Schubdier in een kooi

Grote teleurstelling na G20-top: geen woord over handel in wilde dieren

Nieuws

Afgelopen weekend kwamen de wereldleiders van de G20 virtueel bijeen in Saudi-Arabië, onder meer om te praten over de coronacrisis. We hoopten dat de handel in wilde dieren besproken zou worden als een groot risico voor toekomstige pandemieën, maar ondanks onze miljoen handtekeningen voor een verbod op de handel in wilde dieren, werd daar met geen woord over gerept.

Vorige week overhandigden we een miljoen handtekeningen die we afgelopen tijd verzamelden met de petitie 'Stop de handel in wilde dieren'. Europarlementariër en voorvechter van dierenrechten Anja Hazekamp nam deze in ontvangst namens de EU. Hazekamp stelde vervolgens kritische vragen hierover aan de Europese Raad en Europese Commissie. Een mooi resultaat, want zij vertegenwoordigen Nederland tijdens de G20-top!  

Niet alleen is deze handel in wilde dieren een risico voor het welzijn van vele dieren, maar ook brengt het risico's met zich mee voor onze economie, gezondheid en planeet, zoals we dat zien met de coronacrisis.

We drongen er bij de G20 op aan om tijdens de virtuele top afgelopen weekend in Saudi-Arabië standpunt in te nemen tegen deze handel. De G20, die bestaat uit 19 landen en de EU, beloofde na de top in een verklaring om pandemieën zoals Covid-19 te voorkomen. Ook erkenden ze de noodzaak van lange termijn oplossingen om snel te kunnen ingrijpen bij een toekomstige pandemie.

Het is teleurstellend dat de wereldleiders de handel in wilde dieren in hun verklaring niet hebben genoemd. Dat terwijl de Landbouwministers van de G20 in september nog de link benoemden tussen wilde dieren en het ontstaan van pandemieën. Het erkennen van deze link is de eerste en cruciale stap om ervoor te zorgen dat we de risico’s op virusuitbraken verkleinen en dierenleed voorkomen.
 

Duurzame en inclusieve toekomst

In de verklaring van de G20-leiders is ook te lezen dat zij het belang inzien om onze planeet te beschermen en te werken aan een meer duurzame en inclusieve toekomst voor alle mensen. Ook moedigen ze duurzamer toerisme aan, dat helpt de planeet te beschermen. Dat is bemoedigend, maar niet voldoende. Het is noodzakelijk dat een verbod op de handel in wilde dieren, waaronder een verbod op het gebruik van wilde dieren voor vermaak, wordt opgenomen in de maatregelen. 

Het ontbreekt voorlopig nog aan actie om de handel in wilde dieren te stoppen. De handel die het mogelijk maakt voor virussen om van dieren op mensen over te springen, en waarin dieren onnodig lijden wordt toegebracht. De wereldleiders hebben laten zien dat ze luisteren, maar ze moeten verder gaan in hun maatregelen om te laten zien dat ze het risico van toekomstige pandemieën serieus nemen. 

We blijven achter de schermen bezig om de G20 haar belofte te laten nakomen om toekomstige pandemieën te voorkomen, met de noodzaak voor een verbod op de handel in wilde dieren. De volgende G20-top is in 2021 in Italië, waarbij Nederland ook is uitgenodigd. We werken in Italië hard om het onderwerp op de agenda te krijgen. Ook brengen we wereldwijd misstanden aan de kaak, om de risico's en het leed achter de handel in wilde dieren bloot te leggen, en de urgentie aan te tonen voor een verbod op de handel in wilde dieren.

Wil je weten hoe je ons kunt helpen? Lees dan hier verder.

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

Kangoeroeleer viking

Teken tegen kangoeroe- producten

Schubdier zit op de hand van een man.

Wilde dieren zijn geen producten. Wil je weten wat we hier nog meer tegen doen?

Meer over