Handel in wilde dieren in Nederland

4 feiten over de handel in wilde dieren in Nederland

Nieuws

Nederland is door zeehaven Rotterdam en luchthaven Schiphol één van de belangrijkste handelsknooppunten binnen de Europese Unie. In zes jaar tijd haalden we miljoenen levende wilde dieren ons land binnen. En dan rekenen we producten van wilde dieren nog niet mee. Tijd om deze wrede handel in kaart te brengen.

De handel in wilde dieren is wereldwijd een zeer winstgevende miljardenbusiness. Wilde dieren worden massaal uit het wild gehaald om te eindigen als exotisch huisdier, toeristisch entertainer of luxe, vlees- of medicijnproduct. Daar gaat enorm dierenleed mee gepaard. Ook heeft de handel een impact op onze eigen gezondheid en economie, met het coronavirus als meest recente voorbeeld. Nederland speelt binnen de Europese Unie een grote rol in de handel. We hebben als land daarom een grote verantwoordelijkheid om de handel in wilde dieren aan banden te leggen.

Sanne Kuijpers, onze campagnemanager Wilde Dieren: ‘Als er al aandacht is voor de handel in wilde dieren, dan beperkt zich dat meestal tot de illegale handel. Maar de legale handel is enorm en brengt ook grote risico’s voor dierenwelzijn en dierengezondheid, de volksgezondheid en de biodiversiteit met zich mee. Daarom werd het tijd om de omvang van de legale handel in wilde dieren in Nederland in beeld te brengen.’ We zetten vier feiten over de handel in wilde dieren in Nederland op een rijtje.

  1. Tussen 2014 en 2019 werden er 83.484.852 leven wilde dieren geïmporteerd

Handel in wilde dieren in Nederland

In zes jaar tijden werden er ruim 83 miljoen wilde dieren werden door Nederland levend geïmporteerd. 97 procent van deze dieren is afkomstig van buiten de Europese Unie. De amfibieën, vogels, zoogdieren en reptielen kwamen via luchthaven Schiphol of zeehaven Rotterdam bij ons binnen.

  1. Exotische huisdieren eindigen op plekken waar ze niet gedijen   

Handel in wilde dieren in Nederland

In Nederland worden exotische dieren verhandeld om te eindigen als huisdier. Op beurzen worden rijen kameleons, gekko’s en slangen opgesteld in witte ‘bami’-bakjes. Aan de toekomstige huisdiereigenaren wordt vaak onvoldoende en onjuiste informatie gegeven over de verzorging, de huisvesting en het gedrag van deze dieren.

  1. Wilde dieren worden vanuit 69 landen geïmporteerd, waarvan 40 buiten de EU

Handel in wilde dieren in Nederland

Nederland en de Europese Unie erkennen de beschermingen van diersoorten in andere landen niet. Dieren worden uit een exotisch land binnengesmokkeld, en eenmaal in de EU gewoon legaal verkocht. Vervolgens vertellen verkopers dat de dieren ‘lokaal gekweekt’ zijn. Zo werd tussen 2004 en 2009 zo’n 15 procent van de populatie azuurblauwe daggekko’s (32.000 tot 42.000 dieren) verhandeld voor de huisdierenhandel, zonder dat Tanzania daar ooit toestemming voor had gegeven. De daggekko is nu een ernstig bedreigde diersoort. Internationale handel is verboden, maar deze gekko wordt gewoon verhandeld in Nederland, bijvoorbeeld op de reptielenbeurs in Houten.

  1. Ook in Nederland ligt een virusuitbraak op de loer

Handel in wilde dieren in Nederland

De handel in wilde dieren brengt naast veel dierenleed ook aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich mee. Ongeveer 75% van de infectieziekten bij mensen is afkomstig van dieren, de meerderheid van wilde dieren. Door direct contact met de dieren, maar ook door het wegvallen van de natuurlijke buffers door verlies aan leefgebieden en biodiversiteit, worden de ziekten overgedragen.

Kom in actie!

Samen met IFAW Nederland, Stichting SPOTS en Stichting AAP roepen we de politiek op om de handel in wilde dieren in Nederland terug te dringen. We hebben een pakket met preventieve maatregelen opgesteld die de Nederlandse overheid kan nemen om mens, dier en natuur beter te beschermen. We vragen ze om de maatregelen direct toe te passen.  Dit is hét moment.

Roep de politiek met ons op om direct actie te ondernemen! Zodat toekomstige pandemieën worden voorkomen. Zodat wilde dieren niet meer hoeven te lijden. Oftewel: zodat mens, dier en natuur beter worden beschermd. Wilde dieren zijn geen wereldreizigers!

Teken de petitie

Let op: je handtekening is pas definitief als je deze via de mail bevestigd.

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

Kangoeroeleer viking

Teken tegen kangoeroe- producten

Schubdier zit op de hand van een man.

Wilde dieren zijn geen producten. Wil je weten wat we hier nog meer tegen doen?

Meer over