grijze roodstaartpapegaai, turkish airlines, stroperij

Grijze roodstaartpapegaai bedreigd door stroperij

Nieuws

Als je jaren geleden Afrikaans regenwoud aandeed, had je kans ze te horen: luid krijsende groepen grijze roodstaartpapegaaien. Inmiddels is het een stuk stiller. Vanwege grootschalige stroperij van de soort is het zeldzaam om groepen grijze roodstaartpapegaaien over het land te zien scheren.

In kooien in huiskamers zijn grijze roodstaartpapegaaien helaas veel minder zeldzaam. De dieren worden op grote schaal uit het wild gehaald voor de handel in exotische huisdieren. 

De cijfers zijn veelzeggend. Zo:

  • Is de grijze roodstaartpapegaai populatie in Ghana sinds 1990 met 99 procent afgenomen.
  • Wordt de grijze roodstaartpapegaai in Togo al als uitgestorven beschouwd. 
  • Wordt elk jaar in Afrika maar liefst 21 procent van de wilde populatie grijze roodstaartpapegaaien gestroopt. Dat houdt in dat jaarlijks tienduizenden papegaaien uit het wild worden gehaald.
  • Zijn naar schatting in de afgelopen 40 jaar twee tot drie miljoen van deze papegaaien uit het wild gehaald en verhandeld. Waardoor de gehele wilde populatie met 79% afnam. 

De handel in wilde dieren is na wapens, drugs en mensensmokkel de meest lucratieve vorm van illegale handel handel. En dat terwijl de meerderheid van de gestroopte grijze roodstaartpapegaaien sneuvelt voor ze in een huiskamer belanden; aan hen kan dus niet meer worden verdiend. 

Beschermde diersoort

Hoewel de handel in de wildgevangen papegaai verboden is – de soort is sinds 2017 CITES-genoteerd – vindt stroperij veelvuldig plaats. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna) is een internationale overeenkomst over de handel in beschermde dier- en plantensoorten. Ondanks het hoogste niveau van bescherming door CITES (de soort staat op Appendix 1 van de conventie), zijn Afrikaanse grijze roodstaartpapegaaien een van de meest illegaal verhandelde vogelsoorten. 

Rol van luchtvaartmaatschappijen

Er zijn twee grote boosdoeners verantwoordelijk voor hun naderend uitsterven. Enerzijds wordt het leefgebied van de dieren verwoest door ontbossing voor landbouw. Anderzijds is menselijke hebzucht een grote bedreiging. De vraag naar grijze roodstaartpapegaaien als huisdier blijft toenemen. De wereldwijde handel in wilde dieren wordt door online verkoop en internationaal luchtverkeer steeds groter en makkelijker. Luchtverkeer verbindt landen van herkomst met landen waar de vraag naar exoten groot is. Om die reden is in 2016 the United for Wildlife Transport Taskforce Buckingham Palace Declaration door meer dan dertig vervoersbedrijven en non-profitorganisaties en 48 luchtvaartmaatschappijen ondertekend. De industrie gaf daarmee aan dat zij een verantwoordelijkheid heeft in de handel in wilde dieren en beloofde daarmee het transport van wilde dieren door smokkelaars te verhinderen.  

Viral video's

Naast de rol die (internationale) vervoerders spelen in de handel in wilde dieren, waaronder de grijze roodstaartpapegaai, is er ook een rol weggelegd voor sociale media. Sociale media, zoals Facebook, zijn een stuwende kracht achter de vraag naar wilde dieren als huisdier. Zo vormen platformen als Facebook een marktplaats waarop dieren eenvoudig aangeboden en verhandeld kunnen worden. Duizenden dieren worden verkocht via groepen op social media zoals Facebook. 

Daarnaast zijn video's en foto's van exoten als huisdier een inspiratiebron voor velen. Uit ons onderzoek blijkt dat 15 procent van de eigenaren van een exoot inspiratie voor hun aakoop opdeed door YouTube-video's. Video's van papegaaien, otters en vosjes als huisdier gaan viraal, waardoor mensen het idee krijgen dat het leuk en makkelijk is om zo'n dier te houden – zonder enige kennis. 

Wilde dieren

Laten we er samen voor zorgen dat we wilde dieren houden waar ze thuishoren: in het wild. Wilde dieren, zoals de grijze roodstaartpapegaai, gedijen niet in een huiskamer. Een eerste stap in het stoppen van deze illegale handel, is door Turkish Airlines te vragen om in te grijpen. Meerdere malen, na het tekenen van de Buckingham Palace Delcaration, is illegale vracht van Turkish Airlines onderschept. Vele grijze roodstaartpapegaaien lieten het leven. Zo werd in januari 2018 een vracht van Turkish Airlines met 340 grijze roodstaartpapegaaien onderschept en werden ook in augustus 2018 door Turkish Airlines nog grijze roodstaartpapegaaien vervoerd tussen Kinsaha en Koeweit via Istanbul. Bij aankomst werden destijds zestig dode papegaaien aangetroffen. 

turkish_airlines-infographic-05_002

Roep de luchtvaartmaatschappij op verantwoordelijkheid te nemen en het gruweltransport van grijze roodstaartpapegaaien te stoppen. 

Teken de petitie 

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

Olifanten staan klaar bij Amer Fort voor olifantenritten

Wilde dieren zijn geen entertainers! Teken jij ook?

olifant wassen

Hoe we massaal in dierenleed op reis trappen

Meer over