Aziatische zwarte beer

Het einde van de berengalindustrie lijkt in zicht

Nieuws

Goed nieuws! Afgelopen vrijdag heeft de Internationale Unie voor Natuurbescherming (International Union for the Conservation of Nature, IUCN) gestemd voor een motie om de berengalindustrie te beëindigen. Dit gebeurde tijdens het IUCN Wereld Natuurbescherming Congres in Zuid-Korea.

Er zijn 84 landen en zo’n 900 goede doelenorganisaties bij het IUCN aangesloten.

Wat betekent deze motie voor de beren?

Na de vele debatten die de afgelopen week tijdens het wereldcongres werden gevoerd, stemde een enorme meerderheid van 98% van de deelnemende overheden en natuurbeschermingsorganisaties voor het afschaffen van de wrede behandeling van beren. Zij steunen hiermee de oproep van dierenwelzijnsorganisaties om te stoppen met de wrede en onnodige berengalindustrie.De IUCN motie…

  • roept landen op om hun houderijen van galberen te sluiten,
  • roept op tot vermindering van de  groei van de industrie in China,
  • roept degenen die zeggen dat de berengalindustrie het aantal beren in het wild niet beïnvloedt op om dit wetenschappelijk te bewijzen tijdens het volgende IUCN Congres.

Zuid-Korea

WSPA en haar partner Green Korea United (GKU) verzoeken de Zuid-Koreaanse Minister van Milieu, Yoo Young Sook, dringend om aan te kondigen dat de overheid van plan is de berengalindustrie in dat land te beëindigen. Het zou een mooie stap zijn voor de gastheer van dit IUCN congres.

We hopen dat Zuid-Korea in de komende maanden:

  • budget toewijst aan deze doelstelling
  • een gegarandeerde planning maakt voor het afschaffen van de berengalindustrie

Vietnam

Ook in Vietnam kwamen mensen in actie. Tijdens Berendag op 13 september benadrukten popster My Linh en komediante Minh Vuong de grote bedreiging die berenhouderijen vormen voor beren in het wild. Adjunct Directeur Tran Viet Hung van de Education for Nature-Vietnam (ENV): “Er zijn voldoende alternatieven voor berengal die deze wrede praktijken compleet onnodig maken in de moderne wereld waarin we leven.” Hung riep het Ministerie van Agricultuur en Plattelandsontwikkeling op om een verbod op het afnemen van berengal af te dwingen.

Verwante artikelen:

  • Zuid-Korea: stop nu met de berengalindustrie
  • Berengalindustrie
Adopteer een beer

Adopteer een beer

Beer Baloo kijkt door de tralies van zijn kooi

Red eenzame Baloo

Beer Na in een kleine kooi

Reddingsactie: een tweede kans voor beer Na

Meer over