Dog in disaster area

Dieren in rampsituaties

We komen snel in actie om dieren getroffen door rampen te beschermen. We verminderen hun lijden en helpen lokale gemeenschappen en overheden bij herstelwerkzaamheden en hun wederopbouw.

50 jaar ervaring met rampen

Wanneer rampen toeslaan zijn ze verwoestend voor dieren en de mensen die van hen afhankelijk zijn. Elk moment kan een ramp plaatsvinden, die een verwoestend effect heeft op dieren en mensen, met letsel, honger, dorst, ziekte en de dood tot gevolg. Jaarlijks worden naar schatting meer dan 40 miljoen dieren geraakt door rampen.

Al meer dan 50 jaar bieden we daarom noodhulp. Zo snel mogelijk nadat een ramp heeft plaatsgevonden, bieden we hulp aan dieren die dat het hardste nodig hebben. We helpen met water, voedsel, medicijnen, onderdak en medische zorg.

En we helpen gemeenschappen en overheden om zich voor te bereiden op rampen. Zo kunnen mensen, naast zichzelf, ook hun dieren beter beschermen en de impact van de ramp te verkleinen. Tientallen miljoenen mensen wereldwijd zijn afhankelijk van hun dieren - voor voedsel, om de kost te verdienen, om gezond te blijven, als gezelschap, voor status en voor hun veiligheid. Het leven van dieren en mensen zijn dan ook fundamenteel met elkaar verbonden.

Internationale rampenbestrijding

Door ons wereldwijde netwerk van noodhulpteams kunnen onze mensen binnen slechts enkele dagen op de plaats van de ramp zijn. Eenmaal ter plekke, brengen we met lokale partners in kaart wat er nodig is en zetten we snel en efficiënt hulpprogramma's op. Door snel te handelen, kunnen we de hulp leveren die nodig is. Dit kan het verlenen van dringende medische zorg zijn, het leveren van voedsel, het evacueren van dieren in nood, of het hereniging van dieren met hun eigenaars.

We komen niet alleen in actie op het moment dat een ramp toeslaat, maar helpen overheden en gemeenschappen ook bij de voorbereiding op een eventuele ramp. 

kind-met-kat-Vanuatu

Dieren helpen, helpt mensen

In sommige gebieden kan het snel in actie voor dieren de noodzaak voor hulp op langere termijn verminderen. Als landbouw- en werkdieren gered worden, kunnen families zelfvoorzienend blijven en zijn ze beter voorbereid op toekomstige rampen. Bij het verlies van hun dieren, raken ze vaak ook een van hun belangrijkste bronnen van inkomsten kwijt. Dan blijven ze achter zonder een manier om hun leven weer op te bouwen. Dat is waarom het verlies van dieren het herstel van hele gemeenschappen kan belemmeren. 

De kracht van voorbereid zijn

Door ons werk met overheden, internationale organen, andere NGO's en lokale en nationale partners, stellen we gemeenschappen die in rampgevoelige gebieden wonen in staat zich beter voor te bereiden op wat komen gaat. Dit doen we bijvoorbeeld door: 

  • Het ontwikkelen van noodplannen waarin ook dieren zijn opgenomen
  • Het laten zien hoe je dieren veilig kunt evacueren uit het rampgebied
  • Het opzetten van systemen voor vroegtijdige waarschuwing
  • Mensen te helpen bij het opslaan en beschermen van voedsel en drinkwater
  • Het bouwen, versterken en het veilig stellen van schuilplaatsen voor dieren
  • Het verzorgen van vaccinatieprogramma's
  • Publieksvoorlichting over de zorg van dieren tijdens en na een ramp

Resultaten

  • We bieden al 50 jaar noodhulp. De eerste interventie was operatie Gwamba in 1964, onder leiding van John Walsh. 
  • Sinds 1964 hebben we hulp geboden tijdens 251 noodrampen in 80 verschillende landen. In totaal hielpen we meer dan 6,5 miljoen dieren tijdens deze interventies.
  • In 2016 hielpen we in totaal 872.495 dieren tijdens 10 interventies in 10 verschillende landen.