dierencoalitie, dierenkieswijzer, europese verkiezingen

Dierencoalitie lanceert Dierenkieswijzer voor Europese verkiezingen

Nieuws

Samen met de Dierencoalitie lanceren we vandaag de Dierenkieswijzer! De tool geef je inzichten voor de Europese verkiezingen op 23 mei; met welke partij deel jij de meeste standpunten als het gaat om diertransporten, intensieve vee-industrie en de handel in wilde dieren?

De Dierencoalitie, waar wij als organisatie lid van zijn, stelde de Dierenkieswijzer op om kiezers te helpen diervriendelijk te stemmen. Veel wet- en regelgeving wordt in de Europese politiek bepaald. Zo hebben Europarlementariërs grote invloed op het welzijn van dieren, en jij met jouw stem dus ook! Op www.dierenkieswijzer.nl kun je het stemgedrag van Europarlementariërs bekijken en zien welke partij het meest overeenkomt met jouw standpunten. 

“Miljarden dieren zijn afhankelijk van de resultaten van de Europese verkiezingen”, vertelt Dirk-Jan Verdonk,voorzitter van de Dierencoalitie en Hoofd Programma's bij World Animal Protection. “Met de Dierenkieswijzer stimuleren we mensen om in het stemhokje ook aan dieren te denken. Wie de Dierenkieswijzer invult, ziet welke partij wat betreft stemgedrag het meest overeenkomt met de standpunten van de invuller. De Dierenkieswijzer geeft daarover geen waardeoordeel, maar we roepen uiteraard mensen op om diervriendelijk te stemmen.” 

Doe de Dierenkieswijzer

Uit het stemgedrag blijkt dat politieke partijen verdeeld zijn over een Europees verbod op wilde dieren in circussen, het beëindigen van de intensieve veehouderij en het verbieden van bepaalde slachtmethoden, zoals onverdoofd slachten of bedwelmen met CO2 bij varkens. Nu de Nederlandse overheid steeds meer uitgaat van Europese wet- en regelgeving voor dieren, kun je als kiezer met jouw stem echt een verschil maken voor dieren.

dolfijn_in_gevangenschap_-_world_animal_protection

Een van de stellingen gaat over het houden van zeezoogdieren in gevangenschap ter vermaak van mensen. Moet de Europese Commissie EU-lidstaten wel of niet aanmoedigen om dit te verbieden? 

Dierencoalitie

De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van de volgende vijftien dierenbeschermingsorganisaties: World Animal Protection, stichting AAP, Bont voor dieren, CAS International, Compassion in World Farming Nederland, De Faunabescherming, Eyes on Animals, IFAW, Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, Stichting Belangengroep “Rechten voor al wat leeft”, stichting DierenLot, Stichting Comité Dierennoodhulp, Stichting Vissenbescherming, Sea First en de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties. De Dierencoalitie vertegenwoordigt ons in Den Haag, met het doel om in belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties effectief voor de belangen van dieren op te komen. 

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

Olifanten staan klaar bij Amer Fort voor olifantenritten

Wilde dieren zijn geen entertainers! Teken jij ook?

Schubdier zit op de hand van een man.

Wilde dieren zijn geen producten. Wil je weten wat we hier nog meer tegen doen?

Meer over