olifant in het water

Nederlandse reisbranche meest diervriendelijk

Nieuws

De Nederlandse ANVR is de meest diervriendelijke reisbrancheorganisatie ter wereld, zo blijkt uit ons nieuwste rapport. Dit in tegenstelling tot de meeste andere internationale reisbrancheorganisaties: slechts 3 van de 62 onderzochte koepelorganisaties heeft richtlijnen voor dierenwelzijn.

Het overgrote deel van de internationale brancheorganisaties doet niets om dieronvriendelijke praktijken in het toerisme te voorkomen. Voor het onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Surrey (UK) in opdacht van World Animal Protection, werden 62 brancheorganisaties onder de loep genomen. Slechts 21 daarvan hadden een webpagina over duurzaam toerisme. Hiervan communiceerden maar zes organisaties over dierenwelzijn. Alarmerend is het feit dat 16 koepelorganisaties op diverse kanalen foto’s tonen van wilde dieren als toeristische attractie – in veel gevallen in direct contact met toeristen.

1018526_2

Olifant Rani wordt al jarenlang ingezet voor olifantenritten in India.

Dierenwelzijnsrichtlijnen

De Nederlandse ANVR is, naast de Britse ABTA en internationale GSTC, een van de slechts drie organisaties die wel inhoudelijke dierenwelzijnsrichtlijnen en -criteria hebben. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er bij alle drie nog wel ruimte is voor verbetering. Zo blijkt dat met name ABTA’s richtlijnen worden gezien als de geldende industriestandaard, maar tegelijkertijd bevatten ze inconsistenties en vage bewoordingen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor verschillende interpretaties en worden onderdelen betwist. ANVR is de énige organisatie die leden monitort op het naleven van richtlijnen.

Karin Bilo, campagnemanager bij World Animal Protection: ‘Het is geweldig dat de Nederlandse reisbranche voorop loopt als het gaat om dierenwelzijn. De ANVR heeft samen met haar leden diervriendelijk toerisme op de kaart gezet. Dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen; er blijft ruimte voor verbetering. Zo geven de richtlijnen van ANVR leden de ruimte om nog steeds dolfijnenshows aan te bieden omdat deze wrede attractie niet expliciet genoemd wordt als onacceptabel.’

‘Het is teleurstellend dat de meeste reisbrancheorganisaties over de hele wereld nog altijd geen aandacht hebben voor dierenwelzijn. Het gebruik van wilde dieren voor toeristisch vermaak, zoals olifantenritten en shows waarbij wilde dieren in direct contact komen met toeristen of kunstjes moeten vertonen, moet onacceptabel zijn. We pleiten ervoor dat anderen het pragmatische voorbeeld van de ANVR volgen.’

Frank Oostdam, directeur van ANVR, is trots op de erkenning van koploper op het gebied van dierenwelzijn. ‘Diervriendelijke vakanties zijn onderdeel van onze jarenlange gemeenschappelijke inspanningen voor Better Holidays; het verantwoord toerismeprogramma van de reissector. Het sterkt ons in onze overtuiging dat verantwoorde, waaronder ook diervriendelijke, vakanties, beter en leuker zijn voor mens, natuur en dier en de totale vakantiebeleving. We zijn op de goede weg, maar er liggen nog vele uitdagingen.’

1021252

Een dolfijn in Bali moet kunstjes doen voor toeristisch vermaak. World Animal Protection / Andi Sucirta

Misbruik van wilde dieren

Wereldwijd worden meer dan 550.000 wilde dieren in gevangenschap gehouden voor toeristisch vermaak: van dolfijnen om mee te zwemmen, olifanten om op te rijden tot luiaards en tijgers om ‘selfies mee te maken. Vaak worden deze dieren uit het wild gehaald, hardhandig ‘getraind’ en onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest. Vervolgens worden ze hun leven lang misbruikt voor entertainment. De gevolgen: verwondingen, ziektes, stress, chronische pijn en psychologische trauma’s.Er is een groeiende beweging die vindt dat wilde dieren niet misbruikt moeten worden voor toeristisch vermaak. Ruim 1,6 miljoen mensen tekenden een belofte van World Animal Protection om diervriendelijk te reizen en meer dan 200 reisorganisaties stopten al met de verkoop van tickets en promotie van kampen waar olifantenritten of -shows worden aangeboden. Een krachtig signaal dat benadrukt dat wrede attracties met wilde dieren, zoals olifantenritten, dolfijnenshows en selfies met tijgers, in het verleden behoren.

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

Olifanten staan klaar bij Amer Fort voor olifantenritten

Wilde dieren zijn geen entertainers! Teken jij ook?

olifant wassen

Hoe we massaal in dierenleed op reis trappen

Meer over