Aziatische zwarte beer

Gered van een ellendige toekomst

Nieuws

Stropers hadden hen ruw weggerukt uit hun leven in de vrije natuur en aan handelaren verkocht.

Deze twee jonge lippenbeertjes waren voorbestemd om “dansende beren” te worden, een illegale vorm van dierenmisbruik. Hun nieuwe eigenaren zouden hen dwingen te dansen voor het publiek - dat daarvoor betaalt - en ze zouden een leven moeten leiden vol  fysieke en mentale stress.Er zou een gat zijn gemaakt in hun gevoelige snuit en door de bloedende wond zou een touw zijn gehaald, om als een soort leiband te fungeren. Uit angst om geslagen te worden zouden ze op bevel onnatuurlijke “dansende” bewegingen maken, en tussen de optredens door zou hen slechts ondervoeding en mishandeling wachten.

Gelukkig zijn deze twee berenwelpen gered van hun wrede lot door een undercoveractie van WSPA en onze lokale partner, de Wildlife Trust of India (WTI), in samenwerking met de plaatselijke politie.Naar verluidt zijn de twee maanden oude berenjongen ongeveer drie weken geleden uit het oerwoud bij de stad Juhupura in de oostelijke Indiase deelstaat Orissa gehaald. Naar aanleiding van undercover-informatie van WSPA en WTI heeft de politie van Keonjhar de beertjes in beslag genomen en de twee handelaren gearresteerd die de dieren probeerden te verkopen.“Dankzij de samenwerking van WSPA en WTI met de politie en lokale netwerken van informanten hebben we kunnen voorkomen dat er nog meer jonge beren worden onderworpen aan de wrede praktijk van het berendansen,” zegt Neil D’Cruze van WSPA. “Ons doel is om ervoor te zorgen dat de daling van het aantal dansberen blijft doorzetten. Gelukkig is - in dit geval - deze prachtige dieren een leven van ellende bespaard gebleven.

Het einde van de dansende beren

Voor heel India is dit de eerste keer in twee jaar dat er berenwelpen in beslag zijn genomen. Het berendansen verdwijnt er langzamerhand en het lijkt erop dat het bijna uitgestorven is. In 1996, toen WSPA er voor het eerst actie tegen begon te voeren, werden nog ongeveer 2.000 lippenberen misbruikt voor het berendansen. Toen was het heel gewoon om beren te zien optreden voor toeristen. Tegenwoordig blijkt uit ons onderzoek dat er nog maar zo’n 30 beren in gevangenschap leven, in delen van het Indiase platteland en het aangrenzende Nepal. Die grote daling is te danken aan de gezamenlijke inzet van de organisaties die tegen het berenleed in het geweer komen.Het doel van WSPA en WTI is dat deze afname blijft doorzetten. Daarom werken we samen met de natuurbescherming in de deelstaat en met een lokaal netwerk van informanten, om te voorkomen dat er nog jonge beren  het slachtoffer worden van deze praktijk. Dankzij deze samenwerking zijn er sinds 2008 geen beren uit de vrije natuur weggehaald in het district Sambalpur (Orissa), een gebied dat eens het centrum was van de handel in dansende beren.

We moeten waakzaam blijven

Ondanks het feit dat het berendansen veel minder populair is geworden, laat deze vangst echter zien dat de handelaren op zoek blijven naar nieuwe dieren om als dansberen te verkopen. Naar de mening van WSPA en WTI toont dit voorval aan dat er na de strenge maatregelen die in Sambalpur zijn getroffen, toch weer nieuwe pogingen worden ondernomen om beren uit Orissa naar Bihar te smokkelen.Het Sloth Bear Conservation and Welfare Project (een project voor bescherming en welzijn van de lippenbeer) wordt gerund door WSPA en WTI, om de departementen voor bosbeheer in deelstaten als Orissa, Madhya Pradesh, Bihar and Chhattisgarh bij te staan. Met onze totaalaanpak proberen we een definitief einde aan het berendansen te maken. Dat doen we door de eigenaren (die vaak door extreme armoede worden gedreven om hun beren te laten dansen) een opleiding te geven , zodat ze op een andere manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarnaast zetten we voorlichtingscampagnes op, voeren we acties tegen het stropen, verzamelen we inlichtingen door middel van lokale netwerken en versterken we de natuurbescherming op plaatsen waar lippenberen leven.

Door uw steun kunnen WSPA en WTI de lippenberen in India beschermen tegen  de handelaars in dansberen. Hoewel deze wrede praktijk aan het afnemen is, blijkt uit de daden van de handelaars in Juhupura wel hoe noodzakelijk het is ervoor te zorgen dat deze praktijken niet opnieuw de kop opsteken. Deze twee berenwelpjes zijn gelukkig hun wrede lot ontlopen, maar WSPA en WTI blijven zich inzetten – zodat ze niet de enige zullen zijn.

Verwante artikelen:

  • Het leven van een dansbeer
  • Op naar een wild leven: stop de dansende beren
Adopteer een beer

Adopteer een beer

Beer Baloo kijkt door de tralies van zijn kooi

Red eenzame Baloo

Beer Na in een kleine kooi

Reddingsactie: een tweede kans voor beer Na

Meer over