Iconische jaguar wordt bedreigd door de Braziliaanse vlammenzee

Kom in actie voor dieren in de Braziliaanse vlammenzee!

Nieuws

Laaiende vlammen trekken door grote delen van de Braziliaanse regio’s Cerrado en Pantanal. Ze verwoesten alles wat er op hun pad komt. De wilde dieren die er leven, verbranden levend of sterven door verhongering. Vele soorten, waaronder de jaguar en de reuzenmiereneter, worden ernstig bedreigd. Samen met onze supporters zetten we ons in om de dieren te redden.

Jaguars, reuzenmiereneters en ara’s: het zijn de iconische wilde dieren van Brazilië. Op dit moment zijn ze in groot gevaar. Ze worden bedreigd door de vlammenzee die door de biodiverse gebieden Cerrado en Pantanal trekt.

Iconische jaguar wordt bedreigd door de Braziliaanse vlammenzee

Grote delen van de Braziliaanse Pantanal en Cerrado staan in brand.

Een ernstige bedreiging

Ontelbaar veel dieren sterven op dit moment door de gruwelijke bosbranden die in de Brazilië woeden. Grote delen leefgebied van deze wilde dieren verdwijnen in een huiveringwekkend en ongekend tempo. Al 82% van het uitgestrekte Encontro das Aguas National Park – het thuis van één van ’s werelds grootste jaguarpopulaties – is afgebrand.

Wanneer leefgebieden als deze worden vernietigd, heeft dat desastreuze gevolgen voor de diersoorten die er leven. Iconische Braziliaanse diersoorten zoals de jaguar, maar ook de ara en de reuzenmiereneter, worden ernstig door de branden bedreigd. Als we niets doen, zullen we deze bijzondere diersoorten en hun leefgebieden voorgoed verliezen.

Iconische jaguar wordt bedreigd door de Braziliaanse vlammenzee

Een reuzenmiereneter struint door zijn afgebrande leefgebied.

De grote boosdoener

Deze noodsituatie wordt veroorzaakt door de mens: veel van de branden zijn opzettelijk gesticht om land vrij te maken voor de vee-industrie. Zoveel mogelijk gebied moet met de grond gelijk worden gemaakt, zodat er veevoer geteeld kan worden.

De wereldwijde vee-industrie is de grootste oorzaak van de vernietiging van leefgebieden van wilde dieren in de wereld. In 50 jaar is de menselijke populatie meer dan verdubbeld, waardoor de vraag naar dierlijke producten is gestegen. Het landoppervlak dat bestemd is voor de productie van veevoer, zoals soja, is meer dan verviervoudigd.

Hierdoor lijden niet alleen de miljarden veedieren die wereldwijd in de vee-industrie leven. De vee-industrie zorgt ook voor de vernietiging van bossen, de verdwijning van wilde leefgebieden voor wilde dieren, de vergiftiging van rivieren en land door gebruik van pesticiden, het risico op zoönosen en de catastrofale klimaatverandering. Het is een wereldwijd probleem dat ons allemaal aangaat.

Iconische jaguar wordt bedreigd door de Braziliaanse vlammenzee

De iconische jaguar wordt bedreigd door de Braziliaanse vlammenzee.

Wat doet World Animal Protection?

We werken samen met lokale partners om de wilde dieren in de brandgebieden te redden en behandelen. We hydrateren en voeden ze, en transporteren ze naar mobiele noodhulpklinieken om hun wonden te genezen. Ook helpen we ze met de rehabilitatie wanneer ze klaar zijn om terug te keren in het wild.

Daarnaast blijven we opkomen tegen de vee-industrie. We overtuigen en bewegen bedrijven om de uitbreiding van deze wrede industrie te stoppen. En we zetten ons in om bestaande habitats van wilde dieren te beschermen, zodat er geen nieuw land beschikbaar kan worden gemaakt voor de teelt van veevoer.                

Help je ons mee? Doneer vandaag om de wilde dieren van Brazilië te redden van branden en te voorkomen dat de vee-industrie dier soorten en hun leefgebieden uitroeit.

Help ons om de dieren uit de vlammenzee te redden!

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

Meer over