beren-in-kooi-voor-gal

Berengaltoerisme Ha Long Bay gestopt

Nieuws

Meer dan 80 beren die gevangen worden gehouden in de toeristische hotspot Ha Long Bay in Vietnam zijn een stap dichter bij hun bevrijding uit de illegale berengalindustrie.

De afgelopen zes jaar heeft onze lokale partner Education for Nature Vietnam (ENV) zich ingezet om het illegale berengaltoerisme in een van Vietnam’s meest populaire bestemmingen onder de aandacht te brengen. Eind 2013 wist ENV met hulp van World Animal Protection eindelijk hand te leggen op bewijs dat er beren werden geëxploiteerd voor hun gal in Ha Long Bay, ondanks dat het verkrijgen en verkopen van berengal hier verboden is.

Overheid komt in actie

[Maanbeer boom] Dankzij dit bewijs konden de lokale autoriteiten in actie komen en definitief een eind maken aan de toeristische berengalindustrie in het gebied. De lokale autoriteiten werken nu samen met ENV, de milieupolitie, de regionale overheid en natuuropzichters van de overheid. Samen voorkomen ze dat toeristen de berengalfaciliteiten bezoeken en beschermen ze beren die worden uitgebuit voor hun gal. 

Ook de laatste twee plekken waar nog berengal werd verkocht zijn nu gesloten voor toeristen, en er zijn al vier maanden geen toeristen meer geweest. Uiteraard wordt er goed gecontroleerd zodat de illegale berengalpraktijken zich niet verplaatsen naar andere toeristische hotspots of opnieuw in Ha Long Bay beginnen.

"Beren horen thuis in de vrije natuur"

Luke Nicholson, onze projectmanager beren: “Beren zijn wilde dieren, ze horen thuis in de vrije natuur. Deze dieren worden echter gedwongen om een leven lang te lijden in gevangenschap zodat hun gal kan worden gebruikt in traditionele medicijnen. 

De actie in Ha Long Bay geeft een duidelijk signaal dat het totaal onacceptabel is om wilde dieren te exploiteren voor commercieel gewin. We zullen ons blijven inzetten voor deze dieren en werken nauw samen met overheden en andere partners om wetgeving, handhaving en controles tot stand te brengen die een eind maken aan de uitbuiting van deze wilde dieren."

Lees meer over hoe we een eind maken aan de berengalindustrie.

 

Verwante artikelen:

  • Beren gered in Pakistan
  • Beren gered tijdens beer-hondengevecht
Adopteer een beer

Adopteer een beer

Beer Baloo kijkt door de tralies van zijn kooi

Red eenzame Baloo

Beer Na in een kleine kooi

Reddingsactie: een tweede kans voor beer Na

Meer over