Aziatische zwarte beer

Drie beren gered van de overstromingen in Pakistan

Nieuws

Hoewel er treurige berichten uit Pakistan blijven komen, berichten waarin sprake is van duizenden slachtoffers onder mensen en dieren, kan de redding van drie beren in het afgelopen weekend ons toch wat troost bieden.

Fakhar Abbas, de directeur van het Bioresource Research Centre (BRC), een bij WSPA aangesloten organisatie, bevestigde gisteren dat Babu, Sohrab en Maylu, drie van de beren die in Kund Park waren ondergebracht, uit het overstroomde gebied zijn gered en naar Balkasar zijn vervoerd, waar ze veilig kunnen blijven.

De beren werden opgemerkt door inwoners van dorpen rondom het Kund Park reservaat, die medewerkers van het BRC waarschuwden. Hoewel veel van de uitrusting en voorraden van het BRC bij de overstromingen verloren waren gegaan, lukte het hen om drie verdovingsgeweren en kalmerende middelen te verkrijgen bij drie verschillende lokale autoriteiten. Daardoor konden ze gehoor geven aan meldingen over beren die in de buurt waren gezien en hen in veiligheid brengen.

Ondanks de onbegaanbare wegen en de onduidelijke gegevens over de verblijfplaats van de beren, gingen de medewerkers van het BRC zonder aarzelen de overstroomde gebieden in om de beren te zoeken. Toen ze de beren eenmaal hadden gevonden, lukte het hen de beren te verdoven en in een transportkooi te krijgen.

Zodra ze verdoofd waren en in de transportkooien geplaatst, werden de beren - onder begeleiding van een dierenarts van het BRC - op vrachtwagens getransporteerd naar Balkasar. Hoewel  de reis van Kund Park naar Balkasar normaliter twee uur duurt, kostte het hen nu, door de grote aantallen vluchtelingen en de slechte toestand van de wegen, aanzienlijk meer dan vier uur om dezelfde afstand af te leggen.

Een nieuw tehuis in Balkasar

Gelukkig is het nieuwe berenreservaat in Balkasar, gefinancierd door WSPA, een veilig toevluchtsoord voor deze geredde beren. Dit nieuwe reservaat wordt gebouwd om beren onder te brengen die in de toekomst zullen worden gered in het kader van de campagne die WSPA en het BRC blijven voeren tegen beer-hondengevechten.  Hoewel het onderkomen nog lang niet af is, komt het nu al heel goed van pas als nieuw tehuis voor Babu, Sohrab en Maylu.

Zoals te verwachten was, waren de drie beren aanvankelijk erg gespannen toen ze uit hun verdoving ontwaakten. Maar ze kalmeerden toen de vijvers bij hun nesten eenmaal werden gevuld, en nu worden ze nauwlettend in de gaten gehouden door de dierenarts van het BRC.

Uw steun voor dit werk blijft van onschatbare waarde. Er moet nog veel worden gedaan om het reservaat in Balkasar af te maken en om de beren te redden die nog steeds lijden onder de wrede gevechten met honden die ze in Pakistan moeten ondergaan.

Lees meer over beer-hondengevechten

Adopteer een beer

Adopteer een beer

Beer Baloo kijkt door de tralies van zijn kooi

Red eenzame Baloo

Beer Na in een kleine kooi

Reddingsactie: een tweede kans voor beer Na

Meer over