Aziatische zwarte beer

Dramatische reddingsactie jonge beer

Nieuws

Onlangs hebben we een 1-jarig berenjong gered van een leven vol wreedheid en pijn als dansbeer in India. WSPA’s partner de Wildlife Trust of India (WTI) bevrijdde de jonge beer tijdens een dramatische reddingsactie.

Hoewel het geredde jong relatief gezond is, waren zijn tanden al verwijderd en is zijn gevoelige neus al voorzien van een ring. Deze diende om hem te controleren en te leren ‘dansen’. Helaas zijn de twee mannen die de jonge beer wilde verkopen ontkomen en hebben het tweede jong meegenomen. 

Na een tip van een informant dat er twee berenjongen te koop waren in de deelstaat Jharkand, kwam WTI in actie. In nauwe samenwerking met informanten, vaak voormalig beereigenaren, en de boswachterij bedachten zij een gewaagd reddingsplan.

Onze informant vertrok onder een aangenomen identiteit naar het dorp Pakhitola om de tip verder te onderzoeken. Pakhitola is een groot dorp bestaande uit 45 families en onze informant werd met argwaan bejegend. Gelukkig sprak hij het dialect en geloofde men het verhaal dat hij van het nabijgelegen dorp was gekomen om berenjongen te kopen om ze te laten dansen

Reddingsplan nodig

Kort na aankomst in het dorp ontmoet onze informant de eigenaren van de berenjongen om de verkoop te bespreken. De argwanende verkopers hielden de beertjes die dag en de volgende echter verborgen. Pas toen onze informant zich op de avond van de tweede dag rusteloos voordeed, werd hij meegenomen om een van de beren te bekijken. Het jong was ongeveer 1 jaar oud, en hoewel hij er gezond uitzag en zijn vacht glom was zijn neus al voorzien van een pijnlijke ring en waren zijn tanden verwijderd.

Op de derde dag van het onderzoek zag de informant dan ook het tweede berenjong waarop hij snel aan de WTI doorgaf dat beide berenjongen waren gelokaliseerd. Hij raadde aan om zo snel mogelijk een reddingsteam te sturen waarop men vanuit het WTI Hoofdkantoor in Delhi meteen een veldagent stuurde om de operatie verder te leiden.

Bij aankomst vertelde de informant hem dat hij niet dacht dat de verkopers van plan waren de beren van de hand te doen. Een overdracht arrangeren waarbij de verkopers konden worden gearresteerd zat er dus niet in. De enige andere optie was een inval doen in het dorp, een risicovolle operatie.

Inval leidt tot bevrijding berenjong

Een inval vereist veel politiesteun en voertuigen en de WTI had niet genoeg informatie over het dorp, bijvoorbeeld of er wapens aanwezig waren. Alles hing nu af van de steun van de lokale boswachterij, maar zouden zij het risico nemen?

Gelukkig reageerde zij positief op de steunvraag van WTI, en kon het team na vijf dagen van onderzoek de reddingsactie ondernemen. Een van de informanten nam twee boswachters mee naar het huis van een van de verkopers, waarop een van de beren werd aangetroffen. Hierop roken de verkopers onraad en vluchten zij het nabijgelegen bos in met medeneming van het tweede berenjong.

Het team heeft de dorpsoudste ingelicht dat het houden van beren illegaal is, dat er geen compensatie komt voor de ingenomen beer en dat de beide verkopers een celstraf boven het hoofd hangt. Tegen de tijd dat het aangetroffen berenjong was bevrijd, was het donker en kon men niet meer achter de twee verkopers en het andere jong aan. Hierop werd besloten de actie te beëindigen.

Vroeg in de ochtend ging het reddingsteam uit elkaar, maar WTI heeft bevestigd gekregen dat het berenjong goed wordt verzorgd en snel naar een overheidsreservaat zal worden overgeplaatst.

Verwante artikelen:

  • Het leven van een dansbeer
  • WSPA geschokt door beelden van skeelerende beren bij RTL ontbijtnieuws
  • Weer drie beren gered in Pakistan!
  • Drie nieuwe geredde beren symbool van hoop bij herdenking
Adopteer een beer

Adopteer een beer

Beer Baloo kijkt door de tralies van zijn kooi

Red eenzame Baloo

Beer Na in een kleine kooi

Reddingsactie: een tweede kans voor beer Na

Meer over