk voor dieren in nood met een donatie.

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp