Bescherm dieren op vakantie, Airbnb, dierenwelzijn

Booking.com breidt dierenwelzijnsbeleid uit

Nieuws

In 2018 begonnen we de samenwerking met een van de marktleiders in de reisindustrie, Booking.com, om een beleid te ontwikkelen dat de weg zou plaveien voor duurzaam en verantwoordelijk toerisme, en zou helpen om wrede attracties met wilde dieren uit te faseren. Booking heeft nu besloten de eerdere toezegging uit te breiden, om wilde dieren te beschermen.

Het beleid van Booking.com zet hiermee een van de hoogste standaarden in de reisindustrie, en is de eerste in zijn soort die zowel accommodaties als ervaringen belicht. De eerste richtlijnen, die in 2019 verschenen, houden in dat elke accommodatie of attractie van elke partner die via Booking.com wordt aangeboden, hun  dierenwelzijnsbeleid moet naleven.  

Welke veranderingen voor wilde dieren worden er gemaakt? 

De betrokkenheid en inzet van Booking.com voor wilde dieren is opnieuw een aanzienlijke stap vooruit in onze acties voor wilde dieren. Hierdoor is het voor grote aantallen attracties verboden geworden om tickets via hun platform te verkopen. Booking.com is vastberaden om het beleid voortdurend te blijven toetsen om zeker te stellen dat het relevant en actueel blijft.  

Tot het beleid behoort ook het verbieden van tours en locaties die activiteiten met dieren in gevangenschap aanbieden, zoals olifantenritten, selfies met tijgers, wandelen met leeuwen, zwemmen met dolfijnen en dolfijnenshows, en circusshows met wilde dieren.  

Booking.com zal de volgende zaken niet aanbieden of promoten:  

- Directe interactie of shows met zeezoogdieren (zoals dolfijnen, walvissen en zeeleeuwen), olifanten, beren, grote katachtigen, reptielen, roofvogels, orang-oetans en andere primaten, en luiaards. 
- Dierengevechten van welk soort dan ook (bijvoorbeeld berengevechten, worstelen met krokodil/alligator, hanengevechten, stierenvechten). 
- Elk soort dierenraces (paardenrennen, races met hazewindhonden, struisvogelraces, rodeo’s, olifantenpolo).  
- Trofeejacht, ‘canned hunting’ en elke vorm van sportvissen. 
- Ritten op wilde dieren (zoals olifantenritten, rijden op een struisvogel). 
- Aquaria met walvissen en dolfijnen in gevangenschap.  
- Voorzieningen waar wilde dieren doelbewust worden gefokt voor commerciële producten, inclusief krokodillenfarms, civet koffie farms, berengal farms, schildpadfarms, tijgerfarms, slangenfarms.  
- Locaties waar bezoekers producten kunnen kopen die van wilde dieren afkomen (bijvoorbeeld schilden van schildpadden, schildpaddenvlees, slangenhuiden, krokodillenkoppen).  

Het dierenwelzijnsbeleid wordt regelmatig geëvalueerd om te kunnen actualiseren en verbeteren aan de hand van de meest recente onderzoeken, bewijs en expertise. 

aap

Booking.com promoot geen directe interacties of shows met zeezoogdieren, zoals dolfijnen.

Vergroten van transparantie 

De hoge dierenwelzijnsstandaarden van Booking.com worden ondersteund door de eerste editie van ons Tracking the travel industry report. Dit laat zien waar toonaangevende wereldwijde reisorganisaties zoals Booking.com op hun weg naar dierenwelzijn staan, en het vestigt de aandacht op de noodzaak van voortdurende verbetering. 

Booking.com werd als een van de hoogste gerangschikt, geprezen om het verbieden van direct contact met veel wilde dieren, zowel als optredens, gevechten en races, en om het al volledig nakomen van hun toezeggingen.   

De coalitie van ethisch toerisme met wilde dieren 

Het ingeslagen diervriendelijke pad ging verder en bewoog de toonaangevende reisorganisatie ertoe om lid te worden van de Coalition for Ethical Wildlife Tourism (CEWT). Daarmee toetredend tot andere wereldwijde leiders in de reisindustrie, om een einde te maken aan wreed entertainment met wilde dieren.  

Als lid van CEWT wordt Booking.com vergezeld door Airbnb, ANVR en Intrepid Travel, die zo laten zien dat er vanuit de branche vraag is naar verantwoorde, uitsluitend observerende ervaringen met wilde dieren en een dringende noodzaak om wrede praktijken in entertainment met wilde dieren uit te faseren.    

Toerisme niet terug naar oude normaal 

COVID-19 schudde de wereld wakker om diens relatie met wilde dieren te herzien. We moeten sociale en fysieke afstand tussen mensen en wilde dieren gaan toepassen – wilde dieren in het wild latend, waar ze horen. Dit zal mogelijk het risico op komende pandemieën minimaliseren, helpen de gezondheid van toeristen, werknemers in toerisme en wilde diersoorten te beschermen en waarborgen. En zo het volledig potentieel van toerisme benutten voor een verantwoordelijke economische rationale om wilde dieren in hun natuurlijke omgeving te beschermen en het beeld te versterken van een toeristische sector als een ware kracht om het juiste te doen.  

De uitbuiting van wilde dieren is een bron voor opkomende nieuwe ziektes. De huidige pandemie laat duidelijk zien dat onnodig nauw contact tussen mensen en wilde dieren desastreuze gevolgen kan hebben, helemaal als gevangen dieren lijden onder slechte welzijnsomstandigheden.  

aap

Wilde dieren, zoals deze aap, horen in het wild.

Het lijden moet stoppen 

Meer dan een half miljoen wilde dieren in gevangenschap wereldwijd ondergaan verschrikkelijke wreedheden voor toeristisch vermaak, zoals olifanten, luiaards, tijgers en dolfijnen.  Voor de meeste wilde dieren houdt deze wreedheid in: weggerukt worden uit het wild, ‘getraind’ worden met afranselingen en ontberen van voedsel, opgepropt leven in zeer ongeschikte omstandigheden, geketend en geïsoleerd. Wilde dieren die worden gedwongen om interactie te hebben met mensen, hebben vaak fysiek of psychologisch trauma, of beide.  

Marianne Gybels, Director, Global Sustainability, Booking.com: 

'Niet alleen is het beschermen van dieren een ethische verplichting, het is ook belangrijk voor onze gasten. Samen met World Animal Protection zijn we toegewijd om voortdurend onze dierenwelzijnsrichtlijnen te verzekeren, om zo een van de meest robuuste en uitgebreide in de sector te blijven.    

We ontmoedigen ten stelligste elk vermaak waarbij wilde dieren worden gebruikt en zien de wereld liever als een plek waar alle dieren vrij kunnen zijn van gevangenschap of wrede uitbuiting.'

Sanne Kuijpers, Campagnemanager wilde dieren bij World Animal Protection Nederland: 

'De transitie naar diervriendelijk toerisme is niet allen beter voor zowel dieren als mensen, het is integraal aan het zekerstellen van een duurzame toekomst voor de wereldwijde toerisme-industrie. We zijn blij dat Booking.com wilde dieren in het toerisme beschermt. We onderschrijven hun richtlijnen en hopen meer reisorganisaties hun voorbeeld te zien volgen.'

Draag ook je steentje bij voor dieren 

Het is belangrijk dat toeristen hun steentje bijdragen om dieren te beschermen op vakantie, net als reisorganisaties. Lees meer over hoe je een olifant-vriendelijke toerist kunt zijn, of lees de tips voor een diervriendelijke vakantie.

Meer over